Gasilci in gasilke nepogrešljivi člen naše skupnosti

0
2209

Na tokratnem občnem zboru PGD Krašnja je zbrane najprej pozdravil predsednik Gregor Rožič nato pa je delo steklo po ustaljenih tirnicah. Po izvolitvi delovnega predsedstva smo prisluhnili poročilom najprej predsednika društva nato poveljnika, ki so mu sledila še poročila posameznih vodij odborov in komisij. In če smo se pri nekaterih ubadali z številkami smo najmanj dela imeli pri disciplinski komisiji, ki v dobro delujočemu društvu res nima kaj početi.
Ko smo prelistali zgodovino je predsednik Gregor Rožič obrnil prvi list v vlogi predsednika in podal plan dela in financ za leto v katerega smo vstopili. Njegov plan je bil v celoti sprejet tako kakor poročila posameznih predsednikov odborov in komisij. V drugem delu so na vrsto prišli gostje in spregovorili o zadevah, ki se tičejo gasilstva tako v Črnem grabnu kot Krašnji. Kot prvi je spregovoril predsednik GZ Lukovica Robert Maselj , ki poudaril predvsem novosti, ki se obetajo v prihajajočih mesecih in obletnice. Tako bodo prišle nove uniforme, dogovarjajo se glede zdravniških pregledov gasilcev in gasilk, glede zavarovanja strojeloma gasilskih vozil, pregleda in uporabnosti delovnih oblek, dekontaminacije le teh, ter številne novosti iz srečanja poveljnikov GZ v Izoli. Obenem je povabil zbrane na praznovanje 150 letnice gasilstva 8. julija v Metliko, na praznovanje 70. let Gasilske zveze Slovenije in 50 let gasilskega muzeja. Predstavnica poveljstva GZ Lukovica Katja Pervinšek je zbranim predstavila plan izobraževanj v tem letu in delo posameznih komisij v sklopu GZ Lukovica ter sodelovanje z ostalimi Gasilskimi zvezami. Do besede je prišla tudi županja Olga Vrankar, ki je pohvalila delo gasilcev in gasilk PGD Krašnja in obenem izrazila zaskrbljenost glede izgradnje Društvenega doma dvorane v Krašnji. Težave je v tem, da še ni bila opravljena primopredaja in, da občina sedaj deluje na podlagi začasnega financiranja. Vsem nam je kristalno jasno, da brez sredstev dela ne morejo steči in upajmo, da bomo lahko izpolnili obveze do izvajalcev, kakor do ekološkega sklada in EU, ki delno sofinancira gradnjo tako šole na Brdu kakor društvenega doma v Krašnji. Ponovno so izpostavili problem preusmeritve sredstev CZ, ki se bo po zagotovilu županje rešil z novim poveljnikom CZ. Po malce turobnejšem, nič kaj preveč navdušujočem delu so do besede prišli gostje, ki so vnesli malce več vedrine na tokratni občni zbor. Najprej je spregovorila predstavnica pobratenega društva PGD Gozd Martuljek, nato PGD Blagovica, PGD Lukovica PGD Prevoje in PGD Trojane. Besede o dobrem zglednem sodelovanju so izrekli še predstavniki KS Krašnja, Športnega društva in KUD Fran Maselj Podlimbarski, ki so si edini, da eden brez drugega pač ne morejo in medsebojna pomoč in sodelovanje so uspeh, tako za društvo, kot za kraj. Iz nagovorov je bilo slutiti tudi možnost sodelovanja z gasilci iz Raba in Loparja, ki so jih obiskali v preteklem letu.
Sejo so zaključili z podelitvijo priznaj in zahval zaslužnim članom in članicam ter Branetu Močniku listine častnega predsednika PGD Krašnja.
In kakšen bi bil občni zbor, če se ne bi po njem družili in poklepetali o delu, ki je minil in o delu, ki jih še čaka. Verjetno zelo slab. In tako so skupaj z gosti še dolgo premlevali dogodke leta, ki je minil in leta v katerega so stopili, leta v katerem bodo, če bo vse po sreči imeli sestanke in zbore v mnogo večji moderno opremljeni dvorani. Vsega tega se veseli tudi sveti Miklavž, saj bo lažje prišel med podmladek, ki ga v Krašnji ni malo, a so kljub temu še vedno odprti za nove člane in članice.
DJD


Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here