(Ne)Urejenost ekoloških otokov

0
1354

V zadnjem obdobju se srečujemo s pogosto neurejenostjo določenih ekoloških otokov, kljub temu, da ekološke otoke čistimo redno, po v naprej pripravljenem urniku, na nekaterih ekoloških pa vse pogosteje tudi izredno, zaradi neprimerno odloženih odpadkov. Na srečo je »problematičnih« ekoloških otokov malo, saj se s težavami srečujemo le na 15 lokacijah od skupno 200, pa vendar je tudi to preveč, saj je za okoliške prebivalce neurejenost zelo moteča.

Ekološki otoki so namenjeni zbiranju odpadnega papirja in stekla

Ekološki otoki so namenjeni zbiranju odpadnega papirja, kartona in stekla, na nekaterih ekoloških otokih pa so nameščeni tudi zabojniki za odpadno elektronsko in električno opremo. Na žalost večkrat opažamo, da uporabniki na ekološke otoke odpadke odlagajo neprimerno, pogosto tudi odpadke, ki tja ne sodijo, kljub dejstvu, da večino teh odpadkov lahko brezplačno predajo v našem Centru za ravnanje z odpadki v Dobu.

Večje količine odpadkov prevzemamo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu

Če se doma iz določenih razlogov pojavi več odpadkov kot običajno in jih ne moremo odložiti v zabojnike doma ali na ekoloških otokih, je prav, da jih peljemo v Center za ravnanje z odpadki v Dobu, ki je temu namenjen. Vse ločeno zbrane odpadke od naših uporabnikov namreč prevzemamo v okviru javne službe, tako da ob predaji ni potrebno ničesar plačati, plača se le prevzem mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov.

Uporabniki lahko v Centru za ravnanje z odpadki brez doplačila oddate ločeno zbrane odpadke, ki so vključeni v sistem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:

  • papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
  • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
  • plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
  • odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
  • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
  • oblačila in ostali tekstil,
  • odpadna električna in elektronska oprema (TV aparati, mikrovalovne pečice, telefoni, računalniki…),
  • kosovni odpadki (štedilniki, hladilniki, pralni stroji, pohištvo, kopalniška oprema, preproge, vzmetnice…),
  • nevarni odpadki iz gospodinjstev (toplila, pesticidi, jedilno olje in maščobe, barve, lepila, čistila, baterije, akumulatorji…).
  • Prav tako lahko vsi tisti uporabniki, ki imate doma rjavi zabojnik, v centru brez doplačila oddate občasno povečane količine zelenega odreza.

V Centru za ravnanje z odpadki sprejemamo tudi mešane komunalne odpadke, gradbene odpadke in odpadke, ki vsebujejo azbest, ki jih predpisi ne vključujejo v sistem izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center. Cenik je objavljen ob vhodu v center in na spletni strani www.jkp-prodnik.si.

Dvakrat letno organizirana akcija odvoza kosovnih odpadkov

Kosovne odpadke lahko uporabniki oddate tudi v okviru organiziranega odvoza, ki poteka dvakrat letno – enkrat spomladi in enkrat jeseni. Na dan odvoza lahko postavite kosovne odpadke na zbirno mesto, kamor običajno postavite zabojnike za odvoz. Prva letošnja akcija se prične konec februarja, točni urniki pa so objavljeni tukaj.

Redno (in izredno) čiščenje ekoloških otokov ni dovolj – pomemben je predvsem odnos uporabnikov

Žal se kljub vse večji ozaveščenosti prebivalcev še vedno najdejo posamezniki, ki jim je očitno vseeno, v kakšnem okolju živimo in svoje odpadke puščajo na ekoloških otokih ob zabojnikih.

Na nevestno ravnanje posameznikov nimamo vpliva in ga tudi ne moremo predvideti, zato smo v takšnih primerih veseli vsakršnega obvestila s strani naših uporabnikov, saj le tako lahko ustrezno ukrepamo in čim hitreje očistimo ekološki otok. Poleg rednega (in izrednega) praznjenja zabojnikov in čiščenja njihove okolice je namreč za urejenost ekoloških otokov ključnega pomena pravilna predaja odpadkov s strani uporabnikov, veliko pa pripomorejo tudi družbeno odgovorni okoliški prebivalci, ki v primeru neprimernega odlaganja odpadkov in nečistoče na ekoloških otokih na to opozorijo kršitelja, v kolikor ga opazijo pri delu, v vsakem primeru pa o tem obvestijo naše podjetje. Žal proti povzročiteljem ni možno ukrepati, če o njih ni nobene informacije, zato vse, ki kršitelje opazijo pri delu, prosimo, da o tem posredujejo informacije občinskemu inšpektoratu ali na podjetje Prodnik.

Ekološki otoki morajo biti čim bolj dostopni uporabnikom

Čeprav se včasih zdi najbolj enostavna rešitev, da bi ekološki otok, na katerem se nečistoče in neprimerno odloženi odpadki neprestano ponavljajo, kar ukinili ali prestavili, pa se je treba zavedati, da je tudi s postavitvijo ekoloških otokov treba zadostiti tako določenim standardom kot tudi predpisom. Ekološki otoki so namenjeni vsem uporabnikom javne službe ravnanja z odpadki in morajo biti skladno z Uredbo o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov praviloma urejeni v stanovanjskih območjih, ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah, torej čim bolj dostopni uporabnikom. Zakonodaja tudi določa, da morajo biti ekološki otoki v mestih in soseskah z več večstanovanjskimi objekti urejeni na vsakih 400 prebivalcev.

Vsak mora poskrbeti za svoje odpadke

Na našem območju imamo dovolj možnosti za pravilno odlaganje odpadkov in potrebno je le nekaj volje in malo truda, da  je za odpadke ustrezno poskrbljeno. Prav je, da vsak posameznik počisti za sabo in poskrbi za svoje odpadke, saj bo le tako naše okolje čisto in prijetno.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje.

Vir: JKP Prodnik

Oglasno sporočilo