TeDni(K) Občine Kamnik (12.11.2018)

0
1283

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

.

“>Izvajalec del, KPK Kamnik d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je pričel z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

.

“>V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku. Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Ureditev Glavnega trga

Ureditev Glavnega trga počasi dobiva končno podobo, tako Komunalno podjetje Kamnik, d. d. izvaja polaganje granitnih kock. Zaradi oblike trga, polaganje zahteva veliko časa in natančnosti.

Po končani fazi polaganja kock, sledi še ureditev temelja in granitnih kock okoli fontane, ki bo poleg prenovljenega videza dobila še osvetlitev. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bodo dela zaključena do konca tega meseca. 

Zaščita jugozahodnega pobočja Malega gradu

Na pobočju Malega gradu podjetje Kaskader, d. o. o. izvaja zaščito z mrežami pred padajočim kamenjem in skalami. Pred začetkom del je pobočje ponovni pregledal strokovnjak/geolog, ki je izvajalcu podal strokovna navodila pri izvedbi zaščite. Dela bodo zaključena v tem mesecu, v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere.

Srečanje članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik

.

“>V četrtek, 8. novembra 2018, so se zbrali člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik, ki so se jim pridružili podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec ter predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik Franc Pivk. Namen srečanja je bil zaključek tako imenovane šolske prometne službe v okviru katere so sodelovali omenjeni člani kamniškega Združenja. V času prvih šolskih dni, pa vse do začetka meseca novembra so pri šolah skrbeli, da so otroci varno stopali po poteh, ki jih vodijo vanje ter opozarjali tudi voznike na morebitne nepravilnosti obnašanja v prometu.

.

“>Ob srečanju se jim je iskreno zahvalil podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi in pohvalil njihovo požrtvovalnost, saj preko celega leta opravijo veliko prostovoljnih ur in veliko svojega prostega časa namenijo ne le našim najmlajšim, temveč aktivno sodelujejo tudi ob ostalih akcij, ki jih pripravlja Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik skupaj z redarsko službo Občine. Z mislijo po nadaljnjem dobrem sodelovanju jim je želel obilo uspeha pri njihovem delu. Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik pa svoje delo niso zaključili, saj bodo vse do konca šolskega leta za varnost naših najmlajših občank in občanov vsekakor opravili še mnogo prostovoljnih ur.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>V POŠ Zgornji Tuhinj se intenzivno nadaljuje z zaključnimi obrtniškimi deli znotraj objekta. Keramičarska dela so že izvedena, ravno tako se zaključujejo knaufarska dela. Inštalacijska dela so že v celoti izvedena (razen finomontažnih del). Po zagonu centralnega ogrevanja se intenzivno izvaja izsuševanje objekta. Pleskarska dela se bodo izvedla takoj, ko bo vlaga padla na dovoljeno vrednost, ki dopušča zapiranje sten z barvo. Ravno tako se nadaljuje z deli zunaj objekta. Ker se izvedba meteorne kanalizacije šole povezuje z odvodnjavanjem s površin sosednjega igrišča, se bo priključitev na kanalizacijo izvedla takoj, ko bo dokončano sosednje športno igrišče. Na igrišču se je v preteklem tednu izvajala utrditev podlage, asfaltiranje ploščadi se pričakuje v naslednjem tednu. Hkrati se bo asfaltiralo tudi parkirišča ob šoli in poškodovano dovozno pot mimo šole do igrišča.

.

“>Konec preteklega tedna je Mešani pevski zbor Odmev gostoval v Avstriji, v Trofaiachu. Na povabilo in v okviru medsebojnega sodelovanja med pobratenima Občinama Trofaiach in Kamnik, so se pevci s svojim pestrim programom tu predstavili prvič in dodali dodatni kamenček na področju kulturnega sodelovanja med obema občinama. Prvi dan t.j. v soboto, 10. novembra 2018, je zbor izvedel v avli Sportmittelschule Trofaiach samostojni koncert, kjer so se pevci predstavili z izborom pesmi, s katerimi nastopajo tako doma, kot tudi v tujini. Na koncertu jih je osebno pozdravil in se jim zahvalil za njihovo izredno pevsko predstavo tudi Mario Abl, župan Občine Trofaiach.

.

“>Drugi dan pa so pevci sodelovali pri maši v cerkvi Sv. Ruperta, ki jo je vodil župnik mag. Johannes Freitag. Seveda smo se ob vodstvu gospoda Janeza Ivanca sprehodili tudi skozi stari del mesta Trofaiacha, ter tako spoznali njihovo zgodovino, mestno ureditev in povezanost z okoliškimi kraji ter Kamnikom. Ves čas obiska so nas spremljali predstavniki Občine Trofaiach (Susanne Sacher, Helmut Wiesmüller in Slovenca, živeča v Avstriji t.j. Janez Ivanc in Sonja Brumen).

.

