Na vstopu v občino Domžale vas pozdravljajo nove vstopne table

0
1765

V sklopu prenove celostne grafične podobe je Občina Domžale prejšnji teden postavila tudi osemnajst novih vstopnih tabel na vseh občinskih in državnih cestah na mejah med občino Domžale in sosednjimi občinami. Na vstopnih tablah so prisotni znak Občina Domžale s sloganom prostor zadovoljnih ljudi ter slamnik kot simbol kraja, ki se je razvil zaradi slamnikarstva.

Občina Domžale je v začetku leta 2016 z željo po enotni pojavnosti in utrditvi znaka Občine Domžale prenovila grafično podobo. Idejna rešitev znaka, ki ga definirata grb in logotip, je bila narejena na podlagi veljavnega Odloka o grbu in zastavi. Grb je določen o odlokom. Logotip pa je bil oblikovan glede na karakter in prisotnost Občine Domžale v slovenskem prostoru. V končni obliki jih podpiše slogan Občine »prostor zadovoljnih ljudi«, ki je izpisan v pisanem črkopisu, ki odraža življenje ljudi v prostoru Občine Domžale. Zadovoljstvo.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo