Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (7.8.2018)

0
1754

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, zakaj ne more sam določiti velikosti zabojnika za mešane odpadke. So namreč 5-članska mlada družina, z izjemo enega so otroci vrtčevski, podjetje Publikus pa jim je dodelilo zabojnik za mešane komunalne odpadke s prostornino 120 litrov. Po njihovih izkušnjah se namreč takšen zabojnik težko napolni. Na imenovano podjetje je naslovil prošnjo za manjši zabojnik in mu prošnje niso odobrili.

Odgovor občinske uprave

Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe v skladu z določili Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/2016). Odlok v 18. členu med drugim določa:

»Glede na pogostnost prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov.

Za določitev velikosti posod za posamezno vrsto komunalnih odpadkov se kot najmanjša količina upošteva:

  • za mešane komunalne odpadke: 10 litrov na osebo na teden,
  • za odpadno embalažo: 15 litrov na osebo na teden,
  • za biološke odpadke: 10 litrov na osebo na teden.

V primeru, ko prostornina, določena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, ni enaka prostornini tipizirane posode, kot je določeno v 15., 16. in 17. členu tega odloka, izvajalec namesti uporabniku prvo večjo tipizirano posodo.«

Glede na navedena določila odloka je Publikus d. o. o. za petčlansko družino dolžan namestiti 120-litrsko posodo za mešane odpadke.

Oglasno sporočilo