Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas bogatejše za novo vozilo

0
2472

Včeraj, v soboto, 23. junija 2018, se je v Snoviku odvijala slovesnost, na kateri je Prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas uradno prevzelo ključe novega gasilskega vozila GV-1. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi skupaj s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matejem Toninom, predsednikom Gasilske zveze Kamnik Tomažem Zabavnikom, namestnikom poveljnika Gasilske zveze Kamnik Alojzom Petkom, predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas Igorjem Trebušakom, poveljnikom Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas Urošem Klemnom in botri, ki so pripomogli k nakupu novega vozila.

.

“>Začetki organiziranega gasilstva v Srednji vasi segajo v leto 1930, ko se je 22 krajanov 19. marca zbralo na ustanovnem sestanku pri vaščanu Ivanu Vrtačniku, dogovorili so se za ustanovni občni zbor in ustanovili društvo. Osnovno gonilo v organizacijo vključenih gasilcev je bila pomoč bližnjim v požarih in sodelovanje z ostalimi društvi. V istem letu so pod streho spravili delno dograjen gasilski dom. Po svojih močeh so se strokovno izobraževali in kupovali potrebno opremo. Kljub dolgim letom napornega dela, občasnim vzponom in padcem, je društvo ostalo složno vse do danes, ko se vanj povezuje 255 članov, od tega je 91 članic in 164 članov. Kot pravijo, pa se z veseljem in optimizmom ozirajo tudi v prihodnost in upajo, da bodo lahko s svojim novim vozilom krajankam in krajanom zagotavljali še večjo varnost ter hitro in učinkovito pomoč ob morebitnih nesrečah.

.

“>S slavnostno parado, v kateri so sodelovale gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas, pridružile pa so se jim tudi gasilke in gasilci drugih gasilskih društev občine Kamnik in pobratenega društva, godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik ter gasilski zastavonošein gasilska vozila, so obeležili prihod novega vozila.

.

“>Ob zvokih koračnice je sledila osrednja slovesnost prevzema, kjer je zbrane sprva nagovoril predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas Igor Trebušak, ki je ob tej priložnosti natančneje predstavil novo vozilo: »Drage gasilke, dragi gasilci, spoštovani gostje, z velikim zadovoljstvom danes stojim tukaj pred vami, saj smo v gasilski dom pripeljali novo vozilo, ki je nadomestilo staro orodno vozilo TAM 80 T, ki je štelo zavidljivih 28 let in operativno ni bilo več primerno. Lahko bi ga razstavili kot eksponat, vendar nam že tako primanjkuje prostora in smo ga prodali zainteresiranemu kupcu. PGD Srednja vas je društvo druge kategorije. Starosta gasilstva na Kamniškem Jože Berlec je vedno poudarjal, da je bilo naše društvo vzgojeno kot sektorsko in tak sloves želimo tudi ohraniti, kljub temu, da že nekaj časa nismo razdeljeni na sektorje. Skrbimo za operativno pripravljenost in usposobljenost. Smo zelo uspešni na tekmovalnem področju, zavedamo se, da je psihofizična pripravljenost, ki jo pokažemo na stadionu pomembna tudi za posredovanje na intervencijah. Velik poudarek dajemo kadrovanju, saj če z gasilstvom zastrupiš Janezka, dobiš dobrega operativca, ki mu postane gasilstvo način življenja. V skladu s tipizacijo skrbimo, da smo primerno opremljeni z osebno in skupno zaščitno opremo. Vsekakor so izjemnega pomena brezhibna vozila, vendar se na žalost vozni park stara in prav je, da dotrajana vozila zamenjajo nova. Tako smo 14. avgusta leta 2009 v garažo pripeljali novo vozilo GVC16/25, leta 2013 pa je staro vozilo za prevoz moštva zamenjalo novo. Seveda smo želeli zamenjati tudi dotrajano orodno vozilo in kot vidite, nam je uspelo. Velika zahvala gre Gašperju Balohu, ki je bil, gonilna sila tega projekta, ki ga bomo danes s slovesnim prevzemom zaključili. Naj navedem nekaj podatkov. Podvozje je Ford Transit 2.0 TDCL, Trend 4×4 AWD. Ima posadko 6 + 1.  To je manjše gasilsko vozilo z opremo za gašenje, s katerim lahko enota nastopi samostojno ali za podporo drugim enotam. Vozilo ima zelo premišljeno razporejeno opremo in sicer za posredovanje ob žledolomih, vetrolomih in podobno. Ima opremo za delo z vitlom, komunikacijsko opremo, opremo za prvo pomoč, elektroagregat, razsvetljavo mesta nesreče, štilasto orodje, cevi in armature v skladu s krajevnimi potrebami, cevne mostičke, B cevi v skupni dolžini 280 metrov, BM 8/ ter ročne gasilnike. Ima opremo za posredovanje ob poplavah, za delo na višini, svetlobna telesa na vozilu, vlečno kljuko in vso opremo v skladu s tipizacijo GZS. Podvozje in nadgradnjo je dobavilo podjetje Svit Zolar d.o.o s Ptujske gore. Vozilo je bilo nabavljeno na podlagi javnega razpisa, ki ga je pripravila Občina Kamnik. Skupna vrednost vozila je 67.000 evrov, od tega je Občina Kamnik namenila 34.000 evrov iz sredstev za nakup vozila, razliko pa je plačalo PGD Srednja vas. Ta sredstva je z dobrim delom in skrbnim poslovanjem zagotovilo prejšnje vodstvo PGD Srednja vas, na čelu s predsednikom Slavkom Bučevcem in poveljnikom Gašperjem Balohom, za kar se jim najlepše zahvaljujem. Ponosni smo, da nam je uspelo in bomo zagotavljali še večjo požarno varnost sokrajanov. Vsem in vsakemu posebej smo hvaležni za kakršenkoli prispevek, ki je omogočil, da danes obeležujemo nov, pomemben korak v razvoju gasilstva na našem območju. Trudili se bomo, da bo tudi v bodoče veljal rek – naj bo dan, ali noč, mi hitimo na pomoč.«

