TeDni(K) Občine Kamnik (3.12.2018)

0
1865

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

.

“>Izvajalec del, KPK Kamnik d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku.

Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode. V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija.

V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku.

Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Zaključena druga faza prenove Glavnega trga

.

“>Druga faza prenove Glavnega trga se je delila na dva dela, in sicer na Maistrovo ulico ter površino Glavnega trga okoli fontane. Maistrova ulica je po svoji obliki nadaljevala podobo lanskega leta, pločniki in tudi kolesarska steza so izdelani v čim bolj enotnem granitu, cestišče pa ostaja asfaltirano, z minimalno površino.

Uredil se je tudi prostor pred hotelom Malograjski dvor, ki sedaj vse bolj dobiva podobo manjšega trga, kot pa cestišča. Drugi del ureditve pa je bil površina Glavnega trga, kjer smo pustili izvedeno osnovno geometrijsko ureditev ter jo le na novo uredili iz kvalitetnejših materialov. Prenovili smo fontano, asfalt zamenjali s “štokanim” betonom iz granulata Kamniške Bistrice ter zamenjali granitne kocke.

.

“>Fontana je dobila tudi osvetlitev, ki ponoči poudarja njegovo prezenco sredi trga. Druga faza prenove Glavnega trga v Kamniku je prinesla nemalo presenečenj, saj na mestih Maistrove ulice, kjer smo pričakovali ostanke kamniškega obzidja, le tega nismo našli, se je pa pod površino Glavnega trga pokazalo, da je tu nekoč stala velika stavba. Arheologi so izkopali podlago vse do starih temeljev, ter jih primerno zaščitili za prihodnje generacije. Zanimivost izkopanega dela je najdba vodnjaka oziroma bolje rečeno zbiralnika vode, ki se je tudi kasneje prikazala v ureditvi tlaka na trgu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Osnovna šola 27. julij Kamnik

Učenci Osnovne šole 27. julij Kamnik so v petek, 30. novembra 2018, v zameno za prostovoljne prispevke prodajali adventne venčke in inovativne ptičje hišice. 

Blagoslov nove kapelice sv. Barbare pri nekdanji smodnišnici

.

“>V soboto, 1. decembra 2018, se je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi skupaj s podžuapnom Matejem Slaparjem v imenu Občine Kamnik udeležil blagoslova nove kapelice sv. Barbare, ki je postavljena na krožiču pri nekdanji smodnišnici in Domu kulture Kamnik. Dogodek sta organizirali Krajevna skupnost Kamnik – center in Župnija Kamnik.

.

“>Kapelico, ki si jo je zamislil arhitekt Primož Krt, je blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Predsednica Krajevne skupnosti Kamnik – center Ivanka Učakar se je ob tej priložnosti zahvalila vsem, ki so omogočili postavitev kapelice, zgodovino kipa sv. Barbare in kapelice je predstavila dr. Andreja Firšt Eržen, vezna beseda pa je pripadala Marti Zabret. Za glasbo sta poskrbela Tomaž in Ana Plahutnik.

Pravljični Kamnik

.

“>Skozi celotni mesec december bodo obiskovalci Kamnika v mestu našli ogromno živahnih dogodkov, del sklopa prireditev Pravljični Kamnik pa je tudi 46 prireditev ponudnikov s poslovnimi enotami v središču mesta, ki jih sofinancira Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Tako bodo obiskovalci Pravljičnega Kamnika med drugim lahko prisluhnili akustičnim koncertom, se udeležili različnih delavnic ali športno kulturnih animacij in se srečali z Božičkom. Pri večini ponudnikov pabo vsak petek možno nakupovati do 20. ure. Informacije o prireditvah v centru mesta so na voljo na tej povezavi. Otroci iz kamniških vzgojno-izobraževalnih zavodov so v petek na Šutni okrasili 20 smrečic. Izdelke so otroci iz vrtca Antona Medveda Kamnik, vrtca Peter Pan, vrtca Sonček, vrtca Zarja, osnovne šole Toma Brejca, podružnične šole Vranja peč in iz Ciriusa Kamnik izdelali sami. Smrekice na tej najlepši ulici v Kamniku bodo posebej osvetljene od prihodnjega petka dalje, ko bo v Kamniku prižig praznične osvetlitve. Sicer pa se prireditve v okviru Pravljičnega Kamnika že pričenjajo. Zadnji številki Kamničan/ke je priložena priloga Pravljični Kamnik, ki so jo pripravili na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik in ki vsebuje vse informacije o prazničnem dogajanju v Kamniku. Prilogo, kot tudi zloženko Pravljični Kamnik 2018, lahko dobite tudi na osrednji TIC točki na Glavnem trgu. 

Mestno kopališče Pod skalco

.

“>Delavni Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so zaključili z menjavo peska v filtrih na mestnem kopališču Pod skalco. Za optimalno čiščenje vode je namreč potrebno na določeno število let zamenjati kremenčev pesek v filtrih. Menjava je izredno zahtevna, saj so filtri zelo nedostopni. Delavci Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so tako najprej morali izprazniti stari pesek iz filtrov, kjer so jim pomagali iz podjetja Kontrolmatik. Delo je potekalo 14 dni. Po izpraznitvi filtrov je bilo potrebno pregledati vse šobe in jih nekaj tudi zamenjati. Pri polnjenju filtrov z novim peskom pa so pomagali iz podjetja Kemis d. o. o., ki so pesek preko mobilnega industrijskega sesalca vsesali v cisterno, nato pa transportirali v filtre. Posnetek nalaganja novega peska v filtre, si lahko ogledate tukaj. Z menjavo kremenčevega peska je zagotovljeno, da bodo lahko kopalci še naprej plavali v čisti vodi. 

