TeDni(K) Občine Kamnik (10.12.2018)

0
2165

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

.

“>Izvajalec del, KPK Kamnik, d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

.

“>V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku. Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Oddelek za družbene dejavnosti

Člani Medobčinskega društva Sožitje so se veselili ob novoletnem druženju

.

“>Člani Medobčinskega društva Sožitje so se veselili ob novoletnem druženjuV Kulturnem domu Radomlje se je včeraj v okviru Medobčinskega društva Sožitje odvijalo novoletno druženje, kjer se je zbranim pridružil tudi podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom, s podžupanom Občine Mengeš Bogom Ropotarjem, podpredsednico Zveze Sožitje Branko Perne in predsednico Medobčinskega društva Sožitje dr. Tatjano Novak.

Ob tej priložnosti je približno 200 članic in članov Medobčinskega društva Sožitje, njihovih prijateljev, sorodnikov, skrbnikov in rejnikov ter strokovnih sodelavcev in podpornikov društva prisluhnilo dramski skupini Kulturnega društva Mlin Radomlje, ki so pripravili prijetno gledališko igro z naslovom »Lešniki«, in sicer avtorice Nine Mav Hrovat.

3, 2, 1 in zasvetilo je osem kilometrov prazničnih lučk

.

“>3, 2, 1 in zasvetilo je osem kilometrov prazničnih lučkPodžupan v opravljanju začasne funkcije župana Igor Žavbi in v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger sta v petek, 7. decembra, slavnostno prižgala praznično okrasitev mesta. Za pestro dogajanje je poskrbela ekipa muzikala Pepelka, ki je obiskovalcem prireditve predstavila nekaj najbolj popularnih izsekov iz predstave.

Praznična okrasitev mesta obsega 8 kilometrov lučk. Novosti v tej praznični okrasitvi je več, najbolj vpadljiva je zagotovo dodatna novoletna smreka, ki se nahaja na križišču Ljubljanske in Kranjske cesta oziroma pri Korobaču. Obiskovalce pa je navdušila tudi dodatna okrasitev nad cesto na Glavnem trgu, kjer so obešeni dežniki, ter okrasitev drevesa na poti v Keršmančev park. Letos bo pestro v Keršmančevem parku, kjer se nahaja brezplačno drsališče in Pravljična hiška, kjer bodo od 17. do 23. decembra otroke navduševale otroške delavnice, ter različne otroške predstave. Obiskal pa jo bo tudi Dedek Mraz. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa bo sofinanciral tudi decembrske prireditve, ki jih bodo v centru mesta pripravili različni ponudniki. Vsi dogodki so objavljeni na spletni strani mestnega središča. Najbolj živahno pa bo konec leta, ko bodo na Glavnem trgu potekali glasbeni koncerti. Letos bodo minili v znamenju svetovnih pop in rock legend: AC/DC, Queen, ABBA in The Beatles. Sklop prireditev Pravljični Kamnik promovira tudi nov promocijski video, ki so ga posneli lanskega decembra. V središču pozornosti je Grega Golob, svetovni prvak v plesu – modern solo dečki, ki se sprehodi skozi številne prireditve v sklopu Pravljični Kamnik. Video si lahko oglejte tukaj.

Doživetje na Veliki planini med dragulji, ki bi jih moral obiskati vsak tuji turist

.

“>Doživetje na Veliki planini med dragulji, ki bi jih moral obiskati vsak tuji turistDvodnevni turistični paket doživetja na Veliki planini je prejel priznanje kot eden izmed najatraktivnejših turističnih paketov v akciji Slovenia’s Hidden Gems (Skriti dragulji Slovenije), ki jo je pripravil Radio SI. Nagrado je v imenu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki je pripravil omenjeno doživetje, prevzela Nina Irt, vodja sektorja turizem na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik. Ob tem je odgovorni urednik Radia SI mag. Darko Pukl poudaril, da gre za paket, ki je izjemno primeren za tuje turiste, ki obiščejo Slovenijo. Radio SI je v okviru akcije Slovenia’s Hidden Gems poleti turistom v Sloveniji predstavljali skrite turistične dragulje, ki bi jih moral, po njihovem mnenju obiskati vsak tuji turist. Kamnik je v akciji sodeloval z omenjenim dvodnevnim paketom doživetja na Veliki planini.

