Direktor Zavoda za šport Domžale uničuje domžalski šport

0
12519

Težkoatletski klub Domžale (TAK Domžale) je eno izmed najstarejših športnih društev na območju Domžal. Ustanovljeno je bilo leta 1963 in že več kot 45 let domuje v kletnih prostorih (130 kv.m) Športne dvorane Domžale. Trenirajo in tekmujejo v olimpijskem dviganju uteži, športu, ki je bil prisoten že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe. Člani so skozi leta s prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi uredili prostore, da so le ta bila primerna za vadbo. V teh prostorih, ki so dostopni vsem, so sodelovali tudi z drugimi športniki v občini, saj je dviganje uteži osnova mnogim športom. V zadnjem času so organizirali tudi brezplačne seminarje za dijake Srednje šole Domžale. Klub je bil med leti 2006-2014 zaporedoma ekipni državni prvak, v letu 2017 so osvojili drugo mesto v državi.

Z Občino in Zavodom za šport v celotni zgodovini ni bilo posebnih težav, stanje pa se je povsem spremenilo po imenovanju novega direktorja Zavoda za šport Domžale, Uroša Križaniča. V začetku leta 2017 je klub preko medijev in govoric izvedel, da Zavod namerava preurediti kletne prostore. Nemudoma so na Občino in Zavod naslovili vprašanja in predlagali sestanek. Na sestanku z direktorjem Križaničem in predstavnikom Občine, vodjo oddelka za investicije Iztokom Obrezo, so izvedeli, da se bodo kletni prostori namenili za skladišče za stole, vendar sta oba zagotovila, da se bo za klub našel drug primeren prostor. Klub je po lastnem pregledu odkril, da je Občina v proračunu za leto 2017 namenila 100.000 EUR, za selitev kluba. Križanič in Obreza o tem nista vedela ničesar!? TAK Domžale se je intenzivno lotil iskanja primerne lokacije ter Zavodu in Občini poslal številne predloge (opravljen je bil tudi pravni pregled predlaganih nepremičnin). Zavod in Občina nista poslala nobenega predloga, razen lokacije v nekdanjih prostorih Univerzale. Klub je pobuda presenetila, saj je prostor v zasebni lasti družbe Pro-Rem, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.. Uroš Križanič in Iztok Obreza očitno nista preverila niti lastništva na objektu. Tako sta zapravila čas z ogledom stavbe Univerzale spomladi 2017. TAK Domžale je poslal tudi predlog za utežarno, ki bi bila namenjena tudi drugim športnim društvom v Domžalah. Ta predlog z dne 15.6.2017 je bil poslan Občini s strani društev SK Ihan, AK Domžale, SSK SAM, TAK Domžale in Klub borilnih veščin Domžale. Ideja TAK Domžale in navedenih društev je bila, naj se uredi utežarna, ki bi koristila vsem. Klub je naslovil tudi številne prošnje in predloge za sestanek na Urad župana. Več mesecev je bilo potrebno, da je bil jeseni 2017 v prostorih občine sestanek, katerega so se udeležili, predstavniki kluba, podžupanja Renata Kosec, Iztok Obreza in Uroš Križanič. Na sestanku je podžupanja Renata Kosec jasno zagotovila, »da se bo našla primerna rešitev, da naj klub ne skrbi, ter da naj v klubu še naprej pridno trenirajo«. Do spomladi 2018 z Občine in Zavoda ni bilo nobenega odziva. Klub je v tem času nadaljeval aktivnosti, in ponovno naslavljal številne pobude in vprašanja. Odzivov ni bilo, šele v marcu 2018 pa je Občina pisno obvestila klub, da ker se primeren nadomesten prostor ni našel, Tak Domžale ostaja v dosedanjih prostorih. Kmalu po tem, je z Zavoda prišlo obvestilo, da bo prostore obiskala arhitekta, saj bodo klubu uredile sanitarije, ki jih do sedaj ni bilo. Na sestanku skupaj z arhitektko je bilo s strani Zavoda pojasnjeno, da se bo prenova prostorov pričela poleti 2018.

Dva tedna po sestanku in obljubah (konec aprila 2018) pa je vodstvo Tak Domžale prejelo s strani Zavoda priporočeno pošto, kratek dopis z naslovom Odpoved najemne pogodbe! Športniki so bili šokirani in takoj zahtevali sestanek z Urošem Križaničem. Tokrat se je Križanič hitro odzval in pojasnil, da se bo prostor namenil za skladišče in da se bo moralo društvo! pričeti obnašati tržno. V kolikor uteži in opreme ne bodo dovolj hitro pospravili jim bodo izstavljeni tudi stroški izselitve!

Direktor Uroš Križanič, ki je kot učitelj športne vzgoje celo življenje prejemal plačo iz javnih sredstev in tudi sedaj kot direktor javnega zavoda, športnemu društvu s 55 letno tradicijo, hladno odgovarja naj se pričnejo ukvarjati tržno! Kako se zna Križanič obnašati tržno je razvidno iz poslovnega registra, svoj s.p. je zaprl v dveh letih. Očitno je bilo več kot eno leto s strani Zavoda in Občine porabljeno za zavajanje TAK Domžale o novih prostorih. Ob takšnem dogajanju in cinizmu se poraja upravičena skrb ali se bo Uroš Križanič morda spomnil, da bi bilo potrebno nogometno igrišče nasproti Zavoda asfaltirati za parkirišče avtomobilov njegovih uslužbencev, saj se je njihovo število od njegovega prihoda več kot podvojilo. Vprašanje pa je tudi, kaj namerava Občina s 100.000 EUR, ki so še vedno v proračunu za leto 2018.

TAK Domžale

Zavajajoča elektronska sporočila Uroša Križaniča

Oglasno sporočilo