Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Šubljevi ulici v Mengšu

0
2015
Konec junija je JKP Prodnik v sodelovanju z Občino Mengeš začel z obnovo vodovoda in sanacijo kanalizacijo na Šubljevi ulici. V juliju je bil zamenjan glavni vod, sedaj bo sledila še zamenjava hišnih priključkov in točkovna sanacija kanalizacije. Sredstva za obnovo so zagotovljena z omrežnin.
V okviru rekonstrukcije vodovoda v Občini Mengeš je bil v Šubljevi ulici obnovljen glavni vodovod v dolžini 270 m. Sedaj bo sledila zamenjava 29 hišnih priključkov ter točkovna sanacija kanalizacije. Pri Izvozu iz Šubljeve ulice na Grobeljsko cesto se bo hkrati z rekonstrukcijo vodovoda izdelala hitrostna ovira v obliki izven nivojskega križišča. Ukrep bo med drugim pripomogel tudi k prometni varnosti, saj bosta hkrati z hitrostno oviro izdelana tudi dva prehoda za pešce, s čimer bo krajanom omogočeno varno prehajanje čez cesto, kar do sedaj ni bilo možno prej kot pri gasilnem domu.
Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije tudi na Šubljevi ulici je potrebna zaradi dotrajanosti omrežij za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo. Dela bodo predvidoma zaključena z celovito preplastitvijo cestišča v mesecu septembru.
Vir: Občina Mengeš
Oglasno sporočilo