Obvestilo staršem o enkratni denarni pomoči za novorojence, od 1. marca 2019 naprej

1
2978

Občina Moravče obvešča starše novorojenih otrok, da je Občinski svet Občine Moravče, na 3. redni seji, dne 27.2.2019 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence (objavljeno v Uradnem vestniku Občine Moravče, št. 3/19). Enkratno denarno pomoč se lahko uveljavlja za vse novorojene otroke, ki so rojeni od 1. marca 2019. Enkratna denarna pomoč za novorojence predstavlja pomoč občine, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Občina pomoč dodeli ne glede na dohodek občanov. Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana RS in imata stalno prebivališče na območju občine Moravče. Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi. Višina denarne pomoči znaša 250 € bruto za prvega otroka, za vsakega naslednjega otroka pa se poveča za dodatnih 50 € bruto (300 € za drugega, 350 za tretjega, 400 € za četrtega …). Upravičenci uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca s pisno vlogo, ki jo vložijo pri Občinski upravi Občine Moravče, najkasneje v šestih mesecih od rojstva otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrne kot prepozno vložena.

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči je dostopna na:

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Občina Domžale mladim družinam ne namenja tega dodatka. Občina Domžale, prostor “zadovoljnih” ljudi.