V Kamniku župan Matej Slapar nastopil mandatno obdobje 2018 – 2022

0
2483

Včeraj popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Kamnik. Župan Matej Slapar je torej uradno nastopil funkcijo, ravno pa je funkcijo prevzelo 29 svetnic in svetnikov, med katerimi jih je 14 iz mandatnega obdobja 2014 – 2018, 15 pa jih je prvič sedlo v klopi Občinskega sveta Občine Kamnik. Današnjo sejo je kot najstarejši svetnik vodil Božidar Pilej.

.

“>Prisotnih 28 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Kamnik se je v prvi točki seznanilo s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik, ki ju je predstavil predsednik Občinske volilne komisije Janez Rozman.

V nadaljevanju so sprejeli Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana. Seznanili so se s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov in predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov ter potrditev mandatov.
Občinski svet za mandatno obdobje 2018 – 2022 je trenutno sestavljen iz 28 svetnic in svetnikov: mag. Urban Bergant (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Natalija Berlec (SDS – Slovenska demokratska stranka), Alenka Jevšnik (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Karmen Kaplja (Lista Sandija Uršiča), Jože Korošec (SLS – Slovenska ljudska stranka), dr. Jernej Markelj (NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Nives Matjan (LMŠ – Lista Marjana Šarca), mag. Šemso Mujanović (Lista Sandija Uršiča), Duško Papež (LDP – Lista Dušana Papeža), Božidar Pilej (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Ančka Podbevšek (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Bogdan Pogačar (NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Žan Potočnik (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Robert Prosen (Lista Sandija Uršiča), dr. Janez Rifel (NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Edis Rujović (LDP – Lista Dušana Papeža), Matija Sitar Močnik (SDS – Slovenska demokratska stranka), Cvetka Slapnik (NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Anton Tone Smolnikar (LTS – Lista Toneta Smolnikarja), Franci Spruk (SDS – Slovenska demokratska stranka), Marko Šarec (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Mojca Škraba (DeSUS – Demokratična stranka upokojencev), Ivanka Učakar (NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Karla Urh (LMŠ – Lista Marjana Šarca), Aleksander Uršič (Lista Sandija Uršiča), Žaklina Zdravković (LDP – Lista Dušana Papeža), Grega Zorman (LDP – Lista Dušana Papeža) in Igor Žavbi (LMŠ – Lista Marjana Šarca). Predvidoma v mesecu januarju 2019 pa bo znan nadomestni svetnik z liste NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati, ki bo v Občinskem svetu Občine Kamnik nadomestil župana Mateja Slaparja.

Sledila je seznanitev s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur za župana ter ugotovitev izvolitve. V tej točki pa je bil sprejet še dodatni sklep, ki si ga lahko ogledate tukaj.

.

“>Nekdanji podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi je novemu županu in novi sestavi Občinskega sveta Občine Kamnik dejal: »Danes zaključujemo 4-letno obdobje in prehajamo v novo 4-letno obdobje, ko bo vodenje Občine Kamnik prevzel izvoljeni župan Matej Slapar. Naloga župana ni enostavna. Malokomu je dana in malokomu ta funkcija, to poslanstvo tudi dodeljeno. V dobrobit vseh Kamničank in Kamničanov si želim in verjamem, da bodo moje želje tudi uresničene, da bo novoizvoljeni župan svoje delo opravljal pokončno, suvereno in ne bo podlegel morebitnim pritiskom iz zunanjega okolja. Veriga je sama po sebi težka, tako fizično kot tudi v simbolnem pomenu. Verjamem, da je Matej zmožen to verigo nositi nadaljnja štiri leta in biti v ponos vsem Kamničankam in Kamničanom. Želim mu uspešno delo in upam na tvorno sodelovanje Občinskega sveta vseh dobrih predlogov in idej.«

.

