TeDni(K) Občine Kamnik (24.12.2018)

0
1756

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju, in sicer izvedena je bila nosilna plast asfalta na cestah, na katerih je bila izvedena kanalizacija.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d. d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku.

Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>V preteklem tednu je bil opravljen prevzem del na Podružnični šoli v Zgornjem Tuhinju. Šola ima preurejeno pritličje, in sicer novo, večjo telovadnico, preurejeno kuhinjo in sanitarije. V prvem nadstropju so nameščena nova vratna krila in zamenjani podi. V preurejeni mansardi bodo učenci nabirali nova znanja v dveh novih učilnicah, posebna pridobitev sta še dva nova kabineta. Šola ima zamenjano tudi strešno kritino, prav tako so obnovljene zunanje stopnice, ki so bile že precej dotrajane. Na Upravno enoto je bila vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. Ko bo le-to izdano, se bodo učenci lahko preselili nazaj v prenovljene prostore.

Na oddelku smo pregledovali poročila o izvedbah programov in projektov prejemnikov sredstev na različnih razpisih. Kot vsako leto, večina poročila oddaja ob skrajnem pogodbenem roku, zato prosimo vse prejemnike sredstev, katerih dogodki se odvijajo tekom leta, naj v bodoče poročila oddajajo sproti.

Po naročilu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik je PD Kamnik v minulih dneh uredilo del pešpoti na Stari grad. V prvi fazi so očistili, obnovili in dodatno označili pešpot od vznožja do vrha, markirali južno pobočje do Starega gradu in do Špice, izdelali in namestili usmerjevalne table, postavili stopnice in sanirali močvirnati del ob vznožju pešpoti. V začetku leta 2019 sledi še druga faza, v načrtu pa je tudi obnova obzidja Starega gradu.

Pravljična hiška je včeraj po predstavi Cirkus in obisku Dedka Mraza zaprla svoja vrata. Otroško dogajanje je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik letos v celoti prestavil v Keršmančev park, novost pa je bila med obiskovalci dobro sprejeta. S tem pa prireditev v sklopu Pravljični Kamnik še ni konec. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik za konec leta pripravlja še dve ognjeni predstavi v parku Evropa (26. decembra Pilenai in 27. decembra Šola za zmaje) in tri koncerte. V soboto, 29. decembra, prisluhnite glasbi legendarnih skupin AC/DC in Queen, v nedeljo, 30. decembra, pa ABBA in The Beatles. Nastopale bodo tribute to skupine in sicer X-Ray – AC/DC Tribute, Queen Real Tribute Band, ABBA Real Tribute Band in Help! A Beatles Tribute. Silvestrovali pa bomo s skupino Joker, v novo leto pa odštevali skupaj z županom Občine Kamnik Matejem Slaparjem.

Oddelek za razvoj in investicije

Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp (KSA)

V ponedeljek, 17. 12. 2018, je na občini Kamnik potekala delavnica, na kateri je potekalo oblikovanje turističnega produkta. Projekt »Vodne zgodbe KSA« kot glavni potencial ožjega območja prepoznava vodo, ki prispeva tako h kvaliteti bivanja domačinov kot k pristnim doživetjem obiskovalcev. Voda predstavlja rdečo nit povezovanja naravnih danosti, kulturne dediščine, turistične ponudbe in priložnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest v KSA.

Na delavnici smo diskutirali o možnostih vključitve izbranih vodnih virov v turistično ponudbo občine Kamnik in širše Srca Slovenije ter pripravili osnutek zaokroženega turističnega produkta.

Doslej je bilo prepoznanih na Kamniškem kar 24 vodnih virov, pripravljene in predstavljene so bile vodne zgodbe, ena krovna in tri podporne, ki predstavljajo izhodišča za pripravo in izvajanje turističnih programov ter promocijo turističnega območja Kamniško-Savinjskih Alp. Za nami je tudi uspešno izvedeno usposabljanje za turistične vodnike.

Javna naročila

Občina Kamnik je v preteklem tednu z izbranim izvajalcem, Gorenjskim glasom d.o.o., podpisala pogodbo za izdajanje občinskega časopisa Kamničan-ka. Pogodba je sklenjena za obdobje petih let, obsega pa izdajateljska opravila časopisa Občine Kamnik – samostojno edicijo časopisa »Kamničan-ka«, odgovorno uredništvo in pripravo celostne podobe časopisa za pet let (22 številk letno).

Walkshop po koridorju lokalnega načrta hodljivosti (projekt CityWalk)

V torek, 18. 12. 2018,  je okviru projekta CITYWALK, ki med drugim načrtuje oblikovanje lokalnega načrt hodljivosti, potekal ogled koridorja, ki ga pokriva omenjeni načrt (od lokala Atrium vzdolž Kamniške Bistrice preko brvi za pešce, po Poti 27. julija, po Kovinarski cesti mimo Svilanita, mimo OŠ Toma Brejca in nato desno mimo OŠ Frana Albrehta in Srednje šole Rudolfa Maistra do Zavoda CIRIUS).

Vsebinski pohod (walkshop), ki ga je vodil arhitekt Sinan Mihelčič iz podjetja Štajn Arhitekti, je bil namenjen terenskemu ogledu ustreznih in manj ustreznih obstoječih rešitev za pešce ter kolesarje in iskanju idej za izboljšanje stanja koridorja, udeležili pa so se ga deležniki, ki lahko pomembno prispevajo h krepitvi okolju prijazne mobilnosti koridorja (predstavniki policije, bližnjih institucij, občine, kreativnega sektorja, nevladnih organizacij…).

Udeleženci so se strinjali, da so med-institucionalno sodelovanje (z aktivno občinsko podporo) in aktivnosti, namenjene spreminjanju navad prebivalstva, osnova za boljše pogoje za hojo tako na omenjenem koridorju kot tudi drugod.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here