Slovesnost ob 80. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice

0
2451

Včeraj popoldan so gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice obeležili 80. obletnico delovanja društva in pripravili slovesnost z gasilsko parado, ki si jo je, navkljub dežnim kapljam, ogledalo lepo število ljudi. Dogodka se je udeležil tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi skupaj s poveljnikom Gasilske zveze Kamnik Gašperjem Balohom, predsednico Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice Darjo Slana in predsednikom Krajevne skupnosti Tunjice Matjažem Sedušakom.

Krajani Krajevne skupnosti Tunjice so se že zgodaj zavedali, da je pomoč sočloveku temelj ohranjanja pristnih odnosov med vaščani. Zato so že pred 121 leti ustanovili društvo za samopomoč. Temu bi lahko tudi rekli začetek gasilstva v Tunjicah, saj so tedanji člani društva samopomoči v eno od pravil zapisali, da društvo namerava kupiti gasilsko orodje in ga dati na razne kraje v vasi za primer morebitnega izbruha ognja. Negovanje in ohranjanje gasilske tradicije je vrednota, s katero se lahko pohvalijo gasilci PGD Tunjice. Danes je Prostovoljno gasilsko društvo Tunjice usposobljeno in opremljeno za gašenje požarov in interveniranju ob drugih nesrečah na svojem operativnem območju, prav tako na pomoč priskočijo pri večjih intervencijah na območju občine.

.

“>Za opravljanje zahtevnih nalog gasilci vlagajo v izobraževanja in vaje veliko časa, saj se zavedajo, da je prav usposobljen kader, skupaj s primerno opremo temelj za uspešno delo. V zadnjih letih, ko se je povečalo število naravnih nesreč, ko so bile poplavljene hiše, ceste in poškodovani mostovi, sprožili so se številni zemeljski plazovi, odkrite strehe, se krajanke in krajani še bolj zavedajo, kako pomembno je, da imajo v svoji bližini pripadnike prostovoljnega gasilskega društva, ki z nesebičnostjo nudijo prizadetim čim hitrejšo pomoč.

Kot rečeno, so gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice ob 80. obletnici delovanja društva pripravili gasilsko parado, na kateri so sodelovale domače gasilke in gasilci, pridružile pa so se jim tudi gasilke in gasilci drugih prostovoljnih gasilskih društev občine Kamnik ter sosednjih občin. Za glasbeno popestritev so poskrbele članice in člani Mestne godbe Kamnik pod taktirko Martina Dukariča, posebno noto so dodali gasilske zastavonoše.

.

“>Dogajanje se je nato preselilo k Podružnični šoli Tunjice, kjer se je odvila osrednja slovesnost. Ob tej priložnosti je zbrane pozdravila predsednica Prostovoljnega gasilskega društva Tunjice Darja Slana, ki je povedala: »Danes, ko nam vsem diši po gasilstvu, se z velikim veseljem obračamo v preteklost; sama upam, da praznovanje obletnice ne pomeni samo razloga za veselje, ampak tudi za zavedanje dobršne mere blaginje, ki jo v kraju nudi društvo. Treba se je zavedati, da se človek že od svojega obstoja naprej srečuje z ognjem. Čeprav je dodobra spoznal njegove prednosti in slabosti, slednji ničkolikokrat uide nadzoru in povzroči nemalo škode. Iz nezgod se je človek pobral in se v boju s plameni razvijal, iznašel naprave za gašenje in naposled rdečega petelina obvladal. Pri vsem tem brez sloge med ljudmi ni šlo. Le enotnost znotraj posameznih skupnosti je lahko obvladovala stanje ob nesrečah. Na začetkih je bilo podobno tudi v Tunjicah. Začetke gasilstva so naši predniki postavili v Društvu skupne pomoči že konec 19. stoletja, ko so se zavezali tudi k nakupu gasilske opreme. Potreba po gasilskem društvu pa je bila v Tunjicah vedno večja – požari so se vrstili, zgorelo je ostrešje na cerkvi – leta 1938 je bilo društvo ustanovljeno. Člani so nemudoma stopili skupaj in hitro postavili gasilski dom, ki se je skozi desetletja pridno polnil s prepotrebno gasilsko opremo. Potrjevanje skupinskega duha naših prednikov pa so taka srečanja, kot je današnje – z njimi vsakič znova potrdimo pomen preteklosti; dediščine, ki so nam jo zapustili očaki. Delo kljub vsemu ni nikoli končano. Pred desetimi leti smo se v Tunjicah veselili nove zunanje podobe gasilskega doma, danes se veselimo skorajšnjega dokončanja prizidka – vsekakor nas otvoritev le-tega na tem mestu čaka ob letu osórej. Zahvaliti se je treba množici članov društva in vsem ostalim, ki so nad gradnjo bdeli in pomagali po svojih močeh ter svoj čas posvetili delu za skupnost. Zahvaliti se gre tudi vsem gasilcem, ki so za delovanje društva skrbeli vse od začetka. Brez njihovega entuziazma, požrtvovalnosti in zanosa danes ne bi s ponosom zrli v preteklost in se veselili prihodnosti. Vsaka generacija tunjiških gasilcev se je trudila, kot se je lahko. Bili so vzponi, bili so padci, vedno pa so se vsi zavedali, da so združeni z jasnim namenom – biti ob pravem času na pravem mestu, ko je to potrebno. Slednje so z veseljem in zavzetostjo prenašali na naslednje rodove. Prenašanje znanja in spretnosti s starejših na mlajše se nadaljuje tudi ob 80-letnici delovanja. Ne štejejo samo rezultati na tekmovanjih, ampak pripravljenost nesebično priskočiti na pomoč članu društva, sokrajanu. Druženja članov društva skozi leto krepijo ekipni duh, ki je njihovi primarni nalogi še kako zaželen, da ne rečem nujen. V 80 letih se je zvrstilo kar nekaj predsednikov in poveljnikov. Vsi pa so stremeli le k enemu cilju – zagotavljati protipožarno varnost v kraju. Cilj še naprej ostaja nespremenjen in uresničujmo ga složno in enotno. Nesreča nikoli ne počiva. Gasilci pa tudi ne. Prostovoljno gasilsko društvo pa tako ostaja nepogrešljiv in nenadomestljiv del Tunjic. Spoštovani. Ob 80-letnici prostovoljnega gasilskega društva Tunjice Vam z dobrimi željami za prihodnost kličem: »Na pomoč!« Njenim besedam sta se pridružila še poveljnik Gasilske zveze Kamnik Gašper Baloh in predsednik Krajevne skupnosti Tunjice Matjaž Sedušak.