.

“>V nadaljevanju je prisotne nagovoril predsednik Gasilske zveze Kamnik Tomaž Zabavnik, ki je čestital k novi pridobitvi, saj bo tako okrepila operativno sposobnost PGD Srednja vas ter povedal, da gre 20-letni plan nabave h koncu in bo potrebno skrbno pripraviti novega. Od leta 2012 se zbirajo sredstva za nabavo vozil ločeno, torej PGD Kamnik posebej ter ostala društva skupaj.
Ob koncu pa izrazil prepričanje, da bodo gasilci s to novo pridobitvijo še bolj služili krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Srednja vas.

.

“>Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi je v svojem govoru nekoliko posegel v preteklost, v čase, ko so še gasili s konji in vozovi, saj bo gasilska organizacija kmalu obeležila 150 let delovanja. »V vseh letih je tehnika močno napredovala in tudi na Občini Kamnik se zavedamo, da je nujna dobra opremljenost društev za zagotavljanje požarne varnosti na celotnem teritoriju, zato skrbimo, da je vseh 13 društev enakovredno opremljenih. Zavedamo pa se tudi tega, da dobra izobrazba in usposobljenost nista dovolj, da mora tudi kvaliteten vozni park zagotavljati ukrepanje ob vedno zahtevnejših intervencijah,« je dejal ter poudaril, da je TAM 80 T, ki ga bo zamenjalo novo vozilo, eno zadnjih takšnih vozil, ki se poslavlja iz naše občine. Skupaj s sredstvi krajank in krajanov je gasilcem PGD Srednja vas uspelo doseči zastavljeni cilj. Gasilkam in gasilcem je še zaželel, da bi jim vozilo dobro služilo in, da bi z njim čim manjkrat posredovali na intervencijah.

Sledil je svečan prevzem ključev, ki jih je podžupan Igor Žavbi predal poveljniku PGD Srednja vas Urošu Klemnu, ta pa vozniku Primožu Žebaljcu, ki je obljubil, da bo vestno skrbel za vozilo.

Po blagoslovu vozila, ki ga je opravil gospod župnik Danijel Kaštrun, so bile podeljene še zahvale botrom in sponzorjem, ki so pripomogli k nakupu njihovega novega gasilskega vozila. Ob zaključku slovesnosti pa se je moderatorka Lana Bučevec zahvalila botrom in krajanom za prispevke ter vsem, ki so sodelovali pri organizaciji prireditve. Zbrane je nato pozno v noč zabaval ansambel Gamsi.

SREČNO VOŽNJO Z GASILSKIM POZDRAVOM »NA POMOČ!« GASILKE IN GASILCI PGD SREDNJA VAS!

Fotografije: Damijan Urankar, PGD Srednja vas

Oglasno sporočilo