Prva konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1582

V četrtek, 20. decembra 2018, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta, na kateri se je svet konstituiral s potrditvijo mandatov članov sveta in župana. Sejo je vodila najstarejša svetnica Marija Doroteja Grmek.

Seja je potekala po naslednjih točkah:
– Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
– Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
– Imenovanje mandatne komisije za potrditev članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
– Poročilo začasne mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
(Sklep o potrditvi mandatov članov in članic sveta bo predložila komisija na seji po pregledu poročila občinske volilne komisije)
– Poročilo mandatne komisije in ugotovitev o izvolitvi župana
– Slovesna prisega župana
– Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanj
– Na seji je bilo navzočih vseh 31 svetnic in svetnikov.
– Občinski svet Občine Domžale se je seznanil s poročili Občinske volilne komisije Občine Domžale o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Domžale in o izidu volitev za župana Občine Domžale, ki so bile 18. novembra 2018 in 2. decembra 2018.
– Občinski svet Občine Domžale je imenoval mandatno komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi: Joško Korošec – predsednik; Robert Hrovat – član in Mateja Kegel Kozlevčar – članica.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Domžale. Potrjeni so bili mandati naslednjim članom Občinskega sveta Občine Domžale, izvoljenim na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018:
Toni Dragar, Ihan, Na ledinah 1a, Domžale
mag. Renata Kosec, Ulica Matije Tomca 2, Domžale
Joško Korošec, Preserje pri Radomljah, Tovarniška ul. 23, Radomlje
Andreja Pogačnik Jarc, Prešernova cesta 43, Domžale
Maksimiljan Karba, Podrečje 22, Domžale
Damjana Korošec, Ljubljanska cesta 80, Domžale
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, Dob
Marjetka Kristan, Sr. Jarše, Jarška cesta 39, Domžale
Anže Korošec, Savska cesta 11a, Domžale
Marjeta Rode, Homec, Gostičeva cesta 19, Radomlje
Metod Marčun, Prešernova cesta 37, Radomlje
Mateja Kegel Kozlevčar, Triglavska ulica 2, Radomlje
Matej Oražem, Dragomelj, Dragomelj 151, 1230 Domžale
Elvira Rošić Ključanin, Slamnikarska cesta 2, Domžale
Bojan Čad, Nožice, Šeskova ulica 2, Radomlje
Maja Burja, Preserje pri Radomljah, V boršt 7, Radomlje
Ivan Pšag, Zaboršt, Ihanska cesta 7, Domžale
Robert Hrovat, Stritarjeva ulica 18, Dob
Marija Doroteja Grmek, Savska cesta 31, Domžale
mag. Tomaž Deželak, Preserje pri Radomljah, Kamniška cesta 23, Radomlje
mag. Majda Pučnik Rudl, Hudo, Potočna ulica 2, Radomlje
Žiga Štiftar, Žeje, Žeje 16a, Dob
Peregrin Stegnar, Turnše 5, Dob
Tadeja Šuštar, Miklošičeva ulica 2d, Domžale
Urška Kabaj Pleterski, Preserje pri Radomljah, Kajuhova ulica 19, Radomlje
mag. Branko Heferle, Miklošičeva ulica 4b, Domžale
Marjan Ravnikar, Zaboršt, Pot za Bistrico 28, Domžale
Kristina Hafner, Dragomelj 6a, Domžale
Alenka Resinovič Reza, Ljubljanska cesta 24, Domžale
Bojan Arh, Ulica Matije Tomca 4, Domžale
Gregor Horvatić, Vodnikova ulica 14, Dob.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Domžale. Občinski svet Občine Domžale ugotavlja, da je bil za župana Občine Domžale na volitvah dne 2. decembra 2018 izvoljen: TONI DRAGAR, roj. 7. 5. 1961, stan. Ihan, Na ledinah 1a, 1230 Domžale.

Sledila je slovesna prisega župana Tonija Dragarja

Občinski svet Občine Domžale je imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Andreja POGAČNIK JARC, predsednica; Robert HROVAT, član; Urška KABAJ PLETERSKI, članica; Renata KOSEC, članica in Matej ORAŽEM, član.

Na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo