Začetek odvoza in odstranitve skladiščenih baliranih odpadkov iz Štude

0
2322

SPOROČILO ZA JAVNOST

Domžale, 9. avgust 2018 – Danes se je pričel odvoz in odstranitev skladiščenih baliranih odpadkov iz Štude

Občina Domžale je bila obveščena, da je podjetje Publikus d.o.o. zagotovilo prevzemnika za bale lahke frakcije iz Štude pri Domžalah. Občinski inšpektorat je na terenu preveril in ugotovil, da resnično poteka odvoz skladiščenih bal preko mostu. Da se je odstranjevanje bal res pričelo, sta se na terenu na lastne oči prepričala tudi podžupanja Občine Domžale, mag. Renata Kosec in vodja civilne iniciative Borut Ernestl.

»Skupaj smo dokazali, da lahko s sodelovanjem lokalne skupnosti, civilne iniciative in krajevne skupnosti ter pravim pristopom rešimo tudi tako perečo problematiko, kot je odlaganje bal z odpadki. Ker smo pravočasno odreagirali, so vse aktivnosti potekale uspešno, omenjena problematika pa se je začela reševati, kar si lahko štejemo v uspeh. Tu moram omeniti tudi Ministrstvo za okolje in Inšpektorat RS za okolje in prostor, kjer so v okviru svojih pristojnostih opravili svoje delo,« je povedala podžupanja.

S strani Ministrstva za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor smo pred tem dogodkom pridobili fotokopiji odločb (Odločba št. 06182-1462/2018-4 z dne 5. 6. 2018 in Odločba št. 06182-1462/2018-6 z dne 6. 7. 2018), iz katerih je razvidno, da mora Publikus d.o.o. v roku do 30. julija 2018 iz zemljišča v Študi odstraniti vse začasno skladiščene balirane odpadke in z njimi ravnati v skladu z določili Uredbe o odpadkih. Nadzor nad izvajanjem odločbe sicer opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja. Inšpektorici so dolžni predložiti dokaze o ravnanju s temi odpadki.

Omenjeno problematiko bomo še naprej spremljali in še naprej sodelovali s civilno iniciativo, dokler ne bodo vse skladiščene bale odstranjene z zemljišča v Študi.

Občina Domžale, Urad župana
Fotografije: Domžalec.si

Oglasno sporočilo