Vodenje Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik bo začasno prevzel vršilec dolžnosti

0
2630
domkulture.org

Na današnji seji sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik nihče od prijavljenih kandidatov oziroma kandidatk za direktorja Zavoda ni prejel oziroma prejela večino glasov vseh navzočih članov. Svet Zavoda zato v nadaljnji izbirni postopek ne bo predlagal nobenega od kandidatov oziroma kandidatk, ki so se prijavili na razpis za direktorja Zavoda. Sveta Zavoda bo javni razpis ponovil, do končne izbire pa bo od 1. septembra 2018 dalje funkcijo direktorja opravljal vršilec dolžnosti.

Svet Zavoda na to mesto predlaga vodjo oddelka kultura na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaža Simetingerja. Predlog bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na korespondenčni seji in v primeru soglasja, bo svet Zavoda o imenovanju odločal prihodnji teden.

Direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin je 30. junija 2018 svetu Zavoda podala odstopno izjavo, da ji delovno razmerje na Zavodu preneha 31. avgusta 2018. Po seznanitvi z odstopom se je svet Zavoda soglasno odločil, da objavi javni razpis za direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. Na razpis objavljen 19. julija 2018 so prispele štiri vloge.

Svet Zavoda je 8. avgusta 2018 pregledal prispele vloge in dve vlogi zaradi nepopolnosti zavrnil, dve popolni vlogi pa uvrstil v nadaljnji izbirni postopek. Danes je z obema preostalima kandidatoma oziroma kandidatkama opravil razgovor in o končni izbiri odločal s tajnim glasovanjem. »Na ta način smo želeli zagotoviti svobodno odločanje članov sveta Zavoda in se tako izogniti očitkom o pritiskih na posamezne člane,« je odločitev za tajno glasovanje pojasnila predsednica sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Martina Jerše. Pri tem pa je zagotovila, da delo sveta Zavoda poteka transparentno.

Samo Trtnik

Oglasno sporočilo