TeDni(K) Občine Kamnik (16.7.2018)

0
1544

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. Z gradnjo so pričeli v naseljih Vrhpolje pri Kamniku in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

V začetku tega tedna je bil izbran izvajalec za sanacijo grobišča borcev NOB s spominskim obeležjem v Zgornjih Stranjah v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. Sanacijska dela se bodo predvidoma začela sredi tega tedna, odvisno od vremenskih razmer.

Iz Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, ki je skladno z zakonodajo prevzel vse kartoteke pacientk, opredeljenih pri nekdanji koncesionarki ginekologije Heleni Pikl Istenič, dr. med., spec. ginek. in porod., so nas obvestili, da bo opredeljevanje pacientk pri Maji Merkun, dr. med., spec. ginek. in porod., zaradi nemotenega dela ginekološke ambulante potekalo izven rednega delovnika, in sicer v torek med 10.30 in 12.30 uro ter v sredo med 13.30 in 15.30 uro. Potekalo bo v predavalnici Magnolija v 2. nadstropju Zdravstvenega doma Kamnik. Ob podpisu je potrebno imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja. Pacientke, ki bi želele kartoteko prenesti k drugemu ginekologu oziroma ginekologinji, naj pridejo v Zdravstveni dom Kamnik v zgoraj navedenih terminih podpisati obrazec o posredovanju dokumentacije na želeni naslov. Termini za opredeljevanje se bodo spreminjali, zato redno spremljajte spletno stran Zdravstvenega doma Kamnik.

Preteklo sredo smo si skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem, ki opravlja začasno funkcijo župana, ogledali investicije, ki se vodijo v okviru Oddelka za družbene dejavnosti.

.

“>V samostanu Mekinje  se  intenzivno nadaljuje z obnovitvenimi deli v dvoranah; dva prostora sta že dokončana, tudi atrijsko dvorišče (veliki atrij samostana) je že na novo urejeno in bo po izvedeni novi utrjeni podlagi in novi peščeni podlagi lahko že to poletje služilo kot čudovito prizorišče za kulturne in druge prireditve. Dela v veliki samostanski dvorani so se po odkritju poslikav (po predhodnem sondiranju – zahteva ZVKD Kranj) nekoliko upočasnila, ker je potrebno vse posege izvajati pod nadzorstvom in po navodilih pristojne konservatorke. V omenjeni in sosednji dvorani so bila predhodno prav tako že obnovljena (prebarvana) masivna okna in vrata.

Podružnični šoli Zgornji Tuhinj se je konec šolskega leta začela temeljita prenova šolske stavbe, s katero se bo pridobilo dve novi učilnici, kabineta in večji prostor za športno vzgojo. Energetska sanacija objekta je bila že izvedena pred leti, z načrtovano prenovo pa bo stavba  prenovljena v celoti. Prenova zajema tudi ureditev in opremo nove kuhinje in jedilnice, ker je bila stara že dotrajana in neprimerna. Po izpraznitvi prostorov, se je takoj začelo z rušitvenimi deli. Dela potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma končana do 19. septembra.

Na Osnovni šoli Marije Vere poteka obnova tribun in zamenjava vrat velike telovadnice s požarno ustreznimi, skladno z zahtevami požarne inšpektorice. Izvajalec je že odstranil obstoječe lesene dele tribun in začel s pripravo ustreznih podlag.

Podružnični šoli Sela je najugodnejši izvajalec, ki je bil izbran na podlagi javnega naročila, pričel s statično sanacijo stropa šole. V zgornjem nadstropju, kjer so bili nekdaj stanovanjski prostori, bo zaradi prostorske stiske šole izdelana nova učilnica, prav tako bo šola s sanacijo pridobila prostor za športno vzgojo, ki je do sedaj potekala v avli šole.

Oglasno sporočilo