TeDni(K) Občine Kamnik (18.2.2019)

0
1316

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije.

.

“>Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Soteski in Srednji vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

.

“>V samostanu Mekinje smo v preteklem tednu zaključili s finalnimi ureditvami sob za nastanitve. Gre za prostore v 1. nadstropju samostana, v t. i. Marijinem domu, kjer so bile že pred tem urejene sobe za prenočitev, vendar je bila oprema prilagojena za krajše nastanitve (samo postelje, brez omar in drugega pohištva).

.

“>Z dodano opremo in manjšimi preureditvami je tako sedaj na razpolago 21 ležišč v 6 sobah, s čimer smo ustvarili pogoje za prenočitev organiziranih skupin, študentskih izmenjav ipd. Možnost za prenočitev bo vsekakor dobrodošla pridobitev v ponudbi Mekinjskega samostana, saj bo z oddajo dvoran možno hkrati ponuditi tudi nastanitev. Dodatna ponudba opremljenih sob za nastanitev bo seveda zanimiva tudi  z vidika turistične ponudbe Kamnika, kjer je za prenočitev na razpolago relativno malo kapacitet. Žalimo si, da bodo obnovljeni prostori kar se da najbolje izkoriščeni.

.

“>Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo se udeležili dogodka Rastimo skupaj na temo izboljšanja položaja mladih v lokalnem okolju. Na posvetu smo pridobili veliko novih informacij s področja mladih, se seznanili s primeri dobrih praks ter težavami, s katerimi se srečujejo občine in mladi kot posamezniki. Pridobljene informacije bomo skušali kar se da najbolje izkoristiti pri pripravi občinske strategije na področju mladine v letošnjem letu.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (Portal TED) objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Izdelava IZP in PZI kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin Ljubljana«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do četrtka, 14. 3. 2019 do 9. ure.

Interaktivna delavnica projekta CityWalk

Občina Kamnik je v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in CIPRA Slovenija v okviru projekta CityWalk programa Interreg Podonavje v torek, 12. 2. 2019, organizirala interaktivno delavnico projekta CityWalk. Srečanje je bilo namenjeno zainteresirani splošni in strokovni javnosti, za katero si želimo, da bi skupaj z Občino Kamnik poskrbela za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti in sooblikovala hojo v Kamniku.

Na začetku srečanja so se udeleženci, strokovna javnost in zainteresirani občani seznanili z nekaterimi aktivnostmi projekta CityWalk (izhodiščna študija o pešačenju ter strategija in načrt hodljivosti, ki predstavljata pomembna pionirska dokumenta, s katerima bo Občina Kamnik kot ena izmed dveh slovenskih občin aktivno pričela spodbujati hojo prebivalcev in obiskovalcev Kamnika).

V nadaljevanju je sledila zelo zanimiva predstavitev analize pogojev za pešačenje v Kamniku, ki je izpostavila konkretne probleme hoje na strateškem in izvedbenem področju (infrastrukturne težave, problem avtomobilnosti, nefunkcionalnost, necelovitost in neenakopravnost pešpoti, problem množičnih dnevnih migracij v Ljubljano, problem močno vkoreninjenih motoriziranih potovalnih navad prebivalstva…) v Kamniku ter nakazala rešitve zanje (urejen peš dostop do mestnih funkcij, vloga občine kot pospeševalke trajnostne prometne politike, vključevanje deležnikov v oblikovanje ukrepov…).

Sledila je interaktivna delavnica o strateških izhodiščih za Strategijo hodljivosti, na kateri smo sooblikovali vizijo strateškega dokumenta, ki si bo z različnimi ukrepi prizadeval, da Kamnik postane pešcem prijazno mesto, nemotorizirana mobilnost pa enakovreden del prometnega sistema.

Oglasno sporočilo