Vprašanja in pobude občinskih svetnic in svetnikov Občine Domžale ter odgovori pristojnih služb

0
2451

Posredovano na: 27. seji dne, 19. 4. 2018

Leta 2015 je bilo odprtje Garažne hiše oz. »hiše duhov«, kot ji v pogovornem jeziku radi rečejo Domžalčani. Zasedenost je nikakršna. Prosim občinsko upravo, da zapišejo podatke v odgovor na to svetniško vprašanje za leto 2017 in pa prve štiri mesece v letu 2018. Zanima me:
– kakšna je zasedenost 228 parkirnih prostorov na mesec,
– kakšni so bili prilivi od parkirnine.
Leta 2016 je bilo od 228 parkirnih mest parkiranih v celem letu 89 vozil, prihodkov je bilo 1.138 €, stroškov pa kar 28.000 €. Zanima me, kako visoki so stroški vzdrževanja za leto 2017 do aprila 2018. Sprašujem občinsko upravo in župana ali zdaj že menite, da je bila naložba ekonomsko neupravičena in nepremišljena, kot je ugotovil naš Nadzorni odbor.

Robert Hrovat /SDS/

Občina Domžale je kot prijaviteljica na Javnem razpisu »Parkiraj in pelji se« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture leta 2013 uspešno pridobila Evropska sredstva za projekt »Garažna hiša center Domžale P+R«. Dne 8.4.2014 je občina Domžale podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije »Garažna hiša center Domžale P z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in sicer v skupni višini do 1.500.000 € upravičenih stroškov. Operacijo je delno financirala Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Otvoritev omenjene garažne hiše je bila 10.8.2015. V obdobju 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja moramo imeti vzpostavljen sistem »P+12«, torej do leta 2020.
Strošek celotne investicije je bil cca 1.860,000 EUR brez DDV, glede na upravičena pridobljena sredstva je občina Domžale oddala zahtevke za izplačilo v višini cca 1.470.000 €, kar pomeni, da je občina Domžale zgradila Garažno hišo center Domžale za cca 390.000 € in sicer z 228 parkirnimi mesti. Prišteti moramo še stroške vzdrževanja ob predpostavki 5 letnega obdobja sistema »P+ I, ob pesimistični napovedi, da v garaži ne bi bilo parkirano nobeno vozilo. Izračun: 390.000 € (strošek gradnje občine) + 140.000 € (5 letno obdobje x 28.000 €/leto) = 530.000 €. Občina Domžale je tako uspešno zgradila »Garažno hišo center Domžale« po petletnem obdobju sistema P+R za: cca 530.000 € oz. cca 2.325 €/parkirno mesto (prihodke in amortizacijo smo pri tem izračunu zanemarili, op.p.). Glede (ne)delovanja sistema >›P+R« in truda občinske uprave občine Domžale pri strmenju k polnitvi garažne hiše in morebitnim spremembam, smo pojasnili v odgovoru na pobudo ga. Sabine Pirš, z nadaljevanja 22. seje dne, 26. 10. 2017 in sicer pod zaporedno številko 334. Zato zaradi vseh navedenih razlogov še vedno menimo, da je projekt vsekakor ekonomsko upravičen in v prihodnosti nujno potreben za urejen prometni režim na območju občine Domžale v prihodnje!

Gregor Turel, strokovni sodelavec v Uradu župana in Andrej Bokan, vodja oddelka za komunalne zadeve

_______________________________________________________________

V Ihanu je možnost optike preko Telekoma Slovenije precej dostopna. Kljub vsemu pa nekatere ulice (Emonske, Taborska, Šolska), čakajo nanjo že preko enega leta. Odgovor s strani podizvajalca Telekoma Slovenije (GVO) je vedno isti, čakajo dovoljenje s strani občine za izvedbo del. Zanima me, kakšni so dejanski razlogi za oviranje napredka investicije in kdaj lahko občani pričakujejo razrešitev situacije?

Gašper Kopitar /LTD-Toni Dragar-Lista za vse generacije/

Vaše vprašanje smo posredovali odgovornim na Telekom Slovenije, ki so nam posredovali naslednji odgovor: Na lokaciji Emonska cesta III in Šolska ulica imamo prekinjene obstoječe cevi. Za sanacijo cevi na lokaciji Šolska ulica je bila vloga ponovno poslana na občino Domžale 18.4.2018, ki je bila rešena pozitivno, saj prvotno ni bilo možno zaradi prenizkih temperatur. Na lokaciji Emonska ulica III je pa težava v tem, da imamo obe cevi, ki potekajo čez cestišče, prekinjene. Smatramo, da se je pri izdelavi kanalizacije ali elektro vodov to poškodovalo. Do sedaj smo bili v navezi za sanacijo z g. Darkom Trbovcem, kateri je bil izvajalec za elektro, ki pravi, da tam oni niso kopali in z JKP Prodnik, ki je bil na ogledu, vendar se naknadno ni dalo z njimi vzpostaviti kontakta za reševanje nastalega problema. Ker je tudi v našem interesu sanirati poškodbo bomo k sanaciji pristopili v mesecu maju, Oddelek za komunalne zadeve je izvajalcu del GVO d.o.o., na podlagi njegove vloge za poseg na omenjenem območju, izdal dovoljenje dne 30.05.2018 pod številko 3715- 54/2018.

Andrej Bokan in Vlado Jerant, Oddelek za komunalne zadeve

Oglasno sporočilo