Župan Tone Dragar in domžalska laguna

1
9208

Ob vrnitvi z izleta 1. septembra 2018 zvečer nas je pričakalo nenavadno presenečenje, na parkirišču med tržnico in veleblagovnico v Domžalah je bilo eno samo veliko jezero in v njem naši avtomobili. Veseli izletniki so ga takoj prekrstili v  DOMŽALSKO LAGUNO. Manj veseli pa so morali domov po škornje, da so lahko odpeljali svoja vozila. Kot dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti (KS) sem bil seveda  deležen številnih pripomb “zadovoljnih” občanov. Zadevo smo posneli in z dopisom KS poslali na občino, tudi Andreju Bokanu vodji Oddelka za komunalne zadeve.  Odgovor gospoda Bokana je bil, “da so dogovorjeni s Tušem, da omenjeno  makadamsko parkirišče vzdržuje Občina in da pozna ta problem. V naslednjem tednu da bodo očistili ponikovalnice, v katerih se nabira pesek in nesnaga. Ko bodo to uredili, bo stanje normalno.” Kako bo stanje v tej depresiji normalno, mi kot  agronomu žal ni jasno.

Vsi, ki ste bili pred prazniki 30. in 31. oktobra na tržnici, ste lahko ugotovili , da je  dobra tretjina parkirišča še vedno pod vodo, kar pomeni, da to še vedno ne more biti prostor zadovoljnih ljudi in stanje še zdaleč ni normalno. Ker sem bil leta 2008 kot predsednik KS prisoten na razgovorih s TUŠ-em, sem šel pogledat takratni arhiv in našel PREDVOLILNI PROSPEKT IN PROGRAM LISTE LTD s sliko Toneta Dragarja  in poleg njega, zanimivo, tudi mojo fotografija z izjavo: »Kot predsednik sveta KS Slavka Šlandra podpiram izvolitev Tonija Dragarja za župana, saj je začel s celo vrsto projektov in obljubil njihovo realizacijo v naslednjem mandatu. Tako so za našo KS in mesto predvideni: Izgradnja Medgeneracijskega centra; odkup in vpeljava novih dejavnosti na kompleksu  Univerzale, ureditev centra Domžale z veleblagovnico in  parkiriščem, ustanovitev Podjetniškega inkubatorja in Agencije za razvoj ter Industrijske obrtne cone Želodnik. Le-ti bodo našemu mestu in celotni občini dali nov zagon.«

Ker imam Domžale in njegove ljudi rad, sem se po letu 1968, ko sem prišel v ta kraj, vključil v njegovo gospodarsko, športno, kulturno in politično življenje, bil dva mandata v izvršnem svetu občine zadolžen za področje kmetijstva in okolja ter nato dolgoletni predstojnik Oddelka Biotehniške fakultete. Sodeloval sem tudi v boju za osamosvojitev in postal član MSNZ in ZVVS – Domžale ter za ves moj dosedanji trud  prejel od Občine Domžale dve bronasti in eno srebrno plaketo. Kot upokojenec pa sem leta 2006 kandidiral in postal predsednik KS Slavka Šlandra s 7000 prebivalci in jo vodil tri mandate, vse do januarja 2017, ko sem protestno odstopil s funkcije  predsednika KS Slavka Šlandra. Vzrok je bil prav pomanjkanje volje sedanjega vodstva občine za realizacijo omenjenih projektov, ki so bili vsa leta tudi v programih naše KS in nekatera ukrepanja župana Dragarja v letu 2016.

Konec leta 2015 sem namreč kot predsednik KS, tako kot župan Dragar in Janez Ulčar, dobil pismo Ministra za javno upravo gospoda Koprivnikarja s pripombami  glede dela naših KS in naših zaposlenih s priporočilom, da se dobimo in pogovorimo o tem. Kljub prošnji in številnim dopisom nisem prejel od župana nobenega odgovora in ne termina za razgovor pri županu vse do 30. novembra 2016, ko sem bil povabljen na novoletni sprejem za vse KS.

Verjetno vam dejstvo, da gospod župan ob plači 4000 evrov mesečno in tolikem številu nerealiziranih projektov, 11 mesecev ne utegne najti časa za razgovor s predsednikom največje KS v občini, nekaj pove. Meni in svetu KS Slavka Šlandra je  bilo to kristalno jasno, zato sem sklenil, da je za župana s takim obnašanjem škoda  vsake minute mojega časa in sem svet KS decembra 2016 zaprosil za razrešitev.  Zanimivo, da me župan ni poklical na poslovilni razgovor, čeprav sva 11 let bolj ali manj »uspešno« sodelovala.

