2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
2152

Včeraj popoldan je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki imenovali člane delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik in dveh delovnih teles občine. Potrdili so predstavnico v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, dali soglasje direktorju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in potrdil mandat naslednjemu izvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Kamnik za preostanek mandatne dobe.

Prisotnih 27 članic in članov Občinskega sveta Občine Kamnik je sprva potrdilo Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta, nato pa je sledila razširitev s točkama Volitve in imenovanja in Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik.

.

“>V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar dejala, da je Komisija na 1. izredni seji, 21. decembra 2018, upoštevaje usklajen predlog političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu Občine Kamnik, in drugih, s predpisi predvidenih, predlagateljev, pripravila predlog sklepov o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, Nadzornega odbora Občine Kamnik ter dveh delovnih teles občine. Nato je sledila razširitve dnevnega reda.

.

“>V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod je bila kot predstavnica Občine Kamnik imenovana Štefanija Legedič. Občinski svet Občine Kamnik je s 26 glasovi za dr. Tomažu Simetingerju dal soglasje k imenovanju za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, slednji pa je Občinskemu svetu predstavil delovanje Zavoda in njegovo vizijo. Soglasno je bil potrjen mandat naslednjemu izvoljenemu članu Občinskega sveta Občine Kamnik za preostanek mandatne dobe Antonu Iskri.

.

“>Sledil je sprejem Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, s sprejetjem le-tega pa bo Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Antona Medveda Kamnik usklajen z veljavnimi predpisi in potrebami vrtca. S tem je bila današnja seja tudi zaključena.

.”> .”>
.”> .”>

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here