.

“>Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi pa je gasilkam in gasilcem iskreno čestital ob okroglem jubileju z željo, da bi tudi v nadalje delovali složno: »Skorajda 150 let je stara tradicija gasilstva na Slovenskem. Kmalu za prvim gasilskim društvom se je gasilstvo začelo razvijati tudi na Kamniškem. In tudi Tunjice niso izostale na tem področju. 80 let mineva od obstoja vašega društva. 80 let predanega dela. 80 let izobraževanj, vaj in pripravljenosti za pomoč krajankam in krajanom. Gasilstvo ni samo gašenje požarov ali sodelovanje ob naravnih in drugih nesrečah, temveč je gasilstvo mnogo več. Gasilstvo je način življenja, ki je marsikomu podeljeno že v zibelko. Mnogo odrekanja in mnogo ur gasilci namenjamo izobraževanju, mnogo ur je namenjenih vajam, nekaj časa pa namenjamo tudi druženju. Ko se družimo, gojimo tisti tovariški duh, ki je v gasilstvu še kako pomemben. Le s tovariškim duhom lahko zaupamo drug drugemu ob nesrečah in, ko je najhuje, vemo, na koga se lahko zanesemo. Na tovariša, ki je ob tebi, na tovariša, s katerim gremo reševati bodisi imetje, bodisi življenje. Da gremo lahko na intervencijo in se z nje vrnemo zdravi, nepoškodovani in živi, je potrebno posvetiti mnogo ur izobraževanju in vajam. Zavedati se je treba, da sta kljub nazivu prostovoljni gasilec, prostovoljni le dve stvari, in sicer vstop in izstop iz društva. Vse ostalo je podrejeno strogemu režimu, ki mu moramo vestno slediti, če želimo biti uspešni. Ob koncu pa, gasilci nismo samo gasilci, pač pa smo tu zaradi naših krajank in krajanov. Zaradi njih in z njimi delujemo tako, kot delujemo. V občini Kamnik imamo 13 prostovoljnih gasilskih društev, ki se trudijo, da delujejo enotno in so opremljeni tako, kot je potrebno ter tako, kot si zaslužijo. Žal pa tudi občinski proračun ne more slediti trendom in hitremu razvoju tehnike. Zato je žalostno, a vendarle potrebno, da se gasilci poslužujemo tudi nabirnih akcij. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, iskrene čestitke ob prehojeni poti, ob 80-letnici vašega delovanja. Na tem mestu vam želim, da složno in tovariško delujete naprej, nadaljnih 80 let. Vsem krajankam in krajanom pa čestitam ob vašem krajevnem prazniku. Z gasilskim pozdravom Na pomoč!«

Podeljena so bila priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Kamnik in Gasilske zveze Slovenije, v družbi Skupine Špica pa smo tako zaključili uradni del slovesnosti, ki jo je povezovala Urša Klemenc.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tunjice iskreno čestitamo za častitljivih 80 let delovanja.

Oglasno sporočilo