Ker je bilo junija 2016 brez ustrezne argumentacije ali obvestila KS odvzeto 25 % letnih sredstev, ki so nam pripadala, na isti seji Občinskega sveta pa je bilo sprejeto povišanje plač vsem funkcionarjem na občini, smo vsi trije predsedniki mesta Domžale skupno zaprosili za razgovor pri županu, a smo žal ostali spet brez  odgovora ter termina srečanja. Tako smo se odločili in na 15. seji Občinskega sveta  preko naših občinskih svetnikov, Uroša Breznika, Marije Pukl, Marije Doroteje Grmek,  Tomaža Deželaka ter Roberta Pečnika, županu postavili naslednja vprašanja: O krajevnih skupnostih in njegovi izjavi, da se ukinjajo. Zakaj so bila vsem krajevnim skupnostim za 25 % zmanjšana sredstva? Zakaj je bil preklican termin za dobrodelni koncert Karitasa v Športni dvorani Domžale in je na ta isti termin gospod župan tam igral mali nogomet s svojimi športnimi prijatelji? Zakaj župan ni, čeprav je bil na avkciji, kupil zgradbo Kovinarja/nekdanje restavracije Pri pošti? Kakšna je situacija glede prodaje in nakupa kompleksa Univerzale s strani občine?

Vsem tem svetnikom se zahvaljujem za takratno sodelovanje in postavljena vprašanja. Gospod župan je odgovoril le na dve vprašanji: da se KS ne ukinjajo in je bila njegova izjava pomota, nakar je imel skoraj pol ure iracionalne razlage, zakaj ni kupil Kovinarja, čeprav je občina imela v tistem času 18,5 milijona evrov našega denarja na računu. Če mislite, da boste v zapisniku te seje našli ta vprašanja svetnikov in odgovore ter iracionalno razlago gospoda župana, zakaj ni kupil Kovinarja, se močno motite!

Ker sem bil na seji in prebral predlog Zapisnika 15. seje sem opozoril občinske svetnike, da je zapisnik nerealen ter zaprosil direktorja občinske uprave Eda Ješelnika  za posnetek seje. Žal sem ugotovil, da kot navaden “smrtnik in samo predsednik KS Slavka Šlandra z 7000 občani” ne morem dobiti posnetka, čeprav je bila seja javna in sem bil osebno na njej ter za posnetek zaprosil preko KS. Mnenje, kdo je dobro plačani uslužbenec, ki je odgovoren za realnost zapisnika občinskega svetnika pa prepuščam Vam.

Tako imamo sedaj poleg DOMŽALSKE LAGUNE v osrčju mesta NOVO TURISTIČNO ATRAKCIJO. V Kovinarju so namreč namesto Dnevnega centra za starostnike in Ambulante za demenco, Centra za mlade – ta je sedaj v dveh učilnicah stare šole in Turistično informativnega centra,  odprli novo  ponudbo: Prodajalno hrane za živali z lepimi plakati, SAM trgovino z gradbenim materialom in lepimi eksponati na dvorišču, Masažni salon in da ne pozabim, imamo enkraten park, ki nam je lahko, ker smo kulturna in razvita občina, vsem v ponos, tujcem pa v ogled kot zanimivost mesta.

Kljub temu, da sem se kot predsednik KS zelo trudil, da bi z realizacijo projekta Šumberk, prišli do domžalskega Tivolija in razglednega stolpa na njem, mi to žal ni uspelo, saj je gospod župan v zadnjem mandatu rabil celih 18 mesecev, da je imenoval “novo Komisijo za Šumberk”, da o nesodelovanju pri nekaterih akcijah ne govorimo, pa naj mu bo to oproščeno, meni pa tudi, ker sem prej odstopil, kot sem realiziral to mojo in verjetno tudi vašo željo, da dobimo spodobno rekreacijsko cono z razgledom po Domžalah.

Ker pa imam še vedno željo pomagati našemu turizmu in centru mesta, predlagam, da naj DOMŽALSKA LAGUNA ostane taka kot je in se nabavi ena ali dve gondoli za prevoz turistov po njej ter postane to naša MESTNA ATRAKCIJA. EU-GARAŽA pa naj se da občanom v brezplačno uporabo, kot kompenzacija, dokler se dokončno ne izdela prometna študija centra Domžal.

Ker me že leta moti tudi gmota in videz SPB-ja v centru, pa imam zanj enkraten predlog. Občina naj pokrije stroške, da se celotna fasada prekrije z belo barvo in povabi tri najboljše slovenske grafitarje, da poslikajo stavbo s tematskimi grafiti in stavba bo postala enkraten likovni eksponat ter naša nova, dodatna turistična atrakcija. Kar pa se notranjosti in praznih prostorov v SPB-ju tiče pa naj se občina ali novo vodstvo občine obrne po zgled drugim občinam – kot je Celje. Zakaj? Vam bo že njihov župan povedal!

QUI TACET CONSENTIT. (Kdor molči, soglaša.)

prof. dr. Franc Habe – Feri,
nekdanji predsednik KS Slavka Šlandra od 2006 do 2017

 

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here