Vprašanja za župana Občine Domžale

0
1505

Naše bralce zanima, zakaj na uradni spletni strani Občine Domžale še vedno niso objavili zapisnika 28. seje Občinskega sveta Občine Domžale in pobud občinskih svetnic in svetnikov, glede na to, da smo že sredi avgusta. Seja je potekala 26. junija 2018.

Dne 08. 08. 2018 smo po elektronski pošti prejeli vaše vprašanje v zvezi z objavo zapisnika 28. seje Občinskega sveta Občine Domžale. O zapisniku 28. seje Občinskega sveta Občine Domžale bo Občinski svet Občine Domžale glasoval na svoji naslednji seji. Zapisnik občinskega sveta se javno objavi, ko ga sprejme občinski svet
Gregor Mohar, univ. dipl. prav.

____________________________________________________________________

Na Urad župana smo naslovili vprašanje občana, ki ga zanima, kolikšen je strošek osemnajstih novih vstopnih tabel na vseh občinskih in državnih cestah na mejah med občino Domžale in sosednjimi občinami ter sama postavitev tabel.

Odgovor:
Projekt postavitve tabel se je pričel že pred dvema letoma. Potrebno je bilo zagotoviti denarna sredstva v občinskem proračunu, določiti lokacije in pridobiti nekatera zemljišča in soglasja lastnikov ter ob državnih cestah na podlagi elaborata pridobiti tudi soglasje Direkcije za državne ceste.
Znesek dobave potrebnega materiala in izdelava ene table dimenzije 1000 x 1500 cm znaša 674,80 EUR brez DDV.
Sama postavitev table, ki zajema zemeljska dela, kot so izkop in dobavo ter vgradnjo betona za temeljenje table znaša 390, 00 EUR brez DDV.
Skupna vrednost pogodbe za dobavo in vgradnjo osemnajstih tabel znaša 19.733,15 EUR brez DDV, torej skupno 24.074,44 EUR, ki vključuje tudi morebitna nepredvidena dela. Končni strošek bo znan bo postavitvi vseh tabel ter dejanskem obračunu opravljenih del. Ne sme pa preseči zneska pogodbene vrednosti.
mag. Renata Kosec, podžupanja

Oglasno sporočilo