Podaljšana avtobusna linija LPP 12D Bežigrad – Dragomelj

0
2663

V torek, 31. julija 2018, je javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. na svoji spletni strani objavil novico, da so s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli ustrezno dovoljenje, kar pomeni, da je postajališče Dragomelj, od 1. 8. 2018 vključeno na linijo 12 D. Na postajališču Dragomelj bo tako omogočen vstop in izstop potnikov na linijo 12 D.

Dovoljenje za izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov do naselja Dragomelj je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, in sicer na podlagi vložene vloge Mestne občine Ljubljana. Razlog za uvedbo podaljšane linije je povečana dnevna migracija med Dragomljem in Ljubljano, še zlasti zaradi potrebe po zagotavljanju prevoza šoloobveznih otrok iz MOL, ki obiskujejo OŠ Dragomelj. MOL je v vlogi navedel tudi, da za uvedbo dodatne avtobusne povezave obstaja tudi močna želja prebivalcev oz. velik interes javnosti na tej relaciji. Predlagana uvedba nove linije mestnega linijskega prevoza potnikov po mnenju MOL ne bo posegala v izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov na obstoječih medkrajevnih linijah podjetja KAM-BUS d.o.o., ki ima koncesijo za medkrajevne linije na področju občine Domžale. Tudi KAM-BUS d.o.o. je na podlagi povabila k udeležbi v postopka s strani upravnega organa podal pozitivno mnenje o zadevi.

S podaljšano linijo oziroma povečano frekventnostjo linije 12D je bila tako uslišana večletna pobuda krajanov o možnosti vstopa in izstopa na postajališču v Dragomlju. Potek linije 12D: Dragomelj – Železna in enako v obratni smeri. Linija bo vozila vsak dan, od ponedeljka do nedelje, po voznem redu, ki je že objavljen na spletni strani http://www.lpp.si in vseh postajališčih linije 12D.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo