TeDni(K) Občine Kamnik (25.2.2019)

0
1318

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

.

“>Zaradi ugodnega vremena za izvajanje gradnje so se odprla nova gradbišča, in sicer na območju Markovega in Podhruške. Prav tako, s povečanimi ekipami, izvajalec nadaljuje z deli na območju Soteske in Srednje vasi. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del KPK Kamnik, d. d. je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Izvedeni sta hidroizolacija in termoizolacija objekta ter notranje instalacije, v naslednjem tednu bo s projektantom dogovorjenih nekaj odprtih vprašanj glede izvedbe fasade in ograje. Dokončan je tudi povezovalni vodovod med vodohranom in obstoječim vodovodom. Zaradi strokovno utemeljenih razlogov je rok izvedbe podaljšan do sredine aprila.

Gradnja optičnega omrežja

Investitor gradnje javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti Telekom, d. d. in izvajalec del GVO, d. o. o. sta z gradnjo pričela v letu 2017 na območju Duplice, Tunjic in Žal. Optično omrežje je že na voljo občanom večine mesta Kamnik z izjemo dela Krajevne skupnosti Zaprice, kjer je gradnja optičnega omrežja predvidena z zračno izvedbo, vendar pa stanovalci/lastniki zemljišča na tem področju niso pripravljeni dati soglasij za izvedbo. Na najbolj gosto poseljenih območjih občine (Ljubljanska, Zikova, Steletova, Matije Blejca, Groharjeva) je občanom že omogočen priklop na optično omrežje. Gradnja se letos nadaljuje na severnem delu občine (Godič, Brezje, Stranje), izvaja se tudi dograditev omrežja – polaganje cevi sočasno z izvedbo kohezijskih projektov na področju Tuhinjske doline.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zainteresirane občanke in občane obveščamo, da bo GZS Center za poslovno usposabljanje, skupaj s podjetjem Deos, d. d., v okviru projekta »200 zaposlitev mladih na področju socialnovarstvenih storitev« izvajal brezplačno usposabljanje za profil “Socialni oskrbovalec”. Na usposabljanje se lahko prijavi, kdor je star od 23 do 29 let, je brezposeln in prijavljen na Zavodu za zaposlovanje v zahodni kohezijski regiji (kamor sodijo osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška regija) ter ga veseli opravljanje poklica socialnega oskrbovalca. Usposabljanje in izpit bosta brezplačna, povrnjeni bodo tudi stroški prevoza. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja bo možna zaposlitev. Usposabljanje se bo pričelo 4. 3. 2019 in bo trajalo predvidoma do sredine maja 2019. Več informacij lahko najdete na spletni strani Centra za poslovno usposabljanje. Glede na to, da je poklic Socialnega oskrbovalca v tem trenutku izredno iskan, tudi s strani Občine Kamnik vse zainteresirane vabimo k prijavam.

.

“>Najboljši športniki v letu 2018 so…Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sta v preteklem tednu na slavnostni podelitvi priznanj za športne dosežke v letu 2018 in priznanj za delo v športu Občine Kamnik nagradila najboljše športnike v minulem letu.

Srebrno priznanje Občine Kamnik za delo v športu sta prejela Francu Spruk iz Kegljaškega kluba Kamnik in Vladimir Stanič iz Karate kluba Virtus Duplica, bronasto priznanje pa David Šućur iz Košarkarskega kluba Kamnik in Primož Romšak iz Vaterpolskega društva Kamnik. Podeljenih je bilo 52 priznanj v več kategorijah. Priznanja so dobitnikom podelili župan Občine Kamnik Matej Slapar, direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, predsednik Športne zveze Kamnik Dušan Papež in vodja športnih programov na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar.

Nagrajence si lahko ogledate tukaj.

.

“>Pretekli četrtek je župan Matej Slapar na povabilo Maje Gradišek obiskal Center za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, enota Kamnik. Pomočnica direktorice Maja Gradišek je predstavila delovanje centra po izvedeni reorganizaciji, pohvalila pa je tudi zgledno sodelovanje Centra in Oddelka za družbene dejavnosti. Sledil je tudi obisk Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, kjer so županu varovanci pripravili lep sprejem in pogostitev.

Se želiš pridružiti ustvarjalcem, ki jih združuje ljubezen do ustvarjanja in gline? V naslednjih dneh “KUD HIŠA KERAMIKE, zakaj pa ne majolka” vpisuje nove člane. Ob ustvarjalnem druženju se lahko skupaj veliko naučimo.

