Popolna zapora dela ceste na Količevem; 6.3.

0
311

V sredo, 6. 3. 2019, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Količevem. Obnovljenih bo 345 m glavnega voda in 15 hišnih priključkov. V času del bo potekala popolna zapora dela ceste, obvoz bo potekal po Bukovčevi ulici in bo ustrezno označen. Dela bodo predvidoma zaključena do 6. 5. 2019.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. Uporabnike prosimo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Oglasno sporočilo