Ko birokracija narekuje uporabo kulturne dobrine

0
2898

Našega bralca in člana Knjižnice Domžale zanima, zakaj v času izposojene knjige roka vrnitve ni mogoče podaljšati, če je bila določena knjiga v tem času rezervirana. Do bralca bi bilo pošteno, da se ga vsaj predhodno opozori, naj z branjem pohiti, ker morebitno podaljšanje ne bo mogoče. Predvsem pa tak način pomeni, da ima čakajoči izposojevalec do te knjige več pravic kot bralec, ki jo trenutno bere.
Omenjeni bralec je nato na predpisani dan knjigo vrnil in jo obenem rezerviral za naprej. Naslednji dan je dobil obvestilo, da ga taista knjiga čaka in jo lahko spet prevzame v ponovno branje. Ali je v takem sistemu morda kakšna napaka ali lahko vse skupaj razumemo kot neslano šalo?

Vprašanje smo naslovili na IZUM – Institut informacijskih znanosti

Odgovor:

Blokada podaljšanja gradiva preko spletnega servisa se vključi takoj, ko gradivo rezervira drugi član. Tisti član, ki ima trenutno izposojen izvod gradiva, ga ima lahko izposojenega do konca datuma poteka, ki je bil nastavljen za ta izvod gradiva pred izvedeno rezervacijo drugega člana. To pomeni, da ima trenutni lastnik izvoda na razpolago še dovolj časa, da prebere knjigo do konca, razen če si trenutni lastnik ni pravočasno uredil podaljšanja gradiva in ga npr. želi samostojno podaljšati zadnji dan pred potekom ali celo na dan poteka. Zato je na neki način krivda tudi na njegovi strani, da podaljšanja ni uredil prej, kar bi mu omogočilo še tistih nekaj dni, da dokonča z branjem knjige. Ob neuspešnem spletnem podaljšanju knjige član namreč dobi tudi ustrezno sporočilo, da podaljšanje ni možno. V takem primeru pa se potem mora uporabnik v izrednih primerih obrniti telefonsko ali kako drugače na svojo knjižnico, kjer na prošnjo dogovori ne/možnost izrednega podaljšanja gradiva. Ali bodo članu v takem primeru v knjižnici dejansko podaljšali gradivo, pa je zopet odvisno od internih pravil knjižnice, programske funkcije za tovrstne postopke pa so seveda na razpolago.
Vašo pobudo, da bi člana programsko obvestili preko e-obvestila (e-pošta, SMS-obvestilo ali potisno obvestilo) o tem, da gradiva ne bo mogel več podaljšati (zaradi rezervacije, morda še kakega drugega razloga…), bomo dodatno analizirali in eventualno vključili kot opcijsko nastavitev knjižnice v eni prihodnjih verzij programske opreme COBISS3. Trenutno pa ima vsak član v spletni aplikaciji COBISS (Moja knjižnica) na razpolago možnost nastavitve, da je obveščen po e-obvestilu (e-pošta, SMS-obvestilo ali potisno obvestilo) o skorajšnjem poteku roka izposoje (3 dni pred potekom), če to storitev knjižnica omogoča. Ta storitev člana tako še dodatno opozori, da si mora pravočasno urediti podaljšanje ali vrniti knjigo v knjižnico.
Poslanstvo vsake posamezne knjižnice je oblikovati kvalitetno knjižnično zbirko in jo izposojati na klasičen in sodoben način, ter zagotoviti dostop do knjižničnega gradiva za vse člane pod enakimi pogoji.
V skladu s pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja posamezne knjižnice je rok vrnitve izposojenega gradiva mogoče podaljšati še pred njegovim iztekom.
Pri podaljševanju roka izposoje pa so možne tudi nekatere omejitve, ki so vezane na člana knjižnice ali na samo gradivo, in sicer:
– član knjižnice lahko rok izposoje podaljša, če ima poravnane vse obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini, itd.) ter če nima postavljenih posebnih omejitev;
– član knjižnice ne more podaljšati roka izposoje za gradivo, ki ni izposojeno na dom, ki mu je potekel rok izposoje, ki ga je že rezerviral nekdo drug, ter za gradivo, za katerega knjižnica ne dovoljuje podaljšanja,…
V spletni aplikaciji Moj COBISS se v primeru omejitev pri posameznem izvodu, izpiše tudi pojasnilo, zakaj roka izposoje ni možno podaljšati, tako da član lahko ustrezno ukrepa oz. se lahko direktno obrne tudi na knjižnico, in prosi za pomoč oz. pojasnilo.
Za več informacij glede pogojev poslovanja se lahko obrnete tudi na vaši lokalni knjižnici, to sta Knjižnica Domžale http://www.knjiznica-domzale.si/ in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik http://www.kam.sik.si/.
Obe knjižnici imata na svojih spletnih straneh objavljen pravilnik o splošnih pogojih poslovanja, iz katerih je razvidno, da se splošni pogoji glede podaljševanja rezerviranega gradiva med knjižnicama razlikujejo. V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik se rezerviranemu gradivu rok izposoje podaljša za tri dni, kar pomeni, da ima član rezervirano gradivo izposojeno lahko največ 17 dni. V Knjižnici Domžale pa lahko ima član rezervirano gradivo izposojeno največ 14 dni (leposlovje) in 30 dni (strokovno gradivo).

Marko Kušar,
IZUM – Institut informacijskih znanosti

Odgovor smo zaradi razumljivosti in dolžine skrajšali.

_______________________________________________________________

V imenu bralcev bomo zaprosili Knjižnico Domžale, da trenutnemu izposojevalcu knjige omogoči še tri dni branja le te, kljub temu, da je v tem času to knjigo rezerviral že nekdo drug. Tako prakso že izvajajo v Knjižnici Franca Balantiča v Kamniku.
Urednik

Iz tiskane izdaje časopisa Domžalsko-kamniške NOV!CE 3 2019

Oglasno sporočilo