TeDni(K) Občine Kamnik (17.12.2018)

0
2233

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku.

Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode. V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 m, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku.

Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Oddelek za družbene dejavnosti

Koncesionarji, ki opravljajo javno zdravstveno službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in so imeli s strani Občine Kamnik podeljeno koncesijo za nedoločen čas, so v preteklem tednu po uradni dolžnosti s strani koncedenta prejeli nove, spremenjene odločbe. Skladno z 41. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, se koncesija, podeljena za nedoločen čas, šteje za koncesijo, podeljeno za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, to je od dne 17. 12. 2017 dalje. Če koncesionar ne želi skleniti dodatka h koncesijski pogodbi, glede trajanja koncesije, skladno z določili 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, veljajo določbe odločbe o spremembi koncesijske odločbe.

S Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik, smo se dogovorili o financiranju organizacije novoletnega srečanja rejniških družin in otrok v rejništvu iz kamniške občine. S tem se vsi želimo rejniškim družinam zahvaliti za skrb za otroke v rejništvu, otrokom pa polepšati praznike. Povezovanje rejniških družin in otrok v rejništvu s skupnimi srečanji vsem udeležencem pomeni neprecenljivo izkušnjo ter socialno bogatenje. Srečanje bo organizirano za 39 rejnikov in otrok in bo potekalo v zadnjem tednu iztekajočega leta v Ljubljani, kjer bo za vse udeležence organizirano kosilo, ogled praznične Ljubljane ter obisk ljubljanskega gradu z vzpenjačo.  

.

“>Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je v sodelovanju s KD Priden Možic pripravil festival ognjenih skulptur – Čarostrelci ter predstavo Snežna kraljica na Malem gradu. Obe prireditvi, ki sta del sklopa Pravljični Kamnik, sta bili dobro obiskani ter sta obogatili decembrsko dogajanje v središču mesta. Sedaj se dogajanje za teden dni seli v Veronikino pravljično deželo v Keršmančevem parku, kjer bodo potekale delavnice za otroke (od ponedeljka do četrtka ob 17.00) ter otroške predstave (od ponedeljka do četrtka ob 18.00, od petka do nedelje ob 17.00). Hišico bo v petek, soboto in nedeljo obiskal tudi Dedek Mraz. Organizirano pa bo tudi fotografiranje z njim.

Delavci Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik so pospravili posledice vandalizma v Keršmančevem parku, kjer se nahaja drsališče ter Pravljična hiška. Poškodovano dekoracijo so odstranili in škodo sanirali, kjer je bilo to možno. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je zato dodatno okrepil nočno varovanje omenjenega parka.

V Domu kulture Kamnik, s katerim upravlja Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, se nadaljuje sodelovanje z Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik ter Glasbeno šolo Kamnik. Tako so dijaki v nedeljo, 16. decembra, pripravili drugi dogodek v okviru Dijaških Maistrovin z naslovom Slovenska popevka: Večer slovenske glasbe in pesmi iz zbirke Pesmi štirih. Učenci Glasbene šole Kamnik pa so pripravili ponovitve uspešne predstave Glej Larsa z Marsa.

.

“>Prof. France Pibernik, velik poznavalec Balantičevega življenja in dela, ki je knjižnici nedavno podaril pesnikov kip, delo kiparja Draga Tršarja. Dragoceno darilo, delo uveljavljenega akademskega kiparja, smo v knjižnici slovesno prevzeli v petek, 14. decembra na Balantičevem večeru. Glavni gost večera je bil prof. France Pibernik, večer je vodil Tone Ftičar, v svet Balantičeve lirične poezije so nas vodile recitacije njegovih pesmi v izvedbi KUD Kdo in sicer so pesmi interpretirali: Sergij Vasiljev, Jože Bartolj in Brane Senegačnik. Prireditve so se udeležile tudi nečakinje pesnika Franceta Balantiča, pesnikovi sestri pa se zaradi slabšega počutja dogodka nista mogli udeležiti. Direktorica Breda Podbrežnik je v pozdravnem nagovoru izrazila hvaležnost zaradi dragocenega umetniškega darila in zaradi dolgoletnega dela prof. Pibernika, ki se je sistematično posvečal raziskavam Balantičeve poezije.

