V CČN Domžale – Kamnik aktualno izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav

0
1800

V prostorih JP CČN Domžale – Kamnik so v okviru Kompetenčnega centra za vodarstvo (KOCKVA) v juniju organizirali strokovno izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 2000 populacijskih enot, ki bo predstavljajo kar 40-odstotni delež načina čiščenja odpadnih voda v Sloveniji.

Gospodinjstva, ki niso priključena na sistem javne kanalizacije, glede na lokacijo individualnih hiš ali večstanovanjskih enot v strnjenih naseljih namesto greznic uporabljajo male komunalne čistilne naprave različnih velikosti, ki jih na trgu ponujajo različni proizvajalci. Izkušnje s terena kažejo, da številni lastniki niso dovolj poučeni o tem, zakaj je odpadno vodo nujno potrebno ustrezno čistiti, katere vrste malih komunalnih čistilnih naprav bi bile za njihove objekte najbolj primerne ter kako bi morali na dolgi rok skrbeti za njihovo obratovanje in vzdrževanje. Strokovnega usposabljanja so se zato udeležili operaterji in nadzorniki čistilnih naprav ter drugi strokovnjaki iz javnega sektorja, ki se pri svojem delu srečujejo s to tematiko, pa tudi terenski izvajalci komunalnih storitev, ki operativno skrbijo za praznjenje in odvoze mulja iz greznic in muljev iz malih čistilnih naprav na večje čistilne naprave.

Pomembno je, da tisti, ki so zadolženi za projektiranje, izbiro, vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje malih komunalnih čistilnih naprav poleg osnov biološkega čiščenja razumejo tudi zatečeno stanje na terenu, da bi se lahko z bolj inovativnimi pristopi organizirano lotili reševanja težav, s katerimi se dnevno soočajo. Na ta način bi vzporedno z ozaveščanjem prebivalstva lahko omogočili nemoteno delovanje malih komunalnih čistilnih naprav, s tem pa tudi ustrezno čiščenje odpadne vode do zahtevane stopnje. Poleg zakonodaje, ki se v pričakovani življenjski dobi vgrajene naprave nanaša na njihovo obratovanje, se je 40 udeležencev iz vse Slovenije seznanilo še z različnimi načini čiščenja odpadne vode, razpoložljivimi vrstami ter pomenu pravilnega izbora malih komunalnih čistilnih naprav. V bližnjem Ihanu so si zato na treh lokacijah v živo ogledali delovanje treh različnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki jih uporabljajo tamkajšnja gospodinjstva, iz katerih so vzeli tudi vzorce odpadne vode.

Miša Hrovat

Oglasno sporočilo