Samostan Mekinje

V Samostanu Mekinje je potekala javna radijska oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Ples Salome in Davida. Gre za sodelovanje ustvarjalcev omenjene oddaje na prvem programu Radia Slovenija ter Doma kulture Kamnik, ki je v upravljanju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. V oddaji je gostoval etnolog in kulturni antropolog ter v. d. direktorja omenjenega zavoda dr. Tomaž Simetinger, ki je predstavil antropološko-etnološki pogled na odlomke svetopisemskih besedil o plesu Davida in Salome. Glasbeno prakso imenovane tematike bo so s historičnimi glasbili predstavili Janez Jocif ter člani njegovega ansambla Capella Carniola.

Turistični ponudniki

.

“>Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je predstavnikom turističnih ponudnikov v Kamniku predstavil rezultate minulega dela ter predstavil svoje načrte za v prihodnje. Takšna srečanja potekajo vsaj dvakrat letno, ko Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik prisluhne tudi željam ter potrebam posameznih ponudnikov. Tokrat je srečanje potekalo pri novem turističnem ponudniku – Hotelu MD Kamnik. To je novo ime za ponovno oživljeni mestni hotel Malograjski dvor. Vizijo hotela je ostalim ponudnikom predstavila Yana Soloviova, managerka omenjenega hotela. Na srečanju se je ponudnikom predstavil tudi v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, ki je v dolgoročnih načrtih omenil tudi uvrstitev Velike planine na sezname Unicefove dediščine. Ekipa Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik pa je predstavila projekte in rezultate minulega dela ter načrte za prihodnje leto.

Oddelek za razvoj in investicije

Kamniško Savinjske Alpe (KSA)

.

“>V torek, 27. novembra 2018, je v Samostanu Mekinje potekala predstavitev rezultatov projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp. Predstavitve se je udeležilo več kot 40 udeležencev iz celotnega območja KSA. Jamarski klub Kamnik (Vido Kregar in Rajko Slapnik) sta predstavila analize 24 vodnih izvirov na kamniškem območju KSA.

.

“>Sicer je bilo v okviru projekta analiziranih več kot 80 izvirov na celotnem območju KSA. Rezultati kažejo na to, da so na tem območju vode še čiste in kvalitetne. Zaradi kraškega površja gre za zelo občutljivo območje, kjer se v izvirskih vodah pozna vsaka najmanjša človeška dejavnost. V nekaterih izvirih voda ni več povsem neoporečna.

Razvoj turizma na tem območju moramo načrtovati zelo previdno, predvsem pa predhodno urediti potrebno infrastrukturo (zlasti odvodnjavanje odpadnih vod). Marko Slapnik in Nejc Slapnik sta predstavila nekaj zgodb, ki se nanašajo na Kamnik in tudi eno generalno zgodbo za celotno območje KSA. Skozi zgodbe se nam odkriva zgodovina, predvsem pa odkrivamo naše korenine. V nadaljevanju je potekal tudi terenski ogled nekaterih izvirov v Kamniški Bistrici (Glavni izvir, Mali izvirk, Kraljev studenec in studenci izpod Mokrice).

V petek, 30. novembra, in soboto, 1. decembra 2018, je v Samostanu Mekinje potekal 1. del usposabljanja za turistične vodnike. Drugi del bo potekal 7. in 8. 12. 2018. Usposabljanje poteka kot kombinacija predstavitev, skupinskega dela in terenskih ogledov oziroma vaj na terenu. Udeleženci spoznavajo osnove interpretacije dediščine oziroma kako zanimivosti pretvoriti v doživetja, odkrivajo vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp in možnosti njihove uporabe v turizmu, na terenu odkrivajo zanimivosti vodnih virov in možnosti njihove interpretacije, ter načrtujejo interpretacijo voda v Kamniško-Savinjskih Alpah za različne ciljne skupine.

Kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V četrtek, 29. novembra 2018, je na Občini Trzin potekal koordinacijski sestanek glede izvajanja projekta daljinske kolesarske povezave od Kamnika do Ljubljane. Občine smo uskladile medobčinsko pogodbo in gradivo za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca projektne dokumentacije. Ker gre za kolesarsko povezavo, ki je državnega pomena pri projektu sodeluje tudi Direkcija RS za infrastrukturo, ki je potrdila projektno nalogo in projekt uvrstila v Načrt razvojnih programov. Zahteva Ministrstva za infrastrukturo je, da so do 20. 9. 2020 izpolnjeni vsi pogoji za gradnjo (izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena dovoljenja in pridobljena zemljišča). Gre za projekt, ki bo sofinanciran s strani EU in države v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek).

Sodelovanje v transnacionalnih projektih

Občina Kamnik se je priključila partnerstvu projekta Rurban – Alpine Space, ki kandidira na transnacionalni program Območje Alp. Gre za vsebine, ki se nanašajo na razvoj dopolnilnih dejavnosti na turističnih območjih. Poleg Občine Kamnik je partner pri projektu tudi Center Srca Slovenije, vodilni partner pa je Fondazione Sviluppo Ca´Granda iz Milana (Italija).

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here