Ureditev brežine pešpoti ob Rači podhod pod Litijsko ulico in Virsko cesto

972

Zaradi visokih vod je nastala erozija brežin poti ob Rači pod Litijsko cesto in Virsko cesto. Zato je bilo potrebno sanirati brežini s kamnito zložbo, da ne bi erozija v nadaljevanju poškodovala same poti, izvedene v letu 2016. Sanacija je bila izvršena konec meseca novembra 2018. Vrednost investicije je znašala 21.453,17 EUR z DDV.

Vir: Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo