TeDni(K) Občine Kamnik (14.1.2019)

0
1224

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

.

“>V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju, in sicer je bila izvedena nosilna plast asfalta na cestah na katerih je bila izvedena kanalizacija. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del, KPK Kamnik d.d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d.d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode.

V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku.

Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Poplavna varnost Kamniške Bistrice

.

“>Že izvedeni protipoplavni ukrepi na Kamniški Bistrici od Spodnjih Stranj do Šmarce, bodo ob poplavah preprečevali škodo na hišah, poslovnih objektih in cestah. V petek so se v Šmarci zbrali predstavniki države, projektanti, nadzorniki, ribiči in predstavniki občine Kamnik in Domžale. Vse prisotne je pozdravil župan Matej Slapar ter se jim zahvalil za že izvedene ukrepe v preteklem letu. Ekipi, ki bo zadolžena za pripravo novega projekta protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici od naselja Šmarca do Radomelj, je zaželel uspešno delo na terenu, s ciljem, da se vsa dela izvedejo in zaključijo v najkrajšem času.

.

“>Cilj ekipe je bil na terenu pregledati konfiguracijo obstoječega terena in struge, ter medsebojno uskladiti predlagane ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti. Tovrstni terenski sestanki in ogledi, so se v preteklosti v naši občini izkazali za izredno učinkovite, saj je bil zadnji projekt na Kamniški Bistrici izveden kar 7 mesecev pred rokom, kar je zagotovo rezultat timskega pristopa k projektu.

Zimska služba

.

“>V preteklem tednu so nizke temperature in rahlo sneženje na območju občine Kamnik povzročili nekaj manjših nevšečnosti v prometu. V višje ležečih predelih je zapadlo do 6 centimetrov snega, v nižini do 2 centimetra. Vzdrževalec cest, Komunalno podjetje Kamnik, d. d., je z vsemi razpoložljivimi enotami ter kooperanti izvajal preventivno posipanje cest, pločnikov, parkirišč. V hribih se je izvajalo tudi pluženje posameznih cestnih odsekov. Občina Kamnik je spremljala delo na terenu in ugotovila, da so posipalne in plužne enote komunale delo zelo dobro opravile.

Vse voznice in voznike opozarjamo, da predvsem ob nizkih temperaturah, ko je na izpostavljenih delih možna poledica, hitrost vožnje ustrezno prilagodijo razmeram na cesti. Zelo pomembne so ustrezne in kvalitetne pnevmatike na vozilih, saj je oprijem s cesto v zimskih razmerah ključnega pomena. Pešce pa opozarjamo, da v zimskem času uporabljajo primerno obutev, saj kljub soljenju lahko na pločnikih, stopniščih, javnih površinah, predvsem v senčnih legah, pride do zdrsa.

Občina Kamnik gospodinjstvom podarja sol za posipanje

.

“>Občina Kamnik gospodinjstvom podarja sol za posipanjeGlede na trenutne in prihajajoče zimske razmere ter v skrbi za varnost občank in občanov, se je Občina Kamnik tudi letos odločila, da vsakemu gospodinjstvu občine BREZPLAČNO podari 10 kilogramsko vrečo SOLI ZA POSIPANJE. Vrečo soli lahko prevzamete na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, d.d. na Cankarjevi cesti 11 (pred vhodom v skladišče), velja pa za eno gospodinjstvo in ne za posameznega člana gospodinjstva.

Pri prevzemu soli je potrebno pokazati osebni dokument, iz katerega bo razvidno, da ste občanka ali občan občine Kamnik.

Sol za posipanje lahko prevzamete do konca zime od ponedeljka do petka med 7.30 in 14.30.

Oddelek za družbene dejavnosti

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo konec januarja etnologu in kulturnemu antropologu in v. d. direktorju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomažu Simetingerju podelil priznanje Zlati znak. Gre za eno izmed najvišjih odličij, ki jih podeljuje omenjeni javni sklad. Zlati znak bo dr. Tomaž Simetinger prejel 24. januarja na osrednji prireditvi na Ljubljanskem gradu. Dr. Tomaž Simetinger si je priznanje Zlati znak prislužil za dolgoletno uspešno strokovno delo na področju folklorne dejavnosti. Kot etnolog in kulturni antropolog je v strokovnih krogih prepoznan kot urednik in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz tega področja in kot avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost.

.

