O Francu Berniku in Domžalah v prvi polovici 20. stoletja

0
2444

Ob 70. obletnici smrti Franca Bernika (1870 – 1948), kronista in pisatelja, kulturnega zanesenjaka in vsestransko družbeno aktivnega domžalskega župnika, po katerem nosi ime dom-žalski kulturni dom, tokrat predstavljamo zgodbo njegovega delovanja. Našemu kraju, v katerem je služboval več desetletij, je v besedi, dejanjih in tudi ohranjenih stavbah zapustil bogato kulturno dediščino.
Razstava z naslovom Franc Bernik in njegova kulturno-socialna vloga v Domžalah v prvi polovici 20. stoletja v Menačenkovi domačiji, se poleg predstavitve njegovega delovanja v našem kraju, poklanja tudi spominu na 110-letnico ustanovitve domžalske župnije. Po več kot stoletje dolgem prizadevanju so tudi Domžale dobile svojo župnijo kot znamenje samostojnosti ne le v duhovnem, temveč tudi v materialnem in kulturnem vidiku.
Bernik je zapustil velik pečat predvsem na socialnem področju. Skrb za domače farane, ki jo v obliki različnih socialnih projektov spremljamo skozi njegovo delovanje v Domžalah, je nadgradil še z Dobrodelnim in Otroškim domom, ki sta postali glavni socialni ustanovi v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Povod za ustanovitev je bilo dejstvo, da Domžale kot izrazito industrijski kraj potrebuje dom za varstvo otrok tovarniških delavk. Hkrati so potrebovali tudi dom za starejše in onemogle, ki niso imeli svojih stanovanj.
Ker je Cerarjevo slamnikarsko tovarno v Stobu v Domžalah zaradi dolgov prevzela Hranilnica in posojilnica Domžale ter premoženje postavila na dražbo, je Bernik poskrbel, da je nepremičnine kupila župnija. Takoj je pričel s pridobivanja dovoljenj ter prezidavo obeh domov: dotedanjo tovarno je preuredil v Dobrodelni dom, stanovanjsko hišo pa v dom za sirote in nepreskrbljene otroke, otroški vrtec in dnevno zavetišče.
Po nepričakovanih uradniških pripetljajih sta začela z delovanjem leta 1930. Pomembna sprememba je nastopila leta 1931, ko je vrtec postal podržavljen in si s tem zagotovil lažje finančno poslovanje ter otrokom omogočil brezplačno varstvo. Vodenje obeh domov so prevzele šolske sestre III. reda sv. Frančiška iz Maribora vse do 2. svetovne vojne. Po vojni je bil Dobrodelni dom podržavljen, Otroški dom pa je bil ukinjen že prej.
Razstava je odprta do 20. oktobra v Menačenkovi domačiji v Domžalah: od torka do petka od 10. do 12. ure ter od 17. do 19. ure, v soboto od 10. do 12. ure. Vabljeni, prost vstop.

K. R. K.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here