Uroš Breznik, Socialni demokrati: Župan za mesto Domžale ni naredil nič!

0
3375

Ste dolgoletni predsednik Socialnih demokratov v Domžalah, v preteklosti ste že pisali za naš časopis, v svojih prispevkih pa ste bili nekonvencionalno kritični do občine.

Želel sem, da občani in občanke dobijo boljši vpogled v samo delovanje občine, saj imam občutek, da imajo ljudje premalo možnosti sodelovanja pri sooblikovanju lokalne politike, da niso dovolj slišani. Imamo sicer organe, ki to načeloma omogočajo, to so Krajevne skupnosti (KS), a je v Domžalah njihovo delovanje slabo. Osnovni razlog je v nedefinirnem odnosu, če se ne motim, je bil odlok o KS nazadnje sprejet leta 1995, in obstale so nekje med nebom in zemljo. Nimajo ne kompetenc, ne strokovne podpore, po drugi strani pa ljudje pričakujejo, da bodo nekaj naredile. A ob slabi komunikaciji z občino, je to nemogoče. KS so že večkrat dale pobudo za odprt pogovor. Posledica nekomunikacije je, da imamo danes tudi KS, ki ne delujejo in nimajo niti izpolnjenih kvot na kandidatnih listah, saj ljudje ne verjamejo več, da lahko kaj naredijo.

Kaj bi lahko bilo narejeno v zadnjih mandatih, pa ni bilo?
V Domžalah imamo nekaj stvari solidno urejenih, kot je zadostno število vrtcev, dograditve in sanacije šol, a potem se počasi ustavi. Če se ozremo na zadnjih 12 let, je glavna pomanjkljivost odsotnost vsakršne vizije. Že samo delovanje župana Tonija Dragarja nam hitro pokaže, da mu z vsakim mandatom pada zanimanje in energija za kakršnekoli korenite spremembe. Samo poglejmo mesto Domžale, ki je, milo rečeno, katastrofalno. V preteklih 12 letih se ni spremenilo nič. Še tisto, kar se je, je bilo izsiljeno, rezultat česar je županova garažna hiša v kateri danes povprečno parkira na dan 1,5 vozila. Za kako izgubljen projekt gre, priča dejstvo samo.

Kateri so glavni problemi in nerealizirani projekti obstoječega vodstva občine?Definitivno je to nereševanje problematike SPB-ja, odnos s Tušem kar se tiče domžalskega trga in katastrofalna prometna ureditev. Pri tem občudujem vse občanke in občane, ki živijo v SPB-1 ali SPB-2, stolpnicah in okolici, kjer zvečer praktično ne moreš parkirati, kaj šele, da bi imeli kvalitetne javne površine. Žalosti me, da so se ljudje bolj ali manj sprijaznili s tem. Na žalost je to spet rezultat nedelovanja občine, ki na vse te probleme gleda zelo apatično.

Domžale si zaslužijo mestni trg. Sramota je, da imamo deževne bazene na parkirišču sredi mesta. To je nesprejemljivo in hvaliti se s katerimikoli kazalci, brez da bi imel urejeno osnovno infrastrukturo, je neresno. Razlog, da se ni nič zgodilo je v pomanjkanju energije, vizije in komunikacije. Če hočeš rešiti recimo Tuš, se moraš usesti, se pogovoriti, pogajati. Za občino z letnim proračunom 31 milijonov evrov, je nesprejemljivo, da ima glavne zadeve tako neurejene. Župan za samo mesto ni naredil nič!

Kaj pa gospodarstvo?
Že vsa leta se srečujemo z upadanjem delovnih mest v Domžalah. To je konstanta iz preprostega razloga, ker je vodilo župana, da se občina s tem ne ukvarja. Strinjam se, da to ni primarna naloga občine, je pa primarna naloga občine, da ustvarja pogoje in pomaga, kjer je to možno. Večkrat smo že slišali od investitorjev, ki so bili zainteresirani, da pridejo v Domžale, da na občini enostavno ni nobene podpore, ni interesa in je najbolje, da greš čim prej stran od Domžal.

Pa je bil kakšen projekt vseeno narejen tako, kot je treba?
Cona Želodnik definitivno ne. Samo poglejte zgodbo, ki se je tam zgodila! Zdaj je zadeva tudi uradno propadla, občinski svet je že spremenil namembnost zemljišča. Občani dobivajo lažni občutek, da če se obnovi ena ulica, da je to ne vem kakšna investicija. Za občino z 31 milijoni evri proračuna obnova ulice, za katero plačaš 200 tisoč evrov, ni dosežek. To je običajno vzdrževanje in ne investicija. Za to ne potrebujemo župana. To naredi občinska uprava sama. Težko bi našel projekt, ki ga je občina samostojno izvedla v celoti. Poglejte Kulturni dom, okoli katerega se sprehajamo že ne vem koliko let in se nikamor ne premaknemo, Kovinar je v zasebni lasti in spet je zatajila komunikacija in vizija župana, ki je ni, da bi se kaj spremenilo. Vedno znova se vračamo k Univerzale, ki bi morale biti povezane s centrom mesta, ampak …

Tisto, kar najbolj zamerim županu in občinski upravi je pasivnost pri vprašanjih, kjer se ne odloča ne levo in ne desno, ampak samo čaka, da pridejo zadeve do njega, ko pridejo, pa ne naredi ničesar.

