Odprtje Ropretove ceste v Mengšu

0
1994

Z zgrajeno Ropretovo cesto se je zaključila gradnja komunalnega omrežja v naseljih Mengeš, Topole in Loka.

Na otvoritvi je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, povedal: »Danes smo zaključili časovno zahteven projekt, obnovo Ropretove ceste. Zahvaljujem se vsem za pobude in sodelovanje, ponosni smo na obnovljeno znamenje ter predvsem da ste z obnovo zadovoljni vsi, ki vam je cestišče in druga oprema namenjena, prebivalke in prebivalci območja.« Prisotne je nagovoril tudi Aleksander Schara, direktor izvajalca, podjetja Gratel: »Hvala vsem za sodelovanje, najprej za izkazano zaupanje na javnem natečaju in dobro pripravljen projekt. Naše delo je potekalo tekoče tudi zaradi sodelovanja stanovalcev na cesti, posebna zahvala vsem za razumevanje in spoštovanje našega dela.«

Slavnostna otvoritev, ki je zaradi muhastega vreme potekala na dvorišču Pr’Bognarju, se je začela z glasbo Veteranske godbe Mengeš. Po uvodni pesmi so sledili kratki nagovori, Franca Jerič, župana Občine Mengeš je povedal: »Z izgradnjo Ropretove ceste smo zaključili projekt komunalnega opremljanja v naseljih Mengeš, Topole in Loka, ki smo ga začrtali leta 2008.  Uspešno smo zgradili manjkajočih 40% komunalnih vodov in sedaj so vsa gospodinjstva priključena na komunalno omrežje. Sledilo bo urejanje območja Dobena, kjer bomo komunalno opremljanje skladno z odlokom in priporočilom ministrstva zagotovili z malimi čistilnimi napravami.« 

V nadaljevanju je župan predstavil še opravljena dela na skoraj 400 m dolgem odseku Ropretove ceste: »V celoti je bila zgrajena fekalna kanalizacija v dolžini 357 m s 13 odcepov za fekalne priključke, meteorna kanalizacija v dolžini 215 m, vodovod v dolžini 502 m z 18 hišnih priključkov, elektrokabelska kanalizacija za javno razsvetljavo v dolžini 390 m, postavljene nove luči javne razsvetljave, elektrokabelska kanalizacija v dolžini 467 m, PTT kanalizacija v dolžini 627 m, izdelan  spodnji ustroj ceste v dolžini 375 m, položeni granitni robniki v dolžini 778 m, granitne kocke v dolžini 187 m,  betonski lamelni robniki v dolžini 351 m ter pločnik s tamponom v dolžini 410 m.«

V nadaljevanju je prisotne je nagovoril tudi Aleksander Schara, direktor izvajalca, podjetja Gratel: »Hvala vsem za sodelovanje, najprej za izkazano zaupanje na javnem natečaju in dobro pripravljen projekt. Naše delo je potekalo tekoče tudi zaradi sodelovanja stanovalcev na cesti, posebna zahvala vsem za razumevanje in spoštovanje našega dela.«
Sledila je otvoritev ceste, trak sta ob spremljavi Veteranske godbe skupaj z županom prerezala Peter Kosec in Antonija Osolin. Po koncertu Veteranske godbe je bila za udeležence slavnostne otvoritve na dvorišču Pr’Bognarju pripravljena pogostitev.

Oglasno sporočilo