Enota Sonček Vrtca Antona Medveda Kamnik bogatejša za prenovljeno igrišče in nova igrala

0
1909

Včeraj je bil za enoto Sonček Vrtca Antona Medveda Kamnik prav poseben dan, saj smo v uporabo predali prenovljeno igrišče in nova igrala. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar, predsednikom Krajevne skupnosti Šmarca Matjažem Šporarjem in predsednikom Sveta zavoda Urošem Zupanom.

Igrišče enote Sonček navdušuje s polepšano zunanjo podobo, ki otroke popelje v čarobni palčkov svet. Prenovljeno igrišče omogoča gibalno učenje in je velika pridobitev tako za enoto Sonček kot za celoten Vrtec Antona Medveda Kamnik.

Strošek nakupa kombiniranega igrala za enoto Sonček, Vrtec Antona Medveda Kamnik, je znašal približno 9.300 evrov. Del stroška igrala je krila Občina, del stroška je bil krit iz namenskih donacij in sklada vrtca.

.

“>Zbrane sta ob tej priložnosti pozdravila ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar in župan Matej Slapar. Slednji je otrokom zaželel, da bi se zabavali na novih igralih, še posebej pa ob takšnih lepih dnevih, kot je bil včerajšnji-prvi spomladanski dan. Ob tej priložnosti se je zahvalil ravnateljici in zaposlenim v vrtcu, ki so omogočili, da je podoba otroškega igrišča takšna, kot je. Zahvalo za dobro sodelovanje je namenil tudi krajevni skupnosti in misli sklenil z željo, da bi nova igrala otrokom čim dlje služila. 

Otroci enote Sonček, z oddelkov Ježki, Sončki, Zvezdice, pa so z ritmično-gibalno pesmijo pospremili njihovo novo pridobitev.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo