Zaključek prometno-preventivne akcije ob začetku šolskega leta: »NAJ BO POT V ŠOLO VARNA!«

0
1960

Prometno-preventivna akcija ob začetku šolskega leta: »NAJ BO POT V ŠOLO VARNA!« se je zaključila, vseeno pa prostovoljci Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik akcijo v tem tednu nadaljujejo, saj pred kamniškimi šolami skrbijo za varno pot naših najmlajših. Še vedno skrbno opozarjajo na previdnost vseh udeležencev v prometu, ne le v začetku šolskega leta, temveč tekom celega leta. Akcijo bodo nadaljevali vse do konca meseca oktobra, in sicer tri oziroma dva dni v tednu. V tednu po novembrskih šolskih počitnicah pa bodo ravno tako skrbeli za najmlajše udeležence v prometu.

Ob začetku šolskega leta so se aktivnosti v občini Kamnik izvajale v sodelovanju z redarstvom Občine Kamnik, Policijsko postajo Kamnik, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik, šolami, z lokalnimi skupnostmi občine Kamnik, s prostovoljci, z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Kamnik, AMD Kamnik, Društvom upokojencev Kamnik, s člani zavarovalnic, zainteresiranimi podjetji, občinski svetnik Tone Iskra je že tradicionalno pred Podružnično šolo Mekinje postavil navidezni radar XL 52, ne nazadnje pa so bili tukaj pomembni člen opozarjanja in vzgoje v prometu tudi in predvsem starši šolarjev.

Vsi našteti so v letošnjem šolskem letu skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem se zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki so ga s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

Besedilo: Franc Pivk
Fotografije: Občina Kamnik, Franc Pivk, Franc Osolin, ADM Kamnik in Tone Iskra

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here