TeDni(K) Občine Kamnik (25.3.2019)

0
1627

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

.

“>Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovo, Podhruške in Srednje vasi. V tem tednu jepredvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del KPK Kamnik d. d. dokončuje rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku. Izvedena so bila še zadnja obrtniška dela na nadstrešku, montirana je naprava za dezinfekcijo vode, dokončane so strojne instalacije. Sledi še izvedba elektro-instalacijskih del in dokončna ureditev okolice objekta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občanke in občane obvešča, da so na uradni spletni strani Občine www.kamnik.siobjavljeni JAVNI RAZPIS za sofinanciranje KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV, JAVNI RAZPIS za sofinanciranje MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV ter JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ŠPORTA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2019.

V prihodnjih dneh bodo tukaj objavljeni še ostali razpisi s področja dela oddelka, zato vas vabimo k spremljanju spletne strani, vsa razpisna dokumentacija pa je dosegljiva tudi na vložišču Občine Kamnik. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01/8318 100 ali preko elektronske pošte obcina@kamnik.si.

Oddelek za razvoj in investicije

SpeciAlps – 2. delavnica o biotski raznovrstnosti

V sredo, 20. marca 2019, je v Samostanu Mekinje potekala 2. delavnica o varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Delavnico je moderiral Martin Šolar. V okviru Omrežja Občin Povezanost v Alpah in projekta SpeciAlps, v katerega je aktivno vključena tudi občina Kamnik smo v januarju izvedli prvo delavnico, na kateri smo se pogovarjali o pomenu naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Skupaj smo pripravili prednostni seznam naravne dediščine v naši občini, stanje in predlagali nekatere ukrepe.

Na drugi delavnici je razprava tekla o predlogih in konkretnih idejah za akcije varovanja, ohranjanja in izboljšanja stanja naravne dediščine in biotske raznovrstnosti. Sledi priprava načrta ozaveščanja in vključevanja širše javnosti.Naslednja delavnica bo potekala v Bohinju v času Festivala cvetja (maj, junij).

E – nostavno na kolo

V sredo, 20. marca 2019, je v Medvodah potekal prvi dogodek v okviru projekta E-nostavno na kolo, v katerem sodeluje tudi Občina Kamnik. Namen projekta je spodbujanje kolesarjenja preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se bodo oblikovala kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Preko usposabljanj, dogodkov in promocijskih gradiv se bo spodbujalo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

.

“>Tema prvega dogodka je bila »Uporaba kolesa za prevoz na delo in prevoz tovora«. Marko Beličič iz Kooperative LMC je predstavil projekt Zelena dostava, s katerim so v zadnjih treh letih v Ljubljani prekolesarili 40.000 km in prihranili okvirno 7 ton CO2. Projekt je vzpostavil prevoz tovora s kolesi na območju Ljubljane, kjer so razvozili okoli 70.000 paketov različnih velikosti. Zavzemajo se za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in doseganje ogljične nevtralnosti ter trajnostne mobilnosti. Luka Mladenovič iz Urbanističnega inštituta RS je predstavil projekt »Pripelji srečo v službo«. Glavna in edina naloga te nacionalne pobude je spodbujanje kolesarjenja na delo, saj je le-ta lahko zanimiva alternativa prevozu z avtomobilom iz več razlogov: na povzroča izpustov CO2, v mestnih središčih je izjemno časovno učinkovita rešitev, hkrati pa nam prihrani denar za gorivo in parkirni prostor, ob tem pa z rednim gibanjem poskrbi za naše zdravje.

Priložnost za nova podjetja – nepovratna sredstva

Nepovratna sredstva v višini 54.000 € lahko pridobijo podjetja, ki so bila ustanovljena med 1. 1. 2018 do 15. 3. 2019. Spodbude inovativnih podjetij, ki so na začetku poti, bodo usmerjene za subvencioniranje zagona, razvoja in lansiranja tržnih produktov na trg. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, s. p. ter zadruge. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije, zato mora biti sedež vpisan v poslovni register Slovenije oz. sodni register.

Namen razpisa je razvoj podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Cilji javnega razpisa pa so, da po preteku 3 let od odobritve podjetja uspešno poslujejo, ustvarjajo čisti dobiček, zaposlujejo. Vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo, pri tem pa mora poleg lastnih sredstev upoštevati tudi pričakovana sredstva iz javnega razpisa. Dobiček  mora ustvariti najkasneje v letu 2022, sodelovati z mentorjem in zaposlovati vsaj enega zaposlenega. Izdelki oziroma storitve morajo biti tržno naravnani.

Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja. Upravičenci pridobijo največ 54.000 € v obliki pavšalnega zneska, ki ga prejmejo v treh delih (31. 7. 2019, 31. 1. 2020, 28. 2. 2021). Sredstva ne morejo pridobiti tisti vlagatelji, ki so jih na podlagi razpisa Sklada pri produktu P2 pridobili v letu 2018, vsa partnerska in povezana podjetja. Do sofinanciranja niso upravičeni tudi vlagatelji, ki so kot ustanovitelji ali odgovorne osebe nastopili že v projektih Sklada v obdobju preteklih  5 let in niso izpolnili ciljev.

Rok za predložitev vloge (v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega  sklada, Ulica kneza Koclja 22, 20000 Maribor) je 19. 4 .2019. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij najdete na: http://www.podjetniskisklad.si.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here