Končana rekonstrukcija ceste Krumperk – AC

0
2707

Investicija je obsegala rekonstrukcijo ceste, menjavo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. Za zagotovitev varnosti in umiritev hitrosti je urejeno dvignjeno križišče na uvozu pri skakalnem centru in v priključku ceste v Prelog. V letu 2017 smo izvedli prvi del prenove ceste v dolžini približno 700 m od vznožja pri sp. Boštaj do navezave asfaltiranega odseka pod gradom Krumperk. V letu 2018 pa smo nadaljevali z drugim delom prenove ceste, prav tako v dolžini 700 metrov, in sicer preostali del ceste na odseku od priključka za AC do asfalta pri odseku k sp. Boštaj. Vrednost investicije je znašala približno 200.000 EUR.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo