Lokacija športne dvorane izbrana na javnem natečaju in potrjena na Občinskem svetu Občine Mengeš

0
1311
Prvi razlog za gradnjo Športne dvorane Mengeš je zagotovitev potrebnih standardov za izvajanje pouka športa na Osnovni šoli Mengeš, zato je pomembno, da je dvorana v neposredni bližini šole. Ker je območje v okolici šole zaradi predhodnih arheoloških najdb arheološko zaščiteno, je bila izbrana lokacija za gradnjo dvorane na zunanji športni ploščado ob Osnovni šoli Mengeš. Projekt in lokacijo je potrdil tudi Občinski svet Občine Mengeš, najvišji demokratičen organ odločanja v občini.
Lokacija izbrana na javnem natečaju
Občina Mengeš je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v letu 2009 izvedla javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizkoenergijske Večnamenske športne dvorane Mengeš. Na natečaju je bila za izbrana rešitev, ki predvideva postavitev dvorane na obstoječi zunanji športni ploščadi ob Osnovni šoli Mengeš.
Lokacijo potrdil Občinski svet Občine Mengeš
Izbrana rešitev in lokacija je bila potrjena na 22. seji Občinskega sveta Občine Mengeš in sicer 22. januarja 2009, številka sklepa 191-22/4: »Občinski svet Občine Mengeš potrjuje predstavljeni koncept in lokacijo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš.« Za sklep so glasovali naslednje svetnice in svetniki: Peter Gubanc, Franc Hribar, Anton Hribar, Aleš Janežič, Franci Kodela, Matjaž Loboda, Franc Malus, Boštjan Marinko, Janez Penca, Bogo Ropotar, Irena Sicherl, Mateja Hribar Sicherl, Marija Sitar, Jože Vahtar, Mojca Volkar in Tina Železnik; trije svetniki niso glasovi: Justin Jerič, Tomaž Štebe in Robert Ručigaj. Soglasno pa je bil sprejet naslednji sklep: »Občinski svet zadolži župana in občinsko upravo, da pospešeno nadaljuje z aktivnostmi za gradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Mengeš.« Občinski svet Občine Mengeš je najvišji organ odločanja v občini, ki ga sestavljajo na demokratičnih volitvah neposredno izvoljeni svetnice in svetnici z nalogo, da zastopajo interese volivk in volivcev.
Preprojektiranje dvorane zaradi Vzhodnega prizidka Osnovni šoli Mengeš in sredstev Eko sklada
V letu 2017 je bil zaradi prostorske stiske Osnovne šole Mengeš ob šoli zgrajen vzhodni prizidek. Nov objekt je deloma posegal tudi na območje predvideno za gradnjo Športne dvorane Mengeš, zato so se na občini odločili za preprojektiranje. Dodatni razlog za preprojektiranje pa je bila tudi želja občine, da kandidira in pridobi nepovratna sredstva Eko sklada.
Imenovanje Gradbenega odbora za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš
V procesu preprojektiranje je za transparentnost delovanja in strokovno pomoč župan imenoval »Gradbeni odbor za gradnjo nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš«. Odbor sestavljajo predstavniki občinske uprave, člani Odbora za okolje in prostor pri Občinskem svetu, predstavniki Osnovne šole Mengeš, strokovnjaki gradbene in pravne stroke. Odbor sodeluje kot posvetovalno telo župana in bo tudi v fazi same gradnje bdel nad izvedbo projekta Športne dvorane Mengeš.
Občinska uprava
Oglasno sporočilo