Planinski dom v Kamniški Bistrici in denacionalizacija

0
1876

Preteči je moralo kar veliko časa (od leta 1992 do 2019), da sta se prvič  na predlog Planinske zveze Slovenije (PZS) in Planinskega društva Ljubljana – Matica (PD Ljubljana – Matica) sestala vodstva obeh zainteresiranih strani, ki naj bi obravnavala možnost bodočega sodelovanja z Meščansko korporacijo Kamnik (MKK).

Tako se tudi vprašanje vračanja lastnine, ki je bila nacionalizirana v letu 1946/47 MKK, med katere spada tudi Planinski dom v Kamniški Bistrici počasi zaključuje. Prav iz teh razlogov sta dosedanja upravljavca (najemnika) PZS in PD Ljubljana – Matica predlagala MKK, da se pri vračanju nacionalizirane lastnine članom MKK, med katere spada tudi Planinski dom v Kamniški Bistrici išče skupno rešitev. Posledično ostane še nekaj odprtih vprašanj, ki so nastali v skladu z Zakonom o denacionalizaciji, vendar so možnosti za dogovor precejšnje… 

Zato je bil izkazan tudi vzajemni interes v iskanju možnega dogovora.

PZS in PD  Ljubljana- Matica, ki morata vrniti nacionalizirano lastnino članom MKK, izhajata iz temeljnega interesa, da se v Planinskem domu ohrani še naprej planinska dejavnost s tem:

  • da bi v bodočnosti prišlo do najema Planinskega doma in depandanse (ki je trenutno v zelo slabem stanju) s pripadajočim zemljiščem;
  • da bi se vsa (dosedanja in bodoča) finančna sredstva, ki jih je in bi jih vlagala PZS in PD Ljubljana – Matica v Planinski dom v tej medsebojni poravnavi v skladu z 69, členom Zakona o denacionalizaciji upoštevala v bodočem, najemniškem odnosu med najemodajalcem (MKK) in zakupnikoma  (PZS in PD Ljubljana –  Matica);
  • posebej je bilo izpostavljeno, da je bil v letu 2006 sprejet celovit razvojni program (Vizija) MKK v katerega je vključena tudi planinsko – turistična dejavnost z nadgradnjo sedanjega stanja. Ta nadgradnja temelji na novem izobraževalnem centru za alpinizem in planinstvo v Kamniški Bistrici;
  • iz navedenih razlogov se predvideva , da se bo izgradil v bodočnosti nov Planinski dom na temelju sedanjega z istim ciljem in isto funkcijo (z že navedeno nadgradnjo sedanjega stanja), kot to velja že za sedanji Planinski dom v Kamniški Bistrici.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bosta PZS in PD Ljubljana – Matica v čim krajšem času pripravila predlog (osnutek) Sporazumne poravnave  na podlagi 69. čl. Zakona o denacionalizacij. V Sporazumu se bodo izpostavile temeljne predpostavke (želje) kako urediti medsebojne odnose v bodočnosti.

Predsednik NO MKK: Milan Deisinger

Oglasno sporočilo