Članom nudimo:

  • spoznavanje s tehnikami obdelovanja gline,
  • možnost učenja slikanja s podglazurnimi barvami,
  • seznanjanje in izobraževanje z ostalimi tehnikami barvanja in žganja gline,
  • redna ustvarjalna srečanja.

Od članov pričakujemo:

  • sodelovanje na ustvarjalnih srečanjih ( vsako drugo sredo v mesecu od 18h dalje),
  • izmenjavo oziroma deljenje znanja na raznolikih področjih ( vsak nekaj posebnega zna…),
  • pomoč pri vnaprej načrtovanih dogodkih za promocijo – dnevi odprtih vrat,
  • pomoč pri načrtovanju in izvedbi delovanja društva. 

Vabimo tudi vse stare člane, da se nam aktivno pridružite in nam pomagate realizirati obljubljeno. Za vse dodatne informacije ali za prijavo pišite na e-naslov: kud.hisakeramike@gmail.com ali pa se oglasite v ateljeju na Šutni 29 v Kamniku ob sredah dopoldne od 10h do 13h ali ob petkih popoldne od 17h do 19h ali po telefonu: 031 667 179 (Irena Radej)

Oddelek za razvoj in investicije

LAS Srce Slovenije je objavil javni poziv za izbor operacij v letu 2019

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani Las Srce Slovenije dne 18. 2. 2019 objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019. Rok za oddajo vlog na javni poziv je 29. 4. 2019.

V okviru poziva bodo podprti projekti, ki sledijo naslednjim temam: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 375.000 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65%. Razpis je objavljen na spletni strani http://las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost-2/

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/896 27 13, vsak delovnik od 9. do 13. ure. V mesecu marcu bo pisarna LAS organizirala delavnice za predstavitev javnega poziva. Termini bodo objavljeni na spletni strani http://las-srceslovenije.si/.

E-nostavno na kolo

Občina Kamnik je v tem tednu s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela Odločbo o odobritvi projekta E-nostavno na kolo. Gre za projekt nadgradnje projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Celotna vrednost projekta znaša 21.653 evrov, ministrstvo pa je odobrilo 11.639,90 evrov nepovratnih sredstev. Projekt je del širšega projekta sodelovanja LAS, h kateremu so pristopili LASi, ki pokrivajo območje v okviru projekta Gorenjskega kolesarskega omrežja. Občina Kamnik je pristopila k projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje z namenom izvedbe kolesarskih povezav med 24-imi gorenjskimi občinami. Tako se bo kolesarska infrastruktura v posameznih občinah povezala preko občinskih meja, v primeru občine Kamnik pa tudi preko regijskih meja. Vzpostavljen bo nov turistični produkt, ki vključuje tudi investicije v podporno infrastrukturo oziroma dodatno kolesarsko opremo (polnilnice za električna kolesa, stojala za parkiranje koles, kolo za gibalno ovirane), ureditve kolesarjem prijaznih postajališč in dodajanjem vsebin, ki spodbujajo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti. Na območju občine Kamnik je načrtovana postavitev treh polnilnic za električna kolesa, z dodatnimi stojali za parkiranje koles in dve kolesi za gibalno ovirane.

Srečanje komisije za turizem Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 20. 2. 2019, je v Slovenskih Konjicah potekalo srečanje komisije za turizem Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem smo predstavniki vključenih mest  med drugim prejeli informacije o izjemnem zanimanju za zgodovinska mesta na turističnih sejmih na Dunaju ter v Bruslju ter načrtovali promocijske aktivnosti za leto 2019. Tudi letos nadaljujemo z organizacijo študijskih obiskov zgodovinskih mest za tuje novinarje in blogerje, tokrat iz Avstrije, Češke in Srbije, dodajamo pa večjo oglaševalsko kampanjo, s katero bomo nekaj tednov vabili v zgodovinska mesta preko panojev velikih dimenzij (t.i. jumbo plakatov), kjer bodo poleg udarnega slogana v ospredju lepe fotografije mest in njihovih znamenitosti. Združenje v želji po čim kakovostnejši turistični ponudbi članic, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše obiskovalce, v marcu organizira posvet, namenjen hotelirjem, na katerem bodo slednji lahko spoznali dobre prakse tujih butičnih hotelov ter se seznanili z najnovejšimi trendi v turizmu.

Oglasno sporočilo