Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (30.10.2018)

0
1100

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna“. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali mora pri parkiranju motornega kolesa pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik ravno tako za čas parkiranja vozila označiti parkirno uro.

Odgovor občinske uprave

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) v 2. odstavku 68. člena določa, da na območju kratkotrajnega parkiranja mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu. Po izteku dovoljenega časa mora voznik vozilo odpeljati. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1) v prilogi I določa, da med dvokolesna in trokolesna vozila spada tudi motorno kolo. Parkirano karto oziroma v tem primeru parkirno uro je tako, skladno z veljavno zakonodajo, potrebno namestiti na vidno mesto.

Oglasno sporočilo