Donacija Boruta Maistra

0
2755

Ob rojstnem dnevu generala Rudolfa Maistra in ob prazniku Občine Kamnik bo 29. marca 2019 Maistrov vnuk, g. Borut Maister podaril Medobčinskemu muzeju Kamnik in Občini Kamnik predmeta, ki sta za nas neprecenljiva. Kot je povedala direktorica mag. Zora Torkar sta neprecenljiva zato, ker je osebnih predmetov iz Maistrove zapuščine zelo malo, prvi pa je povezan tudi s Kamnikom.

To je okvir diplome, ki jo je leta 1924 prejel Rudolf Maister kot častni meščan Kamnika. Ob 50-letnici je mesto Kamnik pod vodstvom župana Riharda Karbe dne 15. aprila 1924 podelilo Rudolfu Maistru diplomo častnega meščana. Po predlogih Josipa N. Sadnikarja jo je naslikal Maksim Gaspari, pozlačen okvir s kamniškim grbom pa je izrezljal Ivan Klemen.
Na diplomi sta naslikani dve mesti, ki sta tesno povezani z njim – Kamnik z rojenico in Maribor z vitezom ob robu. Med njima je napis: »Mesto Kamnik imenuje svojega rojaka generala jugoslovanske vojske Rudolfa Maistra ob petdesetletnici njegovega rojstva za nevenljive zasluge, katere si je pridobil za našo mlado Jugoslavijo, svojim častnim meščanom. Osvobodil je s svojo hrabrostjo in odločnostjo že potujčeni Maribor in zavaroval našo severno mejo. Mestna občina Kamnik 15. aprila 1924«.
Ohranila se je žal le razglednica diplome, ki jo je posnel kamniški fotograf Franc Aparnik, originalno diplomo so leta 1941 v Mariboru uničili Nemci, kajti Maistrova družina se je pred njimi umaknila v Zagreb. Ohranil se je le okvir, ki je sedaj našel spet dom v Maistrovi rojstni hiši.
Drugi podarjeni predmet je stol s konca 19. stoletja, izdelan v staronemškem stilu s pletenim sedežem, ki je bil na Sebenikarjevem posestvu na Uncu, kamor so k teti Matildi Sebenikar zelo pogosto hodili tudi Maistrovi in sam Rudolf Maister. Tam je leta 1934 tudi umrl. Ob preurejanju hiše in posestva leta 1985, so Maistrovi dediči vzeli tudi stol, ki je sedaj del donacije.

Medobčinski muzej Kamnik

Oglasno sporočilo