Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (3.7.2018)

0
1709

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kdo nadzoruje sprehajalce psov, ki ne počistijo iztrebkov za svojimi hišnimi ljubljenčki.

Odgovor občinske uprave

Prekrškovni organ Občine Kamnik na podlagi 9., 14. in 15. odstavka Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik opravlja občasne poostrene nadzore v samem mestnem središču, na javnih zelenicah, otroških igriščih, pokopališčih in podobno. V času nadzora Prekrškovni organ opravlja razgovore z lastniki psov (ozaveščanja ljudi glede varovanja čistoče in okolja in obveznosti lastnikov ter vodnikov živali), izvajajo pa se tudi kontrole posedovanja vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov.

Pri samih nadzorih omenjeni organ ugotavlja, da lastniki psov po večini uporabljajo vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, zavedati pa se moramo, da nekateri lastniki počistijo za svojim hišnim ljubljenčkom šele takrat, ko opazijo uradno osebo in se tako izognejo morebitni sankciji. Žal se nekateri posamezniki tudi zavedajo, da občinski redarji ne morejo biti vedno prisotni na vseh javnih lokacijah, zato ne moremo trditi, da kdo tega ne izkorišča. Redarstvo torej opravlja in izvaja nadzor za varovanje zdravja in čistoče okolja na občinskih javnih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, pri tem pa le v manjši meri lahko vpliva na samo kulturo posameznikov, ki ne pospravijo iztrebkov za svojim hišnim ljubljenčkom.

Oglasno sporočilo