TeDni(K) Občine Kamnik (8.10.2018)

0
1824

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Obnova kuhinje na Starem gradu

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so bila opravljena naslednja dela: polaganje keramike v kuhinji, hodniku in jedilnici, izvedba knauf oblog, montaža elektrike – stikala, montaža notranjih vrat in lesene obloge in slikopleskarska dela.

Zaključena sanacija ceste Kranjska-Podgorje 22

.

“>V začetku meseca oktobra 2018 so se končala gradbena dela, in sicer »Sanacija ceste Kranjska-Podgorje 22«.

.

“>Dela v dolžini 455 metrov so obsegala menjavo voziščne konstrukcije, vgradnjo kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnjo tamponske plasti, vgradnjo kabelske kanalizacije in izdelavo jaškov, izdelavo drenažne kanalizacije, izgradnjo ponikovalnic, zaščita TK in CATV vodov, izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, ureditev odvodnjavanja, obnovo pločnika, vgradnjo nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje, postavitev javne razsvetljave, vgraditev zgornje obrabne, označbe na vozišču in postavitev vertikalne signalizacije. V času del je veljala delna in popolna zapore lokalne ceste Podgorje-Kamnik.  

Ureditev Glavnega trga

Gradnja na Glavnem trgu se nadaljuje in poteka po predvidenem terminskem planu. Izvajalec izvaja pripravo za izvedbo betoniranja Glavnega trga, ki se bo izvajala v dveh fazah.

Zaris parkirnih površin na tržnici Kamnik

Na tržnici Kamnik na Tomšičevi ulici je bil izveden zaris obstoječih in dodatnih parkirnih površin, ki bodo tako obiskovalcem tržnice kot tudi mesta omogočala kratkotrajno parkiranje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Odprtje večnamenskega prostora enote Palček Vrtca Antona Medveda Kamnik

.

“>Odprtje večnamenskega prostora enote Palček Vrtca Antona Medveda KamnikV petek, 5. oktobra, je v Šmartnem v Tuhinju potekalo odprtje večnamenskega prostora enote Palček Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki sta se ga udeležila podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi in vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček.

Večnamenski prostor je namenjen tako otrokom, ki obiskujejo vrtec, kot tudi zaposlenim in staršem. V njem se bodo izvajale različne dejavnosti, in sicer od kulturnih do športnih. Prostor je bogatejši tudi za multimedijsko središče ter bo služil kot telovadnica za otroke, saj ga bodo v prihodnosti opremili z različnimi telovadnimi rekviziti. Celotna vrednost investicije, ki se je financirala iz občinskega proračuna, je znašala približno 13.000 evrov.

Sanacija Podružnične šole Zgornji Tuhinj

V Podružnični šoli Zgornji Tuhinj se dela pri prenovi šolske stavbe intenzivno nadaljujejo.

Gradbena in inštalaterska dela so že povečini zaključena, ravno tako tudi predelne suhomontažne stene. Začelo se bo s polaganjem keramike in parketarskimi ter pleskarskimi deli.

Samostan Mekinje

.

“>V samostanu Mekinje so zaključena obnovitvena dela, ki so se izvajala v okviru projekta »Preobrazba«, za katerega je Občina Kamnik pridobila evropska sredstva. Z obnovljenimi prostori so se v Mekinjskem samostanu izboljšali pogoji za organizacijo kulturnih in drugih prireditev, predavanj ipd. Objekt se že uporablja za vsebine (koledar dogodkov Javnega zavoda Mekinjski samostan si lahko ogledate TUKAJ), ki jih je možno izvajati v obstoječih in obnovljenih prostorih. V prihodnjem letu se načrtuje izvedba novih sanitarij za obiskovalce (projekti so že bili izdelani v letošnjem letu), za kakršnekoli večje posege, pa je potrebno najprej pripraviti konservatorski načrt, ki bo tudi izhodišče za nove programske vsebine.

Velika dvorana pred obnovo in po obnovi

Atrij pred obnovo in po obnovi

Svetovalni tim na Osnovni šoli 27. julij Kamnik

Udeležili smo se predstavitve novoustanovljenega svetovalnega tima za strokovno pomoč staršem in strokovnim delavcem na Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Svetovanje, ki je popolnoma brezplačno, bo potekalo vsak 3. četrtek v mesecu od 17. do 19. ure na šoli oziroma preko telefonske številke 070 850 082. Specialna in socialna pedagoginja, logopedinja in psihologinja bodo na voljo za informacije v zvezi s postopkom usmerjanja in ostalimi strokovnimi obravnavami.