Oddelek za razvoj in investicije

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

.

“>Ljubljanska urbana regija je prva regija, ki ima izdelano in sprejeto Celostno prometno strategijo (CPS). V pripravo tega dokumenta je bilo vključenih 26 občin Ljubljanske urbane regije. V dokumentu so predstavljeni konkretni ukrepi (49 ukrepov) na področju urejanja trajnostne mobilnosti. To je tudi ena od ključnih strokovnih podlag za regionalni prostorski plan ter temelj za iskanje virov za izvedbo razvojnih projektov. Trajnostno prometno načrtovanje pomeni načrtovanje mobilnosti za ljudi, ne za avtomobile in povečevanje prometa. CPS je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki se je do sedaj v Sloveniji že uveljavil na ravni občin, ne pa tudi na ravni regije. Celovit pristop k načrtovanju mobilnosti temelji na usklajevanju gospodarskega razvoja, socialne pravičnosti in kakovosti okolja.

S strokovnega vidika je CPS regije pod vodstvom Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) povezala ugotovitve, znanje, vire in postopke projektov SMART–MR (program Interreg Europe), Peripheral Access (program Central Europe) in InterConnect (program ADRION) ter predvsem strokovno delo ekipe pripravljavcev (Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Geografski inštitut Antona Melika, Prometni institut Ljubljana in Inštitut za politike prostora), katerih delo je izven omenjenih projektov financiralo vseh 26 občin LUR. Dokument si lahko ogledate na naslednji povezavi Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije, in sicer TUKAJ.

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

.

“>V samostanu Mekinje je potekal 2. del usposabljanja za turistične vodnike. Udeležencem je bila predstavljena interpretacija dediščine kot osnova za doživljajska vodenja in turistično etno animacijo. Poudarek je bil na tem, kako zanimivosti spremeniti v doživetja in kako pomagati obiskovalcem do pristnih doživetij. Usposabljanje sta vodila Marko Slapnik in Nejc Slapnik iz Zavoda Poseben dan d. o. o.

Udeleženci so oblikovali interpretativne predstavitve (vse na temo voda v Kamniško Savinjskih Alpah) za različne ciljne skupine in jih tudi predstavili na terenu. V nadaljevanju bo izdan načrt interpretacije za turistične vodnike.

Načrtovanje pešačenja/hodljivosti za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig varnosti in kvalitete bivanja v Kamniku

.

“>2. srečanje deležnikov projekta CityWalkPartnerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije so se srečali na 5. srečanju projekta CityWalk. Srečanje je potekalo v mestu Pilsen (Češka) med 26. in 28.11.2018. Občino Kamnik sta v družbi predstavnic Razvojnega centra Srca Slovenije zastopala predstavnica Oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj in zunanja strokovna sodelavca CIPRE SLOVENIJA, dr. Matej Ogrin in Špela Berlot.

Udeleženci so srečanje pričeli predstavitvijo urbanega načrtovanja in inovativnih trendov mobilnosti v mestu Pilsen (zlasti sistem »Scoobike-sharing«, kot novodobna različica sistema izposoje koles BICIKE(LJ), vzbuja pozornost zaradi zanimivih, kolesu podobnih vozil). V nadaljevanju so udeleženci predstavili izvedbene dokumente hodljivosti (gre za nov prevod angleškega termina walkability),  ki jih skupaj s strokovnima sodelavcema pripravljamo tudi v Občini Kamnik, ter stanje izvedbe pilotnih aktivnosti, namenjenih spodbujanju okolju prijazne mobilnosti v urbanih centrih podonavske regije. Partnerji so srečanje sklenili s sejo upravnega odbora projekta CityWalk, namenjeno pregledu trenutnega stanja projekta in predstavitvi korakov za nadaljnje delo.

Naslednja aktivnost v okviru projekta CityWalk bo nadaljevanje izvajanja pilotov, s katerimi bo Občina Kamnik kot ena od dveh slovenskih občin aktivno spodbujala hojo kot sredstvo mobilnosti in ne le kot sredstvo za rekreacijo.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here