“>Župan Matej Slapar pa je zbranim namenil naslednje misli: »Spoštovane novoizvoljene svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki Občinske uprave in javnih zavodov, spoštovani predstavniki medijev, spoštovane Kamničanke in Kamničani, v izjemno čast in ponos mi je, da vas lahko nagovorim kot novoizvoljeni župan naše edinstvene občine. Občine Kamnik, na katero smo vsi tako zelo ponosni. Lepote naših krajev nas navdajajo z navdušenjem in še večjo odgovornostjo, da s prostorom, odnosi in vso imovino ravnamo odgovorno, razvojno, predvsem pa s ciljem za dobrobit VSEH občank in občanov. Podpora, ki sem jo dobil na letošnjih lokalnih volitvah mi daje spodbudo in predvsem veliko odgovornost, da upravičim zaupanje. Zaupanje, ki ga ni lahko pridobiti, zelo enostavno pa ga je izgubiti. Po svojih najboljših močeh se bom skupaj s sodelavkami in sodelavci trudil v največji meri, da z energijo, znanjem in močno voljo ohranimo zaupanje. Da bomo poskrbeli za razvoj gospodarstva in  spodbujali ukrepe, ki bodo prispevali h krepitvi kmetijstva, turizma in samooskrbe. Da bomo omogočili pogoje, ki bodo mladim, ki so naš potencial, ponujali stimulativne pogoje za bivanje v naši občini in hkrati na drugi strani tudi starejšim ustvarili primerne pogoje za bivanje v jeseni življenja. Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, prepričan sem, da boste zastopali interese prebivalcev naše lokalne skupnosti in da bomo skupaj zmogli razlike v pogledih spreminjati v manjše ovire, ovire v izzive, izzive v priložnosti in priložnosti v cilje, ki jih bomo uresničevali skupaj. Premalo nas je, da bi se delili na naše in vaše, na stare in mlade. Premalo nas je, da bi se delili na uspešne in manj uspešne, na bogate in revne, pa tudi premalo, da bi se delili na meščane in vaščane. Vsi imamo svoje potenciale in sestavljamo našo skupnost.  Prepričan sem, da bomo tako s svetniki kot tudi z občinsko upravo znali odgovarjati na izzive in težave občank in občanov in bomo ostali servis za reševanje težav, s katerimi se srečujemo. Spoštovana občinska uprava, na nas bo največja teža in operativna odgovornost, da bomo prepoznali in reševali probleme časa in prostora. Vem, da je borba za dodatna sredstva neizprosna, in nas bo vedno bolj silila v inovativnost in učinkovitost, da bomo znali in zmogli pridobiti tudi dodatne vire tako na strani sredstev kot na strani znanj, a verjamem, da bomo kos izzivom. Na nas je, da strokovno znanje in predanost usmerimo v to, da pridemo še korak više, in sicer s povezovanjem in z vključevanjem vseh deležnikov naše lokalne skupnosti, kajti skupnost smo tudi mi, predstavniki lokalne oblasti, ki zastopamo vse občanke in občane. Kar bo v naši pristojnosti, bomo poskusili ažurno in vestno reševati. Občina in projekti, ki jih bomo razvijali, niso samo velike investicije in izzivi, ki nas čakajo. Nemalo in mnogo, res mnogo je društev z različnih področij, 22 krajevnih skupnosti, ki se vijejo od Motnika na vzhodu do Šmarce in Podgorja na Zahodu, od Kamniške Bistrice na severu do Volčjega potoka na jugu. Od otroških igrišč do športnih in rekreacijskih površin, do cest in vodovodov ter kanalizacij in javne razsvetljave. Skupnost, ki sestavlja našo občino in se razprostira na dobrih 265 kvadratnih kilometrih, smo Kamničanke in Kamničani, ki nas je skoraj 30 tisoč. Vsi in prav vsi smo tvorci naše lokalne skupnosti. Verjamem, da skupaj lahko postanemo še uspešnejši in da bomo skupaj uspeli premikati Kamnik tudi v prihodnje Naprej. Naj pred koncem nagovora izrazim veliko zahvalo in spoštovanje nekdanjemu županu, sedanjemu predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Marjanu Šarcu in gospodu Igorju Žavbiju, ki je opravljal funkcijo župana zadnjih šest mesecev, ter tudi njunemu predhodniku, gospodu Antonu Tonetu Smolnikarju, ki so v Kamniku in za Kamnik postorili veliko. Verjamem, da lahko z znanjem, izkušnjami in s prispevkom vseh stopimo še korak višje. Naj zaključim v športnem duhu. Narod z 2 milijona prebivalci je danes osvojil dve zlati medalji. Ilka in Žan sta premagala vso svetovno smučarsko elito. Tudi mi smo lahko najuspešnejši. Prepričan sem, da bomo čez štiri leta lahko s ponosom rekli, da je naše delo za napredek naše skupnosti obrodilo sadove. Spoštovane in spoštovani, želim vam v miru preživete božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti, v letu, ki prihaja in v vseh prihodnjih, pa predvsem zdravja, modrosti, razumevanja in osebnega zadovoljstva. Srečno Kamnik!«

Občinski svet Občine Kamnik je ob koncu sprejel še Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer v sestavi Ivanka Učakar (predsednica), Nives Matjan (članica), Jože Korošec (člani), Duško Papež (član), Matija Sitar Močnik (član), Anton Tone Smolnikar (član) in Aleksander Uršič (član).

S to točko smo tudi zaključili prvo sejo novega Občinskega sveta Občine Kamnik, ki tudi uradno začenja 4-letno mandatno obdobje.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo