Na tem mestu bo stal nov trgovski center, avtopralnica, tehnični pregledi vozil …

0
6843

Občinske svetnice in svetniki Občine Domžale so na 28. seji OS dne 21.6.2018 potrdili odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje D29/1 “Brinje 1” (Zaboršt).

Sestava Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018

1. mag. Renata KOSEC, Ul. Matije Tomca 2, Domžale /LTD/
2. Joško KOROŠEC, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ulica 23, Radomlje /LTD/
3. Andreja POGAČNIK JARC, Prešernova cesta 43, Domžale /LTD/
4. Damjana KOROŠEC, Ljubljanska cesta 80, Domžale /LTD/
5. Maksimiljan KARBA, Podrečje 22, Domžale /LTD/
6. Marjetka KRISTAN, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, Domžale /LTD/
7. Janez AVSEC, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob /LTD/
8. Marjeta RODE, Homec, Gostičeva 19, Radomlje /LTD/
9. Anže KOROŠEC, Savska cesta 11a, Domžale /LTD/
10. Sonja OREŠEK, Depala vas 64, Domžale /LTD/
11. Janez BRECELJNIK, Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta 3a, Radomlje /LTD/
12. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, Slamnikarska cesta 2, Domžale /LTD/
13. Gašper KOPITAR, Prelog, Stara cesta 7, Domžale /LTD/
14. Matej PRIMOŽIČ, Prečna ulica 6, Domžale, LTD
15. Robert HROVAT, Stritarjeva ulica 18, Dob /SDS/
16. Urška KABAJ PLETERSKI, Vir, Jurčičeva 12, Domžale /Desus/
17. mag. Lovro LONČAR, Vir, Čufarjeva ul. 10, Domžale /SDS/
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, Savska cesta 31, Domžale /SDS/
19. mag. Tomaž DEŽELAK, Gostičeva ulica 22, Domžale /SDS
20. Alenka RESINOVIč, Ljubljanska cesta 24, Domžale /Lista Reza/
21. Matej ORAŽEM, Dragomelj 151, Domžale /Lista Reza/
22. Marija PUKL, Bistriška cesta 4, Domžale /DeSUS/
23. Janez SVOLJŠAK, Ul. 7. avgusta 38, Dob /DeSUS/
24. Peregrin STEGNAR, Turnše 5, Dob /NSi/
25. Lidija AMBROŽ MARČUN, Prešernova cesta 12, Radomlje /SMC/
26. mag. Primož ŠKOFIC, Vodovodna cesta 2, Domžale /SMC/
27. Sabina Pirš, Ihan, Bistrška, cesta 2, Domžale /SMC/
28. Robert PEČNIK, Kamniška cesta 18, Domžale /SMC/
29. Uroš BREZNIK, Vodovodna cesta 21, Domžale /SD/
30. Metod MARČUN, Prešernova cesta 37, Radomlje /Lista za Domžale/
31. Roman LENASSI, Zaboršt, Pot za Bistrico 40, Domžale /NSi/

http://www.domzale.si/files/other/news/41/1315599.%20Odlok%20OPPN%20D29%20Brinje%201.pdf

Oglušelost je huda reč

Oglasno sporočilo