V marcu začetek izgradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš

0
1754

Družba DARS je po objavljenem razpis izbrala najugodnejšega izvajalca za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Izbrana je bila Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj, ki bo v naslednjem tednu uvedena v delo. V družbi pričakujejo, da bodo z deli pričeli v prvi polovici marca oziroma takoj v marcu ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Franc Jerič, župan občine Mengeš, se srečal s Stanislavom Remicem, direktorjem Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. Dogovorila sta se, da bodo za hitro izvedbo sodelovali in o aktivnostih redno obveščali občane.
Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je na srečanju povedal: »Po vseh letih prizadevanj, prerekanj, dogovorov in pogovorov smo prišli do točke, ko lahko rečemo, da se je vložen trud poplačal. Številne neprespane noči in razlogi zakaj ne so prav gotovo najbolj zaznamovale prebivalce, ki živijo ob glavni cesti. Čeprav bi si vsi želeli, da bi se gradnja začela veliko prej, pa smo zadovoljni, da se bo v marcu začelo graditi.«
Razpis za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš je bil na portalu javnih naročil objavljen 31. julija 2018. Rok za oddajo ponudb pa je bil naknadno podaljšan do 14. septembra 2018. Kot najugodnejši izvajalec je bila konec leta 2018 izbrana Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj. Pogodba za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš je bila podpisana v januarju 2018, Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj pa bo v delo uvedena v prvi polovici februarja 2019. V prvi polovici marca se bo tako začela gradnja 1720 metrov dolgega odseka manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Odsek bo predvidoma zgrajen v 10 mesecih. V okviru projekta bosta pri naselju Topole urejeni avtobusni postajališči in pešpot do naselja. Na določenih odsekih bo obvoznica zavarovana tudi s protihrupnimi ograjami.
Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d. d., Kranj, pa je pojasnil: »Z deli bomo pričeli predvidoma v začetku marca, seveda odvisno od vremenskih razmer. Pričakujemo, da gradnja dela obvoznice ne bo vplivala na promet v občini. Delne zapore so predvidene samo v delu, kjer se bo zgrajen del obvoznice navezal na obstoječo cesto v Topolah. Možne bodo tudi kratkotrajne popolne zapore glavne ceste«.
Občinska uprava

Fotografija: Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe d. d., Kranj in Franc Jerič, župan Občine Mengeš, sta si ogledala lokacijo gradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš.

______________________________________________________________________

Pogovori oziroma dogovori za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš potekajo že vse od maja 2016, ko se je dr. Peter Gašperšič, takrat minister za infrastrukturo, srečal z župani občine Mengeš, Trzin in Domžale in izgradnjo obvoznice opredelil kot prioriteto. Nato so do konca leta sledili intenzivni pogovori o pristojnosti za izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini in konec leta je bila izgradnja obvoznice kot prioriteta umeščena v progam DARS. Konec leta 2016 je bil organiziran shod občank in občanov, ki je tudi širšo javnost opozoril na nevzdržne razmere. V februarju 2017 je bilo na delovnem sestanku na Direktoratu za kopenski promet, Ministrstva za infrastrukturo, zagotovljeno, da se zemljišča intenzivno pridobivajo, da so pristopili k noveliranju dokumentacije in da so za izgradnjo obvoznice rezervirana potrebna finančna sredstva. Nato je sledilo več delovnih srečanj na DRI – upravljanje investicij, d.o.o., ki je za DARS uspešno pridobila gradbeno dovoljenje in izvedla postopek izbire najugodnejšega izvajalca za izgradnjo manjkajočega dela. V juniju 2018 je DARS zadržal objavo javnega razpisa za izbor najugodnejšega izvajalca, kar je občina uspešno rešila s sklicem novinarske konference, ki se jo je udeležil minister s svojo ekipo, predstavniki DARSa in DRI. Po konferenci je Nadzorni odbor družbe DARS podal zeleno luč za objavo razpisa. Postopek za izbor najugodnejšega izvajalca je bil nato zaključen konec leta 2018.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here