Oddelek za razvoj in investicije

Razpis WiFi4EU

Občina Kamnik je v tem tednu uspela s prijavo na razpis Evropske komisije Wi-Fi4EU, s katerim želi slednja spodbuditi vzpostavitev brezplačnih hitrih internetnih povezav v središčih javnega življenja v lokalnih skupnosti v vsej EU (na primer na javnih trgih, v mestnih hišah, parkih, knjižnicah, javni športni infrastrukturi itd.). Shema Wi-Fi 4 EU bo prebivalcem in obiskovalcem omogočila kakovosten brezplačen dostop do interneta visoke hitrosti na izbranih javnih površinah, javni organi pa bodo lahko uvedli digitalne storitve na lokalni ravni: e-uprava, e-zdravje, e-turizem itd. 

Občina Kamnik je prejela bon v znesku 15.000 evrov in v ta namen predhodno pripravila nabor „središč javnega življenja“, kjer še ni podobnih storitev brezplačnega brezžičnega dostopa do interneta, potencialno primernih za namestitev javnih točk dostopa do interneta. Končna odločitev o lokacijah ter številu le-teh bo sprejeta po izbiri podjetja za namestitev, upoštevajoč ponudbeno ceno namestitve posamezne točke ter predvidenih stroškov vzdrževanja, zahtevane minimalne hitrosti ter čim-večjega števila uporabnikov. EU bo financirala stroške opreme in namestitve dostopnih točk Wi-Fi, Občina Kamnik pa bo najmanj tri leta zagotavljala povezljivost (internetno naročnino) in vzdrževanje opreme.

Vključevanje v projekte transnacionalnega programa Območje Alp

V preteklem mesecu je potekalo intenzivno delo na vključevanju Občine Kamnik v nova evropska partnerstva, konkretno na transnacionalnem programu Območje Alp (Interreg Alpine Space). Zadnji, 4. razpis na omenjenem programu je bil odprt do 12. decembra in v roku smo uspeli s prijavo treh projektov v vlogi projektnega partnerja. Projekt ACCESS_NATURE načrtuje aktivnosti, usmerjene v zagotavljanje dostopa do narave ljudem z oviranostmi, zlasti invalidom, starejšim in mladim, ki niso v stiku z naravo (zlasti razvoj novih produktov in storitev dostopa do narave za ljudi z oviranostmi, z njihovim aktivnim vključevanjem). Projekt Bus.To.CH se ukvarja z oblikovanjem in izvajanjem različnih ukrepov za valorizacijo, izboljšanje in zaščito lokalne kulturne dediščine (načrtovanje poslovnih modelov, usposabljanje mladih za trženje dediščine in oblikovanje skupne ponudbe). Projekt RURBAN je usmerjen v vrednotenje podeželske zapuščine in ustvarjanje trajnostnega razvoja v perifernih podeželskih območjih (identifikacija izzivov in priložnosti, oblikovanje lokalne ponudbe z aktivnim vključevanjem lokalnih ponudnikov in načrtovanje trajnostnega razvoja vključenih podeželskih območij). Razpis programa Območje Alp je dvostopenjski, kar pomeni, da omenjene prijave vsebujejo zgolj orise projektov ter projektnih aktivnosti, natančno pa bodo projekti razdelani in finančno konkretizirani v primeru izkazane podpore s strani razpisovalca predvidoma marca 2019.

Strokovni obisk Posočja

.

“>Občina Kamnik je v procesu usklajevanja z deležniki glede razvoja Velike planine v petek, 14. 12. 2018, organizirala strokovni obisk Posočja. Najprej smo obiskali Informacijsko izobraževalno središče Triglavskega narodnega parka (TNP) Dom Trenta, kjer nas je sprejel vodja Marko Pretner. Seznanil nas je z upravljanjem z obiskom v TNP, urejanjem prometa v Trenti, urejanjem nastanitvenih kapacitet, povezovanjem in delovanjem zadruge. Predstavil nam je tudi kratko zgodovino Trente.

V nadaljevanju smo obiskali info točko TNP v Kobaridu, kjer nas je sprejel Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj TNP. Katarina Uršič, predsednica pašne skupnosti Božca je predstavila planino, njeno delovanje, obisk, izkušnje z obiskovalci, prometno povezanost in oskrbo z vodo.

.

“>Obisk Posočja je bil namenjen seznanitvi s tem, kako se s podobno problematiko kot jo imamo na Veliki planini soočajo drugod. V nadaljevanju bo potrebno sprejeti konkretne odločitve glede smeri razvoja, ukrepov za prometno ureditev in tudi drugih ukrepov za razvoj in ohranjanje Velike planine.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here