“>Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa načrtuje tudi čiščenje obzidja Starega gradu. Ta je namreč na velikem delu tako zaraščen, da zelenje že zakriva pogled na samo obzidje. S tem pa tudi onemogoča natančno analizo, kje je potrebna dolgoročna sanacija zidu. Hkrati pa to zelenje tudi dolgoročno ogroža samo strukturo obzidja. Zato so si pretekli teden vodja sektorja turizem za omenjenem zavodu Nina Irt, Judita Lux iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj, predsednik PD Kamnik Marko Petek, arhitekt Tomaž Schlegel in Boris Golob, najemnik lokala, na terenu ogledali, kako bi potekalo čiščenje obzidja ter tudi, kako bi lahko potekala morebitna sanacija obzidja. Sanacija bi bila tudi zaradi finančne konstrukcije projekt za naslednjih deset let. Namreč, šele čiščenje obzidja bo pokazalo, v kakšnem stanju je to in kje bi bila sanacija potrebna. Že samo čiščenje obzidja pa bo izredno zahtevno, saj bo potrebno tudi na visoki višini porezati zelenje ter pri tem paziti, da se s trganjem rastlinja ne uniči samega obzidja. Strokovnjaki so namreč opozorili, da bi se z nestrokovno opravljenim delom obzidje lahko tudi porušilo. Zato bodo vsa dela potekala v sodelovanju s strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj.

Oddelek za razvoj in investicije

.”>Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp 

Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp se je v teh dneh uspešno zaključil. Z rezultati projekta smo zelo zadovoljni, saj smo sprožili val zanimanja za vodne vire, tako z vidika razvoja turistične ponudbe kot varstva narave. Več o rezultatih projekta si lahko preberete v brošuri, ki je nastala v teh dneh. Kamniško-Savinjske Alpe so otok neokrnjene narave sredi civilizirane in urbanizirane Evrope, kjer še lahko pijemo vodo iz izvirov.

.

“>Po podatkih naših jamarjev skrivajo v svojem podzemlju več milijonov kubičnih litrov vode, samo pod Veliko planino štiri milijone. Dragocena voda izpod Kamniško-Savinjskih Alp prihaja na plan v številnih izvirih. Člani Jamarskega kluba Kamnik so na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp popisali in analizirali kar 80 izvirov. Ugotovili so, da je voda presenetljivo visoke kakovosti. Strokovnjaki menijo, da so – glede na ohranjeno visoko kakovost vode – Kamniško-Savinjske Alpe največje tovrstno ohranjeno območje v osrednjem delu Evrope, kar pomeni, da gre za svojevrsten biser v evropskem merilu. 

.

“>Prav zaradi omenjenih dejstev moramo vodne vire, ki jih v Sloveniji zaenkrat še ne primanjkuje, skrbno varovati. Mnogim turistom, ki jih pot zanese v našo lepo zeleno deželo pod Alpami, se zdi neverjetno, da lahko pijejo vodo iz pipe ter celo iz izvirov, ki se nahajajo v naravi. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug ali potokov je v današnjem času že prava redkost, česar se moramo zavedati in kar, smo prepričani, bo tudi v svetu turizma vse večja vrednota. Potencial za razvoj turizma je velik, vendar moramo imeti ob tem v mislih tudi odgovornost do vodnih virov, da jih skrbno varujemo in ohranjamo njihovo kvaliteto. Razmislek, kje in v kakšni meri pospeševati turizem, je več kot na mestu. Analiza vodnih virov namreč kaže, da turistične kapacitete v planinah negativno vplivajo na kakovost vode v dolini. Potrebno je najprej urediti komunalno infrastrukturo in šele potem razvijati turizem v dopustnih mejah.

.

“>Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Zakon o financiranju občin

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo oddali zaključna poročila za projekta Sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22 in Sanacija POŠ Zg. Tuhinj. Za projekt Sanacija ceste Kranjska – Podgorje 22 je država prispevala 200.000 evrov (celotna vrednost projekta pa je bila 263.301,17 evrov). Obnovljena je bila lokalna cesta v dolžini 400 metrov in širini 7,5 metra, zgrajen pločnik v dolžini 400 metrov in širini 1,5 metra ter postavljena javna razsvetljava v dolžini 400 metrov (devet svetil). Za projekt Sanacija POŠ Zgornji Tuhinj je država prispevala 166.562 evrov, celotna vrednost projekta pa je bila 512.215,55 evrov.

Združenje zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 9. 1. 2019, je v Idriji potekalo srečanje članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem so predstavniki obravnavali promocijske aktivnosti združenja v letu 2019, program gostovanja članic združenja na prireditvah v letu 2019 in program izmenjave promocije članic združenja v letu 2019. Hkrati so načrtovali predstavitev zgodovinskih mest na sejmu Ferien messe Dunaj 2019 ter nadaljevanje snemanja v mestih članic za pripravo promocijskega filma o zgodovinskih mestih (snemanje v Kamniku bo predvidoma potekalo v marcu) ter prejeli informacije o poteku programa izobraževanj o ohranjanju kulturne dediščine ŠOLA PRENOVE 2019 in o izvajanju evropskega projekta vključevanja mladih v projekte oživljanja kulturne dediščine (REFRESH).

Oglasno sporočilo