Intervju: Ivan Pšag: »Verjamemo, da smo na pravi poti, in ne bomo se predali«

0
3535

Zveni kot eno izmed gesel Štajerske varde, a gre za odločnost skupine prebivalcev v naši neposredni bližini. Prah se (dobesedno) dviguje v Zaborštu, kjer krajanom tako rekoč pred lastnim pragom »grozi« kopica industrijskih objektov, ki jim domačini ostro nasprotujejo. Da bi zavarovali svoje zeleno okolje, so ustanovili civilno iniciativo, če bo potrebno, pa bodo šli po pravico vse do Bruslja, pravi predstavnik Civilne iniciative Zaboršt Domžale, Ivan Pšag.

V Zaborštu naj bi postavili vrsto industrijskih objektov. Za katere po vaših informacijah konkretno gre in kje naj bi se nahajali?
Predlog je, da naj bi se tu nahajali tehnični pregledi za vsa vozila, poslovno trgovski center (s še neznano vsebino), avtopralnica (v isti ulici že za osebna vozila – Škerjanec in za tovorna vozila – Preza). V nekaterih dokumentih vloženih za pridobivanje soglasij je vključena tudi črpalka ter servisno-prodajni center za ortopedske pripomočke. To je predvideno, kar pa ne pomeni, da naj bi tudi držalo. Sedaj občinska oblast spreminja območje na zahtevo investitorja, čeprav je ta vedel, da kupuje kmetijsko zemljišče z namembnostjo stanovanjske gradnje.
Domžale s predlogom OPPN D29 Brinje 1 ne bi pridobile nobene dodane vrednosti, razen 18.000 kvadratnih metrov asfalta in zgradb, povečanega prometa, bolj onesnaženega zraka, hrupa in svetlobnega onesnaževanja. Predlog OPPN D29 Brinje 1 umešča dejavnosti in objekte upoštevajoč izključno izražen interes investitorja, ki je zasebni in ne javni.

Kako na to gledate domačini?
Krajani Zaboršta smo se organizirali v Civilno iniciativo Zaboršt Domžale, ki ima tudi lasten elektronski naslov in profil na facebooku. Na seji sveta Občine Domžale, 21. junija letos, sem kot predstavnik Civilne iniciative Zaboršt občinskim svetnikom jasno povedal, da ne želimo načrtovanih dejavnosti v našem okolju. Prebivalci smo namreč nepremičnine kupovali in gradili na tem področju prav zaradi stanovanjske namembnosti. Če bi se uresničilo, kar predlagajo na občini, a verjamemo, da se ne bo, bi z novimi semaforji nastal prometni kaos na širšem območju Domžal, ker je tukaj edini priključek na avtocesto.

Torej ste že vzpostavili kontakt s pristojnimi občinskimi organi in jih obvestili, da se z načrtovano gradnjo ne strinjate?
Svoje mnenje smo predstavili svetnikom v pisni obliki še pred sejo 15. 3. 2018, potem še osebno na seji sveta Občine Domžale 21. 6. 2018 in kasneje na javni predstavitvi septembra. Nihče iz Občine Domžale ni s krajani nikoli vzpostavil stika. Če pa na občini menijo, da je javna predstavitev potem, ko je že ves postopek v teku in brez obveščanja krajanov dovolj, predlagamo, naj si poiščejo druge službe. Je občina zaradi občanov ali smo občani zaradi občine? Očitno so nekateri pozabili, da so bili izvoljeni s strani občanov …

Menda je bil ta predlog na občinski seji sprva odločno zavrnjen, kasneje pa brez težav sprejet. Kako si to razlagate?
Na marčevski seji so svetniki glede na naše mnenje in pripombe zbrali 16 podpisov svetnikov in zahtevali, da se točka ne obravnava oziroma je neprimerna. Ko je župan to videl, je točko umaknil z dnevnega reda (po 150. členu poslovnika Občine Domžale). Prebivalci Zaboršta, pa tudi svetniki, smo bili zelo presenečeni, ker se je predlog za spremembo OPPN ponovno pojavil na junijski seji sveta Občine Domžale. Dodana je bila le še prometna študija, ki jo je naročil investitor. Merjenje prometa je potekalo samo en dan in menimo, da ne izkazuje dejanskega in predvidenega stanja prometa. Premalo se upošteva (ali pa nič) promet tovornih vozil, ki imajo parkirišče na tem območju, tukaj pa je še avtoservis s trgovino z osebnimi vozili. Pritisk investitorja je nerazumljiv, saj je vedel za namembnost zemljišč. Zanimiv pa je tudi odziv župana, da »investitor izvaja vse postopke priprave OPPN … «! Je OPPN občinski ali investitorjev načrt? Župan tudi trdi, da je Logo (Logo d.o.o., investitor iz Grosuplja, op. a.) ustno obrazložil vsebino OPPN Brinje 1 na junijski seji, kar ni res, saj ga tam ni bilo, kar je razvidno tudi iz zapisnika 28. seje.

Avgusta ste svoje nestrinjanje z gradnjo industrijskih obratov izrazili celo s protestom. Kaj ste želeli doseči, ali vas je kdo »uslišal«?
Doseči želimo, da bo občina upoštevala mnenje krajanov, ki tukaj živimo, in preprečila predvideno gradnjo objektov, ki ne sodijo v bivalno okolje. V drugih slovenskih mestih vse dejavnosti selijo izven naselij, pri nas pa želijo to umestiti kar med stanovanjsko naselje oziroma pred naš prag. Če preberemo pravkar sprejeti OPN za Domžale, je v členu o gospodarskih dejavnostih napisano, da bo cona Želodnik gibalo gospodarskega razvoja občine Domžale. Potem domnevam, da je tam dovolj prostora. Prav tako je zapisano, da se parkirišča za tovorna vozila usmerja izven stanovanjskih območij!

Kaj je novega v zadevi? Kakšno je aktualno stanje?
12. septembra je potekala javna obravnava predloga OPPN za Zaboršt. Na obravnavi ni bilo ne župana, ne predstavnika podjetja Logo. Bili pa so krajani Zaboršta in tudi prebivalci drugih predelov Domžal. Na veliko vprašanj nismo dobili odgovorov s strani vodje oddelka za urejanje prostora občine Domžale, prav tako smo ostali brez odgovorov s strani projektanta.
Povedano je bilo, da bodo v začetku septembra 2018 zaprli Krumperško ulico zaradi napeljave kanalizacije in asfaltiranja; celotno naselje je namreč brez kanalizacije in asfalta. Cesta je še vedno nedotaknjena in odprta. Predvolilne obljube?
Krajani Zaboršta v zvezi s predlog OPPN D 29 Brinje 1 še vedno aktivno pošiljamo pripombe in predloge na občino.

Se nameravate tudi v prihodnje »boriti«, da bi zavarovali svoje okolje? Kako?
Vsak dan nas podpira več občanov, tudi z drugih delov Domžal, saj se ljudje čedalje bolj zavedajo, da je naše okolje skupno in pomembno za vse. Dovolj jim je samovolje občinskih uradnikov.
Verjamemo, da smo na pravi poti in ne bomo se predali. Uporabili bomo vsa razpoložljiva pravna sredstva, če bo potrebno, pa na koncu tudi Bruselj. Na občini se do nas obnašajo, kot da smo nepomembni občani, bomo tudi nepomembni volivci?

Tjaša Banko

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here