Projekt STARA HIŠNA IMENA

0
2402

Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, ki izginja in se pozablja. Imena predstavljajo domače poimenovanje posamezne hiše in se praviloma ne menjajo kljub menjavi priimka ali lastnika, marsikje imajo že večstoletno tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko še ni bilo priimkov in hišnih številk. Poleg hiše označujejo tudi vso ostalo lastnino določene domačije (polja, živali, gozd) ter predvsem ljudi, ki tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot po priimkih med seboj prepoznavajo ravno po hišnih imenih. Bogata dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna imena, pa ni samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika in tujk.

Na Osrednjem in Zgornjem Gorenjskem ter na Škofjeloškem je projekt v preteklih letih dosegel veliko odmevnost. Do sedaj je bilo zbranih že preko 9300 hišnih imen in označenih preko 5000 domačij. Tokrat pa se pobuda nadaljuje tudi na območju občin Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice v okviru projekta »Stara hišna imena«. Tekom projekta bodo v izbranih naseljih raziskana stara hišna imena in preverjena med domačini. Zbrana imena bodo obeležena na tablah na domačijah, v tiskani knjižici in na spletni strani www.hisnaimena.si. V občini Mengeš bodo v prvem koraku obravnavana naselja Dobeno, Loka pri Mengšu in Topole.

Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si).

Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.

Projekt »Stara hišna imena« se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je financiran s strani Občine Mengeš, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Klemen Klinar

Oglasno sporočilo