Počitniško varstvo

S strani Društva počitniško varstvo Kamnik smo prejeli poročilo izvedenega projekta »Poletno počitniško varstvo 2018«. Varstvo se je izvajalo na Osnovni šoli 27. Julij Kamnik, vsak dan so se izvajale tematske delavnice in različne vrste aktivnosti. V povprečju je to počitniško varstvo koristilo skoraj 40 otrok dnevno. V društvu so še posebej ponosni na dve humanitarni akciji, kjer se je s pomočjo otrok, njihovih staršev in mentorjev zbralo denarna sredstva, oblačila, igrače in šolske potrebščine. Vse to je bilo podarjeno socialno ogroženim družinam, Anini zvezdici, Dnevnemu centru za gibalno ovirane v Kamniku in Rdečemu križu Kamnik.

Rožnati oktober

.

“>Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za rakom zboli več kot 1300 žensk in okoli deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa umre. Občina Kamnik v proračunu vsako leto namenja sredstva za mamografske preglede, ultrazvok in klinične preglede dojk za občanke ne gleda na starost. Občina Kamnik zato spodbuja občanke in občane, da se redno udeležujejo presejalnega programa in ostalih preventivnih programov, ki so jim na voljo v zdravstvenih domovih, poleg tega pa tudi redno mesečno samopregledovanje pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk.

.

“>Dom kulture Kamnik prodal 100 abonmajev več za odrasle kot v lanski sezoniDom kulture Kamnik, s katerim upravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, je letos razpisal tri abonmaje – Maistrov abonma, Abonma Kam’na’smeh in Abonma Kam’nček. Do prvega oktobra, ko se je iztekla redna prodaja abonmajev za sezono 2018/2019, so zabeležil 100 prodanih abonmajev za odrasle več kot v enakem obdobju lani. Razlog je tudi v novih programih, ki jih je ekipa Doma kulture Kamnik pripravila na osnovi želja obiskovalcev in uporabnikov. Ker so prosta mesta v posameznih abonmajih še vedno na voljo, se vpis novih abonentov podaljšuje do prvih abonmajskih predstav.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je te dni gostil večje število vplivnežev iz različnih držav. Tako so turistične destinacije v Kamniku in okolici te dni obiskali novinarji iz Italije, agenti iz Kitajske, v Kamniku pa je potekal tudi tako imenovani instameet, srečanje vplivnežev iz instagrama. V okviru tega je Kamnik spoznavalo 12 vplivnežev iz Madžarske, Hrvaške, Italije in tudi Slovenije. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik minulo sezono opažajo izredno veliko zanimanja za obisk Kamnika in njegovih turističnih destinacij s strani tujih in domačih medijev ter blogerjev in vplivnežev na družabnih omrežjih, kar je dodatni znak, da Kamnik postaja privlačna turistična destinacija.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sporoča, da je Kamnik z okolico v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) obiskalo 15.058 turistov, 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ki so skupaj opravili 46.447 nočitev, 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (vir: Statistični urad Republike Slovenije). Številke so zelo spodbudne, saj gre za še eno rekordno sezono. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik pričakujejo, da bo Kamnik že letos konec leta dosegel število prihodov in nočitev, zadano v Strategiji razvoja in trženja turizma za leto 2020.

.

“>Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo letos organiziral že 10. Veronikin tek, ki predstavlja sedmi letošnji tek serije Gorenjska, moj planet. Tekači na najdaljši 10 kilometrski trasi se bodo na progo podali v soboto, 13. oktobra 2018, ob 11. uri. Tek je lani prvič potekal na deset kilometrski trasi v enem krogu po mestu Kamnik in okolici, za kar so organizatorji prejeli izredno pozitivne odzive tekačev. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je minuli teden objavil video posnetek trase – TUKAJ. Pred tekom na najdaljši razdalji bo potekalo tekmovanje učenk in učencev na krajši razdalji 1000 metrov. Tekmovanje se bo pričelo ob 9.30 uri, učenke in učenci bodo razvrščeni v štiri starostne kategorije. Najmlajši ljubitelji teka pa bodo prišli na vrsto ob 13.30 uri, ko bo na sporedu Ciciban teče – tek otrok iz vrtca. Možnost za pred prijave pa se izteka, saj so te možne samo še do srede. Zatem bo startnina znašala 15 evrov.

Oddelek za razvoj in investicije

6. srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 3. oktobra 2018, je v Kranju potekalo srečanje članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem so predstavniki obravnavali poročilo o izvedenem programu dela združenja v letu 2018, oblikovali so program dela združenja za leto 2019, pripravljali vse potrebno za prihajajočo skupščino združenja in prejeli informacije o poteku programa izobraževanj o ohranjanju kulturne dediščine ŠOLA PRENOVE. Govorili so o izvajanju evropskega projekta vključevanja mladih v projekte oživljanja kulturne dediščine ter o uspešni promociji mest na Slovenskem dnevu kulture, ki se je odvijalo 26. septembra 2018 v Bruslju.

Oglasno sporočilo