Zadnjih 8 let ste občinskih svetnik, ali niste mogli nič narediti? Kako ocenjujete delovanje občinskega sveta?
Jaz osebno in tudi svetniška skupina SD smo dali več pobud za ureditev vseh teh perečih vprašanj o katerih smo govorili, žal je večina obležala pri županu v predalu. Občinski svet deluje tako, da nekaj svetnikov redno sodeluje, večina pa samo sedi. Večina občinskih svetnikov Liste Tonija Dragarja niti dvakrat v štirih letih ni spregovorila besede. So glasovalni stroj, samo čakajo, da bo konec seje.

Ne moremo mimo področij, kot so sociala, zdravstvo, mladi. Se da kaj izboljšati?Razširiti je treba programe, skladno s finančnimi zmožnostmi, treba je zagotoviti kakovostno javno zdravstvo, koncesije pa podeljevati samo v primerih deficitarnih specialističnih ambulant. Občina tega tudi področja v preteklosti ni kakovostno nadzorovala. Opaža se tudi nezadostno delovanje na področju starostnikov, Medgeneracijski center je to samo po imenu, ne deluje v tej smeri in nujno potrebujemo dodatne kapacitete v domu upokojencev. Potrebujemo dnevni center za starejše, ker ima ogromno družin probleme, kam s starejšimi ljudmi čez dan. Izboljšati je treba oskrbovalno službo in narediti bolj prijazno mesto za ljudi z drugačnimi gibalnimi možnostmi.

Še Center za mlade – ta je sam sebi namen, ima nekakovostne programe in se ne prilagaja današnji mladini. Delajo projekte za otroke, za mlade, od 15 let dalje, najbolj občutljivo skupino, pa se ne dela nič. Bili so poskusi s podjetniškim inkubatorjem, a glavni problem je v pomanjkanju kontinuitete. Za to pa je potrebna vizija in realizacija, akcijski načrt. Napisana je strategija za mlade, a to ni dovolj, treba jo je izvajati. Domžale danes še zdaleč niso mladim prijazna občina.

Pa vseeno, se najde tudi kaj dobrega?
Področje, ki zelo dobro deluje v Domžalah so zagotovo gasilci, ki so zelo dobro organizirani. Treba pa jih je še dodatno nagrajevati, usposabljati in jim dajati vse možnosti, da bodo lahko tudi v prihodnje, ne glede na to, kdo bo župan, kakovostno opravljali svoje delo. Za to potrebujejo zadostne prostorske in finančne kapacitete, tako za poklicne, kot prostovoljne enote. Kje vidim možnost za izboljšavo je še boljša povezanost poklicne enote s prostovoljnimi in izboljšanje komunikacije in upravljanja za nemoteno delo.

Pred vrati so volitve. Očitajo vam, da ste podprli desnega kandidata, kako je s tem?
Socialni demokrati zagovarjamo temeljne vrednote socialne demokracije, pravičnost, enakopravnost, svobodo, enake možnosti. Metod Marčun je večkrat pokazal, da ima posluh za naše vrednote. Po osmih letih dela z njim, poznam ga osebno, lahko trdim, da je to nesporno. Imeli smo dilemo ali iti s samostojnim kandidatom ali ne. Odločili smo se, da gremo s skupnim kandidatom ravno zato, ker smatramo, da je treba zadeve spremeniti. Trenutno stanje ne kaže nič dobrega za prihodnost in če bo zmagal obstoječi župan Toni Dragar, se v prihodnjih štirih letih ne moremo nadejati sprememb. Žalosti me, da so se ljudje v 12 letih sprijaznili, da so Domžale v 21. stoletju nazadovale v primerjavi z 20. stoletjem, ko so bile napredno mesto odprtih ljudi, trgovsko in industrijsko središče, center podjetništva.

Zakaj podpora prav Metodu Marčunu?
Kot predsednik KS Radomlje ima nesporne rezultate, dokazal je svoje upravljavske sposobnosti in to, da je človek z vizijo in energijo, da zna zadeve premakniti. v Občinskem svetu je vedno deloval izjemno konstruktivno in v dobro vseh za napredek tako lastnega kraja, kot občine v celoti. Njegova komunikacija in predlogi so stvarni, pretehtani, domišljeni in pravilno umeščeni. Socialni demokrati verjamemo v napredek občine, želimo pa si na drugi strani sogovornika, ki bo zadeve dejansko premaknil.

Kaj nas čaka z novim vodstvom?
Promet je zagotovo rak rana, od avtobusne, železniških prehodov, čudim se prebivalcem SPB, da bolj ne protestirajo, ko pošiljajo otroke v OŠ V. Perka, saj je nevaren tako prehod čez progo, kot pot do tja. To je stvar 19. stoletja in ne danes. Potem ureditev športa in rekreacije, z novim direktorjem Zavoda za šport, smo prišli do rezultata, kjer so vsi med seboj skregani. In to je še en dokaz katastrofalne komunikacije, saj v Domžalah še nikoli ni bilo toliko nezadovoljnih društev kot je danes. Nekatere športne organizacije niti osnovnih pogojev za delovanje nimajo, večina njih pa je na prostovoljni ravni. Vse to je rezultat županove politike. Potreben je normalen, odkrit pogovorov, transparentnost, komunikacija in skupni cilji.

bb

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here