TeDni(K) Občine Kamnik (29.10.2018)

0
1212

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Zaključena obnova kuhinje na Starem gradu

.

“>Izbrani izvajalec del je zaključil dela »Obnova kuhinje na Starem gradu« v skladu s pogodbenimi določili. V petek, 26. oktobra 2018, je bil opravljen kvalitetni pregled objekta in ugotovljene so bile nekatere pomanjkljivosti, ki jih mora izvajalec del odpraviti v 10 dneh. Po odpravi le-teh, se sestavi končni prevzemni zapisnik in izvede primopredaja objekta.

Kako so zgledali prostori pred obnovo, si lahko ogledate na spletni povezavi tukaj in tukaj.

Prostori kuhinje in jedilnice pred in po čistilni akciji v maju 2015

Obnovljena kuhinja in jedilnica na Starem gradu v oktobru 2018

Ureditev Glavnega trga

Komunalno podjetje Kamnik, d. d. na Glavnem trgu se pospešeno nadaljuje z deli, ki se izvajajo tudi do poznih večernih ur.

Zaključuje se faza štokanja betona, sočasno pa se polaga tlak iz granitnih kock.

Protipoplavni ukrepi Kamniška Bistrica

Podjetje Hidrotehnik, d. d. izvaja zaključna dela v Kamniški Bistrici, in sicer na pragovih in zidovih. Posebej je potrebno pohvaliti izvajalca in njegove podizvajalce ter preostale odgovorne pri projektu (projektant, nadzor, vodja gradbišča, geomehanik itd.), ki so s svojim trdim in profesionalnim delom dosegli, da bo gradnja zaključena kar 7 mesecev pred rokom, kar je danes prej izjema kot pravilo, zato se jim Občna Kamnik še posebej zahvaljuje.

S temi protipoplavnimi ukrepi bo občina Kamnik pridobila še dodatno varnost ob poplavah na tem območju.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se zaključila sanacijska dela spomenika NOB v parku pred Kulturnim domom na Duplici (EDŠ 23464) v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območne izpostave Kranj. Sanacijska dela so obsegala vodno peskanje sedmih tonalitnih napisnih kamnov, odstranjevanje grafitov in madežev  z napisnih ploskev, barvanje črk, pranje tlaka okoli spomenika in protiglivični premaz vsega kamna. Izvedena dela bodo s strani pooblaščene konservatorke gospe Pamić prevzete po praznikih.

Zaradi varnosti, predvsem otrok in invalidov, se je na klančini pred vhodom v Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik namestila ograja.

.

“>V četrtek, 25. oktobra 2018, je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ob svetovanem dnevu duševnega zdravja, potekalo regijsko srečanje »Kako si?«. Namen strokovnega srečanja, ki sta se ga udeležili tudi Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti in Maja Gradišek iz Centra za socialno delo Kamnik, je bila predstavitev pred kratkim sprejete Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja, podali so nekaj podatkov o duševnem zdravju otrok in mladostnikov v Sloveniji ter predstavili nekatere aktivnosti, ki jih v podporo duševnemu zdravju izvajajo v zdravstvu in nevladnih organizacijah.

Oddelek za razvoj in investicije

Ljubljanska urbana regija

V sredo 24.oktobra 2018, sta na Mestni občini Ljubljana potekali seji Sveta Ljubljanske urbane regije in seja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije. Na sejah so bili zbrani seznanjeni s potekom nadaljnjih aktivnosti priprave dopolnitve Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane regije. Sprejet je bil tudi sklep o izdelavi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2021-2027. Potrjena je bila Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije, s katero bo regija pridobila osnove za pripravo dokumentov prihodnje finančne perspektive, strokovno podlago za regionalni prostorski plan, predvsem pa bo definirala ključne projekte, ki jih je potrebno v prihodnje izvesti v regiji za dosego ciljev trajnostne mobilnosti. Predvsem za projekte, ki so v pristojnosti države (linijski avtobusni prevozi, razvoj železniške infrastrukture, prevoz potnikov po železnici, državna mreža kolesarskih poti, razvoj AC in državnih cest,… je pomembno, da ima regija izoblikovano enovito stališče, s čemer bo lažja komunikacija z državo in učinkovitejša izvedba projektov. Na ravni EU se spreminja Uredba NUTS (št. 1059/2003) – skupna klasifikacija statističnih teritorialni enot. Na seji je bil sprejet sklep, da se spremeni ime regije, in sicer iz Osrednjeslovenske statistične regije v Ljubljansko urbano regijo ali krajše LUR.

Omrežje Alpskih občin

V sredo 24. oktobra 2018, je v Kranjski Gori potekal sestanek v zvezi z mednarodnim  projektom speciAlps, v katerem sodeluje tudi Občina Kamnik. Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru uresničevanja večletnega programa dela Alpske konvencije je ena od osrednjih tem naravna pestrost. CIPRA International in omrežje občin Povezanost v Alpah želita k temu prispevati z izvajanjem projekta speciAlps v naslednjem triletnem obdobju.

Projekt speciAlps poteka od aprila 2017 do marca 2020, njegova vrednost pa je 215.155 evrov. Finančno ga podpira nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU). Projekt ima tudi podporo fundacije Heidehof ter Lihtenštajnske pancivis fundacije.

Skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 24. oktobra 2018, je v Radovljici potekala letna skupščina Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki ji je v imenu Občine Kamnik prisostvoval podžupan Matej Slapar. Vodila sta jo župan Občine Radovljica Ciril Globočnik in generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije Mateja Hafner Dolenc.

Osrednji del skupščine je bil namenjen predstavitvi dela nadzornega odbora združenja za leto 2018, delovanja in porabe sredstev v letu 2018 ter finančnim in programskim načrtom združenja za leto 2019. Župan Občine Radovljica je podal še pobudo o skupnem pristopu članic Združenja pri kandidaturi za nepovratna evropska sredstva na področju trajnostne mobilnosti (kolesarske poti, garažne hiše, mostovi,…).

MEET&MATCH forum

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije in zavoda Mekinjski samostan sta se v torek in sredo, 23. in 24. 10. 2018, udeležila konference programa Interreg Alpine Space »MEET&MATCH forum« v Salzburgu. Dogodek je bil namenjen predstavitvi trendov alpske regije (trajnostna mobilnost, reorganizacija, zlasti digitalizacija delovnih procesov, zmanjševanje ogljičnega odtisa, socialne inovacije z vključevanjem zapostavljenih skupin prebivalstva…), usmerjanju potencialnih prijaviteljev za pripravo kvalitetnih projektov za zadnji razpis omenjenega programa v tej finančni perspektivi ter, najpomembneje, mreženju udeležencev z namenom iskanja primernih projektnih partnerjev ter oblikovanja projektov, ki bodo prispevali k večji konkurenčnosti in kvaliteti življenja v alpski regiji.

Oglasno sporočilo