“>Odposlanec boga vina je krstil letošnjo letino vina na prenovljeni kamniški tržniciZavod za turizem šport in kulturo Kamnik je skupaj z Občino Kamnik organiziral Martinovanje na prenovljeni tržnici. Obiskovalce je na martinovo soboto navdušil odposlanec vinskega boga Bakhusa, ki je, v podobi igralca Konrada Kondija Pižorna, krstil letošnje vino. Ob tej priložnosti je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi v uporabo predal obnovljeno stopniščne in 10 novih stojnic, ki bodo nadomestile dotrajane in poškodovane mize, na kateri so prodajalci do sedaj prodajali svoje izdelka.

Kamnik kot turistično destinacijo čaka ponovno ocenjevanje za posebni trajnostni znak Slovenia Green Destination. V strogem postopku je pomembno tudi mnenje občank in občanov Kamnika, zato so na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik pripravili anketo o pogledu prebivalcev na turizem ter vabi občanke in občane Kamnika, da jo izpolnijo. Anketa je na voljo na tej povezavi.  Anketa bo aktivna do 18. novembra 2018. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik v postopku ocenjevanja močno prizadevali, da Kamnik trajnostni znak Slovenia Green Destination ohrani tudi v prihodnje.

.

“>Vodja sektorja turizem na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik Nina Irt je na srečanju Konzorcija Slovenia Green predstavila tako imenovani integralni turistično produkt Med pastirji na Veliki planini. Gre za izdelan program, ki omogoča obiskovalcem, da doživijo avtentično izkušnjo tradicionalnega pastirstva na Veliki planini. Pri tem je izpostavila tudi zgodbo trniča ter pomen naravne ter kulturne dediščine Velike planine. Prisotne je navdušila tako zgodba Velike planine kot predstavite integralnega turističnega produkta.

Oddelek za razvoj in investicije

Fundacija za šport

Na Fundacijo za šport je oddana vloga za ureditev zunanjih odbojkarskih igriščih za odbojko na mivki Pod Skalco. Predvidena je zamenjava mivke na površini dveh igrišč (20 x 31m), v višini 40 cm (500 ton mivke). Primerno se bo uredila tudi drenaža (položitev novega filca), da mivka ne bo povzela v zemljo. Zamenjala se bo tudi 50 let stara razsvetljava nad igrišči. Celotna vrednost projekta z DDV znaša 40.776 evrov. Predvidena višina sofinanciranja s strani Fundacije za šport je 16.611 evrov.

Rokodelci srca Slovenije

Izšla je knjiga Zgodbe rok in krajev, v kateri so predstavljene zgodbe 58 občin, številnih rokodelcev in njihovih izdelkov, ki smo jih povezali v projekt sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev. V njej boste našli tudi zgodbe z območja LAS Srce Slovenije. Prelistajte jo v e-obliki ali naročite natisnjeno na sedežu LAS Srce Slovenije (01/896 27 13).

Razpis WiFi4EU

Občina Kamnik je v tem tednu kandidirala na razpisu Evropske komisije Wi-Fi4EU, s katerim želi slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnosti v vsej EU (na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, itd.).

Shema Wi-Fi 4 EU bo prebivalcem in obiskovalcem omogočila kakovosten brezplačen dostop do interneta visoke hitrosti na izbranih javnih površinah, javni organi pa bodo lahko uvedli digitalne storitve na lokalni ravni: e-uprava, e-zdravje, e-turizem itd.. Za obdobje prihodnjih dveh let shema financiranja predvideva 120 milijonov evrov in bo financirala najsodobnejšo opremo za vzpostavitev brezžičnih dostopnih točk v 6.000-8.000 občinah po vsej EU. Projekti bodo izbrani po vrstnem redu oddaje prijav, pri čemer bo poskrbljeno, da bodo sredstva koristile vse države članice EU.

Bon WiFi4EU pomeni enoten znesek 15.000 evrov na občino. Občina, prejemnica bona, bo določila tako imenovano središče javnega življenja, kjer bo namestila javno točko dostopa do interneta. EU bo financirala stroške opreme in namestitve dostopnih točk Wi-Fi, upravičenec (občina ali skupina občin) pa bo najmanj tri leta zagotavljal povezljivost (internetno naročnino) in vzdrževanje opreme.

Kulinarično popotovanje s kuharskim mojstrom Janezom Bratovžem

.

“>V okviru projekta »Preobrazba« v jesenskih in zimskih mesecih Javni zavod Mekinjski samostan izvaja vrsto zanimivih dogodkov, namenjenih občanom, parom, staršem, otrokom in ostalim. V četrtek, 8. novembra 2018, se je, v do zadnjega kotička zapolnjeni veliki obnovljeni dvorani Mekinjskega samostana, odvijalo pravo kulinarično popotovanje in razvajanje s kuharskim mojstrom Janezom Bratovžem, ki ga je gostil partner projekta Noah Charney. 

Oglasno sporočilo