Smrad v Študi

0
1641

V zadnjem mesecu se v Študi ob desnem bregu reke Kamniške Bistrice spet pojavlja neznosen smrad po gnilem, ki se vleče vse do Ihana, proti Mali Loki in celo do mesta Domžale. Naše občane in zainteresirano javnost smo dolžni obvestiti, da so na lokaciji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik vsi potencialni viri smradu omejeni na način, da so vsi ključni procesi zaprti. Zajet zrak z neprijetnimi vonjavami je voden na biofiltre ali fizikalno – kemijske filtre. Meritve emisij izkazujejo ustreznost čiščenja zajetega zraka na lokaciji, in smrad, ki se pojavlja, ni posledica delovanja čistilne naprave za čiščenje odpadne vode. V neposredni bližini sta še dva industrijska obrata, od koder se širi smrad, ki se je v zadnjih dneh sicer malo umiril.

Čistilna naprava je bila v letu 2017 nadgrajena za doseganje višjega učinka čiščenja, ki vključuje čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi. Posebna pozornost v okviru projekta nadgradnje je bila posvečena ravno obvladovanju neprijetnih vonjav, ki so z vključitvijo vseh razpoložljivih filtrov skladno s stanjem tehnike tudi ustrezno obvladovane in onemogočajo izpuste. Čistilna naprava dosega vse standarde kakovosti iztočne vode in vrednosti so pod zakonsko predpisano mejo. Čiščenje dušikovih snovi je bilo v letu 2017 doseženo v višini 82 %, fosforjevih snovi pa nad 92 %. Vsi procesni sklopi, ki so potencialni izvori smradu, kot so vstopni objekt mehanske stopnje, aerobna biološka stopnja kot tudi anaerobna biološka stopnja, so zaprti. Ključni objekti mehanske stopnje so nameščeni v zaprtih prostorih in neprijetne vonjave so obvladovane. Aerobna biološka stopnja je pokrita z betonskimi ploščami, ki prekrivajo 9 m globoke bazene in zrak se vodi preko biofiltrov. Anaerobna biološka stopnja vključuje zaprta gnilišča in bioplin se vodi v zaprt plinohram in naprej na bioplinske motorje za proizvodnjo električne energije, ki pokriva nad 70 % lastnih potreb.

Centralna čistilna naprava je z nadgradnjo postala moderen sistem za čiščenje odpadne vode, pri čemer obvladuje vse vire onesnaženja vode in zraka in deluje skladno s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem. Zaznan močan smrad, ki prihaja iz okolice, nepoznavalcem razmer lahko podaja nepravilno informacijo o izvoru. Glede na informacije v medijih do dne 24. 5. 2018 v zvezi s smradom v Študi, in tudi zaradi naših zaposlenih, ki morajo delati v takem okolju neznosnega smradu, smo dolžni preko medijev obvestiti javnost, da so takšne razmere za občane in vse nas, ki delujemo v tem okolju, resnično nevzdržne.

Dr. Marjeta Stražar, direktorica JP CČN Domžale-Kamnik d. o. o.

(foto: Klemen Razinger)

Oglasno sporočilo